Kungl. biblioteket National Library of Sweden Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: 542-590


Personregister
till del I-III.
B

De med fetstil tryckta siffrorna beteckna detta arbetes olika delar och de öfriga de nummer hvarunder hvarje periodisk skrift är däri upptagen.

De efter åtskilliga personers namn stående små bokstäfverna beteckna, att för den ifrågavarande personen biografiska uppgifter finnas meddelade i följande arbeten:

t = Svenskt Porträttgalleri XVI: Tidningsmän, med biografiska uppgifter af B. Lundstedt.

f = Svenskt Porträttgalleri XV: Författare, med biografiska uppgifter af S. Leijonhufvud.

p = Publicistklubbens matrikel vid 20:de århundradets början af V. Millqvist.

[Länkarna till poster i Lundstedts rättelser och tillägg har tagits bort. Rättelserna och tilläggen är införda i de poster där de hör hemma. Länkar till dessa poster har vid behov tillfogats i registret.]

Baagöe, A. M. 3: [64].

Bachmann, R. 2: [340], [468], [485]; 3: [1789]; [ 2:363 ].

Back, C. E. 3: [1399]; p.

Backer, F. 3: [223].

Backlund, A. 3: [247], F [20].

- Aug. 2: [363].

- J. 2: [890]; 3: [502].

Backman, glasmästare i Malmö 3: [892].

- A. E. 3: [286], [289].

- Charles 2: [36], 3: [219], [222].

- C. J. 2: [71], [340], [394], [414]; 3: [1309]; ff.

- G. H. 3: [422].

- Jöns Ivarsson 3: [746].

- Pehr 2: F [12].

- P. (grosshandlare i Göteborg) 3: [219].

- P. (vaktmästare i Umeft) 3: [1273].

- Peter 3: [228].

Backman, Aug. M:son 2: [405].

Bæckmark, C. 2: [520].

Baer, F. C. 1: [66].

Bætzmann, F. 3: [223].

Bagge, A. L. 3: [1623].

- C. A. 2: [228]; 3: [1293].

- C. F. 3: [615].

- F. G. 1: [323], [407].

- Julius 2: [890]

- J. F. 1: [291], [375].

- J. S. 2: [23].

- S. V. 3: [1256], [1391]; t.

Bahér, J. 3: [667], [670].

Bailly, C. 2: [121].

Bajer. F. 3: [787].

Bakunin, M. 2: [117], [301], [340].

Balck, V. G. 2: [524], [660]. [979]; 3: [1676], [1772]; 2:71 ]; tp.

Balkenhaas, L. 3: [678].

Balzac, H. de 2: [662].

Barck, F. G. K. T. 3: [331].

- Samuel 1: 9. Barfod, J. Chr. 1: [305].

Barkén, M. 3: [714].

Barkstedt, F. Z. 3: [1391]; t.

Barr, K. A. 3: [1396]; p.

Barthelson, F. A. 2: [338], [363], [508]. [666]; tf.

- K. G. 3: [1574].

Barthelson, f. Hultgren, Augusta 2: [363], [508].

Battram, H. 1: [127]. Bauck, C. W. 2: [117], [295], [340], [392]; tf

Bauer, Ad. 3: [223].

Baumgardt, Ch. 3: [1846]; [ 2:914 ].

Baumgarten, L. von 2: [71], [246].

Bayer, E. 3: [840].

Becker, O. von 3: [984].

Beck-Friis, J. 1: [346].

Beckman, A. F. 2: [760]; 3: [1293], [1303], [1313]; f

- C. W. 3: [515].

- Ernst J. 2: [71], [117], [340], [394], [527], [562], [768]; tfp.

- Gabriel 2: [340].

- Ida 3: [902].

- O. 3: [1437].

Beecher-Stowe. H. 2: [806].

Been, C. B. 2: F [38]; 3: [470], [471], F [39].

Beer, G. W. 2: [392].

- Octavio 2: [363], [701], [936]. f

Behm, J. V. L. 3: [1540], [1541]; t.

