[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 213


Hushållnings-Journal, Utgifven genom Kongl. Patriotiska Sällskapets föranstaltande. Begynt med September månad 1776[-89 dec.]. Stockholm. J. G. Lange. 1776, 77; P. Hesselberg 1778 jan.-aug.; Kongl. Tryckeriet 1778 sept.-79 aug.; A. J. Medelplan 1779 sept-80 juli; f. d. Holmeriska tryckeriet 1780 aug.-81 febr.; P. A. Brodin 1781 mars-86 aug. samt Johan A. Carlbohm 1786 sept-90. Fr.

1 m., 56 à 48 s. 8:o (15,7 à 14,6 x 7,9 à 7,2). Hv. häfte med talrika kopparstick; 1 dlr 16 öre kpmt 1776 sept. o. okt., därefter 4 sk. st.

Hit höra följande skrifter:

  1. Bihang till augustihäftet 1778: Afhandling angående Fiskerierna i Bohuslänska Skärgården. Stockholm, P. Hesselberg, 1778. 62 s. 8:o.
  2. Register öfver de fem första årgångarne af Kongl. Svenska Patriotiska Sällskapets Hushållnings-Journal räknadt ifrån och med September 1776 till samma tid 1781. Sthlm. 1782. 48 s. 8:o och
  3. D:o 1786 intill 1789 års slut. Stockholm 1790. 142 s. 8:o.

En ny upplaga af 1781 september- och 1785 januari-häftet utkom hos And. Nordström 1827.

Fortsattes af Ny Journal i Hushållningen 1790-1813 (se nr 291 [skall vara 1:292]).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_213.htm