[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 176


Torn-Wäktaren. 1772 [febr., mars?) Stockholm, nr 1-5 tryckt hos Holmerus och nr 6 hos Wennberg och Nordström. Fr.

Hv. nr 4 s., 4:o (15,5 x 12); 6 odat. nr utan uppgift å utgivningstider och pris. Af satiriskt och politiskt innehåll.

I Dagl. Allehanda 1772 20/3 omtalas, att 4 nr häraf utkommit.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_176.htm