Behrens, E. 2: [451].

Bejbom. K. O. 3: [1169]; t.

Beijer, F. U. P:son 2: [821], F [70]; 3: [274].

- J. von 1: 1, 6

- J. Gustaf von 1: 6.

Belfrage, J. L. 3: F [53].

Bellander, B. G. M. 3: [261], [292], [318], [407], [1871]; tp.

- Hanna 3: [407].

- L. M. 3: [699].

Bellman. C. M. 1: [240], [269]; 3: [1742]; [ 1:46 ].

Bendix, C. 2: [215].

- Julius 2: [117].

Benedictsson, f. Bruzelius, Victoria 2: [117], [768]; f.

Bengtsson, Carl 3: [903].

- Håkan 3: [290], [355], [374].

Ben Jochai, S. 1: [73].

Bensow, Oscar 2: [363]; tf.

- f. Hodell, Julia 2: [363].

Bentzen, G. E. 3: [1049].

Benzelius, Eric, d. y. 1: [11].

- H. 1: [62],

Benzelstjerna, Matthias 1: [16], [31], [75].

Benzon, K. 2: [701], [735]. [936]; 3: [1645], [1789];2:363 ]; t.

Berch, And., j:r 1: [119].

- C. R. 1: [31], [61].

Berckenmeijer, B. 3: [604], [606].

Berg, Abr. A. 3: [161], [964], [985].

- A. E. 3: [223].

- A. H. 2: [820].

- C. A. 3: [152], [159].

- C. Alfr. 3: [876].

- C. E. 2: [760].

- C. F. 3: [575], [1417], [1418], F [81].

- C. J. 3: [454].

- C. M. 3: [165], [1538]; t

- C. O. 2: [527], [562], [849], [887]; t.

- D. R. T. 3: [1515].

- F. H. 2: [948].

- F. Th. 2: [145], [348]; f.

- G. Ruben G:son 3: [1352]; f.

- G. W. 3: [223]; f.

- Hj. 2: [663].

- J. A. V. 3: [1713].

- J. Fridtjuv 2: [663], [889], [909]; p.

- J. P. 3: [1560].

-, John W. 2: [180].

- N. F. 3: [848].

- P. G. 2: [120], [151], [159], [187]; f.

- Sven 3: [902].

- f. Sandell, Carolina W:a 2: [322]. [358], [412], [413], [527], [562], [582], [822], [970]; tf.

Bergdahl. J. G. 3: [1376]; t.

Bergegren, B. Hinke 2: [929]; 3: [1043]; [1823]; [ 2:752 ].

Bergelin, J. Th. 2: [307], [330], [361].

Bergen, C. F. B. von 2: [117], [340], [427], [574], [778]; tf.

- Gustaf von 2: [363].

Bergendahl, A. 3: [1058].

- J. H. 3: [653].

Bergendorff. C. E. 2: F [62]; 3: [228], [233].

Bergenhjelm, J. 1: 6.

Bergenholtz, A. T. 3: [223].

Bergenström, A. J. 3: [456].

Berger, B. 1: [73].

- J. 2: [224].

- J. H 3: [1678]; p.

Berger, L. 2: [666].

- Napoleon 2: [117].

- P. A. 3: [604].

- O. W. Peterson- 3: [1791]; 2:392 ]; p.

- W. 3: [1602].

- f. Cronhjelm, Ch. 2: [64].

Bergeström, Hans 1: [82].

Bergfalk, P. E. 3: [1293]; f.

Bergfelt, J. S:son 3: [1571].

Bergfors, A. 3: [918].

Berggren, C. J. 2: [756]; 3: [80], [82].

- Fr. L. 3: [441], [516], [517], [856], [1399], [1499], [1523]; t.

- G. 3: [255], [475], [532], [533], [589], [591], [597], [601], [1375], F 1.

- J. A. 2: [863], [448].

- Lorens 2: [363].

- P. Andr. 3: [613], [1035].

