[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 366


Carlstads Stifts-Tidningar. Utgifne den 25 Februari 1806-1808 april. Carlstad, E. Höijer 1806-8. Ant.

1 m., 4 s. 8:o (14 x 8,2), 48 s. 1806 o. 1807 samt 16 s. 1808. 24 sk. för år.

Utg. af E. Höijer, hvilken 1805 7/5 erhöll privilegium å Carlstads Stifts-Tidningar; konsistorienotarie var under denna tid Per Alstedt, som 1808 1/5 tillträdde Wäsehärads pastorat. Sedan de upphört med dubbelhäftet för mars, april 1808, utkommo ej några Stifts-Tidningar i Carlstad förr än 1831.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_366.htm