[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 151


Wecko-Tidningar. Som innefatta Rättegångs-ärender, Satyriska målningar, Samt Moraliska och Juridiska Tankar, Utgifne år 1770. Götheborg, Im. Smitt. Fr.

1 v. (?), 8 s. 8:o (14 x 7,4); 30 nr (240 s.). Pren. priset obekant.

Im. Smitt har ej upptagit denna tidning på sin trycklista för 1770. Af Hülphers, hvilken kongl. bibl:s ex. tillhört, finnes antecknadt däri: »30 N. ej mer utkommit. Kostar med band 9 sk.»

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_151.htm