- P. O. E. 3: [1263].

- (Bergeron) f. Asker, Konstantia Maria 3: [223], [529].

Bergh, A. F. 3: [1404]; t.

- C. A. 3: [1404]; tp.

- Edw. 2: [306].

-Rich. 2: [666].

Berghman. Nore 2: [701].

Borgholm, G. E. 2: [978].

Berghult, A. 1: [63].

Bergin, J. A. 3: [1381].

- P. O. 3: [1394].

Bergius, A. T. 2: [228].

- Bengt 1: [56].

Bergklint, O. 1: [70], [123].

Berglind, A. G. 2: [378].

Berglund. A. 2: [71], [587].

- A. B. 3: [1278].

- C. O. 3: [1168].

- E. W. 2: [650], [700].

- J. (Torneå) 3: [512].

- J. E. 3: [134].

- Klara Louise 3: [1502];p

- L. G. 2: [640].

- L. J. 3: [157], [158].

- L. U. 3: [808], [810].

- P. O. 3: [1198], [1199].

- Tryggve 3: [525].

Bergman, A. B. 3: [1143], [1144].

- A. E. Dan 3: [1645], [1791]; 2:392 ]; p.

- A. Th. 3: [223]: p.

- C. (i Visby) 1: [407].

Bergman, C. (i Vinslöf) 3: [674].

- C. A. 3: [290].

- C. G. 2: [340], [760].

- C. J. 3: [1455]; f.

- C. W. 2: F [49].

- F. L. 2: [620].

- G. (i Karlskrona) 3: [617].

- G. (i Sthlm) 2: [352].

- G. E. 2: [648]; 3: [1500].

- Harald 3: [638].

- Jac. V. 3: [439], [441], [725], [856].

- Johan 2: [117], [890]; 3: [223], [800], [1059], [1063]; tfp.

- J. A. 3: [308].

- J. M. 3: [132]; f.

- Johan R. E. 2: [726], [794], [794a], [951]; 3: [1079].

- Oskar 3: [1206].

- O. F. 1: [376a].

- Torbern 1: [123].

Bergquist, J. G. 2: [1028].

Bergqvist, E. M. 3: [28].

- Aug. 3: [1813]; [ 2:663 ].

- F. A. 2: [117], [215], [340], [424], [430], [460], [574], [635]; t.

- P. Andersson 2: [478]

- V. A. T. 3: [1131].

Bergroth, L. 3: [1200].

Bergstedt, And. 2: 5.

- C. F. 2: [117], [430], [463], [735]; 3: [261], [763], [1293], [1300], [1301], [1307]; tfp.

- H. 3: [1337].

Bergsten, E. 2: [723]; 3: [793], [1333].

- J. 2: [319]; 3: [1847]; [ 2:918 ].

- K. J. 2: [316].

Bergstrand. A. 3: [902].

- Carl Emil 3: [1007], [1010], [1011]; t.

- Carl Erik 2: [383], [486], [783]; 3: [1315], [1317]; f.

- C. J. 3: 5.

- P. E. 2: [215], [306], [340]. [363], [392], [408], [475], [576], [598], [735], [890]; 3: [223]; tf.

- W. A. 2: [340], [666]; tf.

Bergström, Adil 2: [363], [735].

- A. G. E. 2: [666].

- C. F. 3: [989], [991], F [87].

Bergström, Dagmar 2: [363], [735].

- David K. 2: [117], [392], [666], [863]; 3: [333], [1632], [1671]; tfp.

- J. D. 3: [1393].

- J. N. 3: [763].

- J. W. 3: [1704], [1844]; [ 2:905 ].

- K. L. 3: [1348], [1354].

- Lars 3: [407], [1788]; [ 2:340 ].

- L. (i Engelholm) 3: [70].

- O. 2: [668].

- Ola 3: [875].

- Olof 3: [16], [311].

- O. E. 3: [1502], [1509].

- O. W. 3: [1778]; 2:135 ] f.

- P. 1: [157].

