Kungl. bibliotekets logotyp Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur
Rättelser och Tillägg


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1756a


Notiser, ersättning till prenumeranterna af Gefleborgs läns Tidning [1:266] 1846 5/12, tr. hos J. O. Linns enka, 4 s. 4:o, 2 sp. (23 x 16,8).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1756a.htm