[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 761
Ort: Stockholm.


Stockholms Missionsblad (f. d. Minnesbladet) 1885 18/12-94 26/7. Tr. i Hemlandsvännens tr. 1885-90 28/11 och 1891 3/2-92 31/12, O. L. Svanbäcks boktr.-aktiebolag 1890 5/12-91 26/6 samt Svenska Morgonbladets tr. 1893, 94. Ant.

1 v., F. l. L., 4 s., 5-sp. (40 x 28) 1885-88 7/12, omväxlande med 6-sp. (47 x 33,7) 1888 samt 7-sp. (53,7 x 39,5) fr. o. m. 1889 18/4.

Utgjorde fortsättning af Minnesbladet (2: 602), med därifrån fortlöpande nummerserie.

Red. och utg. af redaktör Lars Petter Ollén, hvilken 1885 21/11 erhöll utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_761.htm