- P. A. 3: [763], [779], [1042], [1051], [1053]; tp.

- R. 2: [122], [215], [306], [340], [363], [452], [475], [564], [735], [760], [993]; f.

Bergwall, C. A. A. 3: [1110].

- E. 3: [1365].

Berlin, N. J. 3: [1293]; f.

Berling, C. P. 1: [206], [418].

- Carl G. 1: [206].

- Chr. Fredr. 1: [206]; 3: [886].

- E. W. 1: [206]; 3: [837].

- F. 1: [206].

- Fr. Joh. 1: [206].

- Fr. Th. 3: [1018], [1020], [1023], F [63].

Bern, P. A. 3: [1037].

Berndtsson, G. F. 3: [1547].

Bernhard, Albin [= Karlsson, J. A.] 2: [900], [994].

Bernouilli, J. 2: [121].

Bernin, E. V. L. Person 3: [934].

Bernstein, E. 3: [1619].

Bersén, R. 3: [338].

Bersselius, C. O. 1: [68].

Berthels. A. 2: [392]; 3: [1415].

Berwald, F. A. 2: [33], [43].

- Hj. 2: [760].

- M. A. 2: [311], [363], [472], [508]. Berzelius, J. J. 1: [313], [392].

Beskow, B. von 1: [16], [406]; 2: [100]; 3: [1280a]; f.

- F. Natanael 3: [1325], [1663].

- G. E. 2: [323], [358], [540], F [58]; f.

Beskow, P. A. B. 2: [515], [529], [579], [609], P [78].

Bexell, C. E. 1: [376a]

Beyer, D. L. 3: [888], [902], [916], [942].

- H. 2: [363].

Biart, L. 3: [1334].

Bielke, N. A. 1: [83].

Biengräber. E. F. W. 2: [816]; 3: [1036].

Bierke, Nils S:son 3: [564], [677], [757], [779], [998], [1227]; tp.

Bilang, J. J. von 1: [299].

Billing, A. G. L. 2: [760]; 3: [902]; f.

- A. O. K. 2: [735]; 3: [132], [134], [261], [1075]. [1298], [1310], [1337], [1746]; [ 1:70 ]; [1823]; 2:735 ]; tp.

- E. M. 3: [1353].

- V. 2: [379].

Billjer, A. F. 3: [89], [94].

Billman, P. M. 3: [1421], [1423].

Billmansson, A. L. 2: [928].

Billqvist, J. W. 3: [516], [1486].

Bilistén, E. O. A. 2: [363]; 3: [763], [798]; tp.

Bilmark, J. 1: [123].

Bismarck, C. 1: [86].

Bjelke, O. Ch. L. 3: [445].

Bjerre, H. P. Jeppesson 3: [1495], [1498].

Bjurling, A. E. 3: [1686].

- T. G. 1: [283].

Bjurman, A. 3: [1357].

- G. F. 3: [622]. [624], [1099].

Bjursten, H. 2: [117], [279], [340]; 3: [223], [529]; f.

Bjurström, A. P. 3: [1482].

Björck, Anton 2: [340], [666], [735].

- A. L. 2: [215], [340]; 3: [261].

- A. W. 3: [223].

- C. J. 2: [392].

- E. Daniel 2: [311]; f.

- E. 3: [693].

- F. W. 2: [392].

- G. D. 2: [303]; 3: [263].

- Joh. P. 1: [262].

- K. A. 3: [369], [1724].

- Z. Th. 1: [70]; 3: [1019], [1024].

Björk, J. A. 1: [376a].

Björk, J. A. Svensson 3: [929].

Björkblom, J. L. 3: 1.

Björkbom, T. R. 3: [1403].

Björkdahl, C. A. 3: [1687].

Björkegren, Jac. 1: [237a].

Björklund, C. P. 3: [1397]; t.

- E. 3: [936].

- J. A. 2: [340], [463], [664], [814], [1043]; 3: [1735]; tp.

- Emil 3: [1043].

