[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 69


Bref om Åtskilliga Ämnen. N:o 1-3. Stockholm, Tryckt hos L. L. Grefing. 1758. Fr.

1 v., O.; 8 s. 4:o (16,5 x 11,7) à 12 öre st. Moralisk veckoskrift. Blott 3 nr, innehållande 6 bref, utkommo. Nr 1 är daterad: Hafsvik den 1 april 1758.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_69.htm