- J. G. 2: [867]; f.

- J. J. 2: [279].

- K. E 2: [920].

Björkman, A. 3: [1870]; [ 3:929 ].

- Alexis 3: [1194], [1196], [1212]; t.

- Alf 2: [410].

- A. E. 2: [978].

- A. G. 3: F [97].

- C. R. 3: [551], [1183]; tp.

- Einar 2: [993].

- F. O. 3: [1567].

- gift Högman, Frida 2: [822].

- Joh. Joh:son 3: [929].

- J. Petersson 3: [926], [937].

- L. G. 3: [609]; tp.

- M. J. 2: [117].

- N. J. 2: [604]; 3: F [26].

- Sten 3: [1212].

Björkstrand, C. Andersson 3: 1, [321].

Björkström, H. F. 2: [301].

Björlin, J. G. 2: [71], [600], [746], [912]; tf.

Björling, C. Fridolf 3: [856], [861], [887], [898], [901], [931], [1238], [1239], [1240]; tf.

- H. 3: [631].

- O. E. 1: [57]; t.

Björn, D. G. 1: [321], [327], [334] [342].

Björnberg, C. F. I. 1: [376a]; 3: [174], [551]; tp.

- Emilie 2: [363].

Björnlund, P. 3: [808].

Björnson, Björnstierne 2: [435]; 3: [223], [787], [1514].

- P. 3: [223].

Björnstad, I. 2: [524].

Björnstjerna, M. 3: [1301].

Björnståhl, J. G. 2: [10], [37], [59]; 3: [1405].

Björstedt. P. Th. 3: [384].

Blædel, C. R. 2: [852].

Blanche. Aug. 2: [117], [166], [216], [306], [363]; 3: [223]; f.

- K. A. Thore 2: [117], [363], [666], [822]; 3: [223]; tfp.

Blatchford, R. 3: [1619].

Blix, E. G. 3: [1387].

Blixén, A. 2: [148].

Blom, C. A. 3: [919].

- F. 2: [263].

- Fritz 2: [301], [451].

- G. L. 2: [349].

- I. R. 1: [16], [305].

- K. A. 3: [261].

- Linkoln 3: [206].

Blomberg, A. B. 2: [340], [586]; 3: [1321]; f.

- Alb. 2: [479].

- C. F. 3: [64], [170], [171], [172], [173], [174], [272], [273], [1176], F [25].

- C. J. 3: [504]; t.

- C. P. 1: [261].

- E. H. 3: [64].

- F. W. 3: [1567].

- Janne 3: [650].

- J. G. 3: [523].

- K. H. 3: [1327], [1337]. [1364].

- N. U. 2: [145]; 3: [260].

- Sam. 2: [392].

Blombergsson, S. A. 3: [1204].

Blomdahl, L. 3: [1180], [1181].

Blomgren, J. C. 3: [33].

- J. L. 3: [516], [518].

Blomkvist, Fr. Alex. 3: [659].

Blomquist, A. 3: [1700].

- G. 2: [71], [340]; 3: [334], [1518], [1521]; t.

Blomqvist, A. F. 2: [931].

- B. 2: [451], [938].

- F. A. (i Stockholm) 2: [507], F [80]; 3: [1808]; [Skall vara 3:1805.].

- Fr. Aug. 3: [1098].

- Joel 3: [192].

- Johan 2: [760].

- Joh. Valfrid 3: [622], [1538], [1540]; t.

Blomstrand, F. Th. 3: [241], [261], [269].

Blomström, O. 3: [1844]; [ 2:905 ].

Blumenberg, H. G. 2: [392], [735]; 3: [1298]; tp.

- R. 2: [392], [582]; 3: [1298], [1428], [1502]; t.

Blumenthal, f. Schönbeck, Anna 2: [363].

Bobeck, A. H. 3: [1150].

Boberg, kapten 2: [279].

- C. 2: [528], [609].

Bodén, Olof 3: [193].

Boethius, D. 1: [191], [276].

- Emil 2: [486].

- J. E. 3: [1288]

Boggiano, A. 2: [363].

Boheman, M. A. H. 3: [1851]; [ 2:952 ].

Bohlin, A. 1: [369], 2: [340]; 3: [1016], [1506], [1508].

- Karl 3: [490].

Bohm, Oscar 3: [132].

Bohman, Aug. 3: [1847]; [ 2:918 ].

- J. 2: [363], [735].

- J. P. 3: [970], [981].

Boije af Gennäs, C. O. 3: [334].

- E. 3: [1791]; [ 2:392 ].

- G. 3: [1428].

Boklund, J. C. 2: [306].

Bolander, C. G. 3: [300].

- H. M. H. 3: [326].

- M. A. B. 3: [625], [1632]; p.

- Sophie 3: [223], [246], [261]; f.

Boldt, J. W. 3: [730].

Bolin, A. 2: [392].

- P. A. 2: [47].

- S. 2: [347]

- Th. 2: [117], [254], [347].

Bolinder, H. L. 2: [471]; 3: [280], [284], [286], [296], [311], [362].

Bolmstedt, Albin 3: [873].

- Chr. Edv. 3: [866].

Boman, J. (pastor) 2: [166].

- J. (t. f. stadsnotarie) 2: [129].

- J. (kammarskrifvare i krigskollegium) 2: [90].

- John 2: [363].

- Jöns 1: [127].

- P. A. 3: 7, [1132].

Bondesson, A. 3: [223]; fp.

Bonnier, Adolf 2: [150], [157], [209], [253], [262], [276], [360], F [55].

- Albert 2: [202], [216], [229], [259], [281], [439]; p.

- D. F. 3: [259], [261], [262], F [23].

- Isidor A. H. 2: [368], [490], [866]; tp.

Bonnier, f. Hirsch, Sophie 2: [490].

Borelius, J. J. 2: [340]; f

Borell, Otto 2: [455]; 3: [541].

Borg, A. G. W. 2: [894].

- A. H. 3: F [34].

- A. J. 2: [760]; tp.

- Eisa Dionysia 2: [738].

- C. C. 2: F [87].

- F. Th. 2: [117], [264], [280]; 3: [473], [730], [787]; t.

- K. F. 3: [1486].

- O. E. 2: [544].

- Ola Larsson 2: [895].

Borgenström, K. 2: [539].

Borgstedt, J. M. 2: [462]; 3: [1794]; tp.

Borgstrand, G. A. 3: [261] [Fel?], [1183], [1791]; [ 3:1130 ].

- T. A. 3: [1130].

Borgström, J. A. 2: [429], [832], [874]; 3: [98]: t.

- J. G. I. 3: [19], [21].

- P. 3: [1555].

- faktor 3: [1402].

Bosæus. N. 2: [486].

Bosin, K. A. 3: [1279].

Boström, Chr. Jac. 3: [1310]; f.

- H. 2: [363], [888].

- K. B. 2: [691].

Bowallius, Carl 2: [156], [340]; f.

- R. M. 2: [340]; 3: [1293]; f.

Bovin, K. A. 3: [1563].

Boy, A. F. 2: [386].

Boye, Ad. 2: [110].

- F. 3: [368].

- Fr. 2: [30], [64].

Boyesen, A. T. 2: [536], [741]; 3: [1610].

Braad, C. H. 1: [70].

Brachel, F. von 3: [1334].

Bræse, E. J. 2: [969].

Brag, Carl J. 1: [96].

- Eva 3: [223], [261].

- J. A. E. Heribert 3: [223], [489], [763], [1000]; t.

- Jonas 3: [824].

- J. O. 2: [392]; 3: [1083]; tp.

Brandberg, G. E. 3: [119], [721].

- Joh. Erik 1: [133].

Brandel, R. A. M:son 2: [735]: 3: [1298], [1849];2:923 ] t.

Brandelius, C. M. 1: [309].

Brandell, Simon 2: [890], 3: [368], [504], [954], [1791], 2:392 ]; [1823], 2:735 ]; p.

Brander, Anders 3: [37], [38], [40], [161], [1181]; tp.

- Nils 1: [42].

- adlad Skjöldebrand, E. 1: [100], [123].

Brandes, Georg 2: [117], [666], [1040]; 3: [223].

- J. D. 1: [40].

Brandstedt, C. G. 1: [70].

Brandt, f. Mörner, Ebba 2: [648].

Branting, K. Hj. 2: [392]. [708], [752], [1040]; 3: [223], [1600], [1619], [1841]; 2:890 ]; tp.

- f. Jäderin, Anna 2: [363], [392], [666], [735], [890]; 3: [954]; tfp.

Brask, O. 2: [432].

Bratt, John 2: [1040].

- Joh. Aug. 3: [47], [1080].

- J. F. 3: [223]; tp.

- L. Hj. Chr. 3: [423].

- Valter 3: [161], [261], [473], [1502], [1632]; tp.

- Wilhelmina 3: [259].

Braun, W. von 2: [306]; f.

Braune, Fr. 3: [846], [1327]; t.

Braunerheim, W. 3: [719].

Bredman, L. 3: [650].

Bredsdorff, Chr. 2: [500].

Breinholm, f. Åkermark, Alma Mathilda 3: [339].

Bremer, Claës 2: [156].

- Fredrika 2: [117], [306], 3: [223], [674]; f.

Brichy, S. O. de 2: [758].

Brinck, L. A. 3: [30].

Brinckman, C. G. von 2: [114].

Bring, E. G. 1: [68]; 3: [825], [845]; f.

- E. S. 3: [836].

- G. S. M. 2: [760]; 3: [1114].

- J. C. 2: [375], [760]. [775]; f.

- J. T. 2: [760].

- S. L. 2: [760]; 3: [840]; f.

Brisman, Sv. 1: [401]; 2: [3]; 3: [1762]; [ 1:372 ].

Britaine, W. de 1: [18].

Brithelli, f. Hellhoff, Sigrid 2: [337].

Broady, K. O. 2: [563], [832].

Broberg 1: [164].

Broberg, C. J. 2: [363], [1028].

- Frans 3: [258].

- J. W. 3: [1410].

- K. E. V. 2: [691].

Brock, Chr. 2: [553], [794].

Brodén, J. 3: [137].

- J. Ivar 2: [340]; 3: [1404], [1502].

Brodin, J. A. 1: [234], [265]. [275].

- Karl 3: [490]; t.

Brogren, L. E. 3: [498].

- N. P. 3: [223].

Brolin, Vilma (g. Holmes) 2: [363].

Broman, A. J. 1: [289].

- A Th. 3: [1311].

Bromander, L. M. [289].

Bromé, C. H. 3: [1468].

Bromell, C. M. 1: [130]:2.

- M. von 1: [37].

Broocman, C. G. 1: [70].

- C. U. 1: [393].

- N. R. 1: [70].

Broomé, C. F. 1: [82].

- L. G. 3: [495]; tp.

- S. P. 2: [340], [735], [902]; [3:] [1515]; tp.

Brosell, J. E. 2: F [95].

Broström. A. F. 3: [698], [701], [708]; tp.

- C. J. W. 3: [778].

- Fredrik 3: [698], [710], [712]; p.

- Ivan 3: [698].

Brovall, Edv. 3: [261].

- Edv. V. 3: [621].

- f. Proschwitz; Martina Fred:a 3: [223], [353].

Browallius. Johan 1: [24], [27], [32], [35].

Bruce, E. M. 3: [91].

Brudin, J. L. 2: [344].

Bruhn. E. H. 2: [486].

- J. 3: [29].

- J. N. 2: [214], [215], [250].

Brunbäck, C. F. B. 3: [725], [726].

Brunckman, Carl 1: [70], [102], [116]. [117], [164].

Brunell, J. E. 2: F [81]; 3: [1621], F [93].

Brunius, J. G. T. 2: [514], [554], [618].

- K. A. G. 3: [1772]; 2:71 ]; p.

Bruno, Georg Fredrik 1: [71], [244].

Brunton, R. 2: [121].

Bruun. O. 3: [1099], [1100].

Brusewitz, G. A. 3: [292], [861], [902], [919]; p.

Bruzelius, A. J. 2: [71]. [98]; tf.

- Em. 1: [387]. [399]; 3: [1281a], [1282], [1283], [1286]; F [71], [72].

- J. A. 2: [618], [701], [702], [755], [785]; 3: [1819]; t.

- M. 1: [406].

Bruzewitz, G. Alfr. 3: [261].

Brydolf, A. P:son 3: [485].

Brygger, Chr. 1: [407].

Bråkenhielm, f. Runsten, Malvina 2: [735].

Bråwik, J. A. 2: [154], [274].

Bucht, H. 3: [450].

Bugge, Sophus 3: [863].

Bülow, C. A. W. 3: [847]; tp.

- J. Chr. 2: [260]; 3: [847]: tp.

Bunge, Henrik 1: [16].

Bunth, C. D. 3: [886].

Buntline, Ned 2: [590].

Bunyan. J. 3: [563].

Bure, J. G. 1: [356], [377].

Burensund, A. Sundius 1: [40].

Burgman, J. G. [42].

Burholm, J. 3: [1181], [1413], [1523], [1538], [1543]; t.

Burman, Agathon W. 2: [430], [392a], [förmodl. 2:392], [467a], [förmodl. 2:467], [468a], [förmodl. 2:468]; 3: [1543], [1554]; tp. [Burman nämns ej i posterna 2:392, 2:467, 2:468, men skall enligt Svenskt Porträttgalleri och Publicistklubbens matrikel ha varit verksam i dessa tidningar.]

- Arthur 3: [454].

- Conny 2: [340].

Bursell, B. S. 1: [376a].

Burström, N. 2: [260].

Busch. J. A. W. 2: [284].

Bygdén, A. L. 3: [1331]; f.

Byström, Herman 2: [71], [340], [363].

- H. W. 3: [1458], [1463]; t.

- Isak 2: [363].

- J. Jakobsson 2: [429]; [700], [874], [1034]; 3: [98], [286], [1605], [1738], F 9; tp.

- O. F. B. 2: [71], [251], [340], [672]; p.

- O. T. E. 2: [729].

- Thomas 1: [339]; 2: [135]; 3: [618].

Bååth, A. U. 2: [117], [760], [822], [939]; 3: [223], [261]; f.

- C. M. 3: [898].

- Cecilia - Se Holmberg, f. Bååth, C.

Bäckman, Ida 3: [1791]; [ 2:392 ].

- P. J. 2: [849]; 3: [705].

- W. O. A. 2: [290], [300], [338]; 3: [223], [258]; f.

Bäckmark, C. J. C:son 3: [1859]; [ 2:1008 ].

Bäckström, B. Th. 2: [968].

- E. J. 3: [1693].

- J. 2: [117].

- J. W. M. 3: [1276].

- K. O. 3: [1092].

- P. J. Edward 2: [117], [215], [306], [341], [511], [548]; tf.

- P. O. 3: [1749]; 1:127 ]; f.

Bärlund, A. 3: [1613].

Böckman, P. W. 2: [248], [249].

Bögh, Erik 3: [258].

Böhlmark, V. 2: [576].

Böhmer, Hj. E. E:son 2: [890]; 3: [1438], [1535], [1536]; t.

Bökelund, J. 3: [582].

Böklin, P. J. 3: [667], [668], [674].

Börjeson, Anders 1: [57].

- Christian 3: [437].

Börjesson, J. N. 3: [1403].

- K. B. 3: [437].

Börtzell, Algernon 2: [509].

Böttiger, G. 2: [180].

- L. F. C. W. 2: [100]; 3: [1288], [1290], [1293]; f.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_542_590_B.htm