Kungl. biblioteket National Library of Sweden Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: 542-590


Personregister
till del I-III.
N

De med fetstil tryckta siffrorna beteckna detta arbetes olika delar och de öfriga de nummer hvarunder hvarje periodisk skrift är däri upptagen.

De efter åtskilliga personers namn stående små bokstäfverna beteckna, att för den ifrågavarande personen biografiska uppgifter finnas meddelade i följande arbeten:

t = Svenskt Porträttgalleri XVI: Tidningsmän, med biografiska uppgifter af B. Lundstedt.

f = Svenskt Porträttgalleri XV: Författare, med biografiska uppgifter af S. Leijonhufvud.

p = Publicistklubbens matrikel vid 20:de århundradets början af V. Millqvist.

[Länkarna till poster i Lundstedts rättelser och tillägg har tagits bort. Rättelserna och tilläggen är införda i de poster där de hör hemma. Länkar till dessa poster har vid behov tillfogats i registret.]

Nachman, E. 2: [71], [392], [424], [472], [635]; t.

Nackrey, Lor. von 1: [207].

Nathorst, A. G. 2: [117], [340], [665], [735]; 3: [1772]; 2:71 ]; f.

- Hj. O. 2: [514], [760]; 3: [888], [896], [902].

- J. Th. 2: [137].

Nattsén, A. 2: [167].

Nauckhoff, C. 2: [283].

- H. P. W. 2: [735], [760]; 3: [489]. [1772]; 2:71 ]; t.

- f. af Klint, Adelaide 3: [1856]; [ 2:993 ].

Naumann, Chr. 2: [379]; f.

- Th. 2: [379].

Naville, E. 3: [1361].

Neander, John 2: [340], [460], [472]; 3: [1183], [1391]; tp.

- Johannes 2: [148].

Neikter, J. F. 1: [191], [276].

Nelander, M. 2: [663].

Nelin, I. 2: [301], [340], [363], [392], [666], [890]; 3: [473], [878], [923], [1256]; t.

Nelson, C. H. 3: [800], [954].

- J. F. 3: [721], [759]. [898], [1069], [1083], [1226], [1482]; tfp.

Nensén, Abr. 3: [502].

Nenzén, O. L. 2: [890].

Nerman, G. 2: [336], [340].

- Hj. A. 3: [640], [652].

- John 2: [938].

Nerpin, H. 2: [410].

Netherwood, C. 2: [51].

Netzel, W. 2: [180].

Neuman, A. F. 1: [57], [70], [201], [285].

Neumann, Karl 3: [439], [821], [822].

Nicander, K. A. 1: [406]; 2: [100], [171], [173]; 3: [1280a].

Nicodemi, S. M. Ch.3: F96.

Nielmi, A. 3: [454].

Nielsen, J. S. J. 3: [1368].

- Yngvar 2: [340].

Nihlén, A. 2: [735]; 3: [1772], [1823]; 2:71 ]; t.

Nikander, F. E. 3: [450], [451].

Nilson, A. N. 3: [178], [181], [194].

- Hans 2: [760]; 3: [1377].

Nilsson, A. 3: [618].

- Alexander 2: [469].

- Anders 1: [57], [382]; 3: [45], F 4.

- And. Gustaf 3: [84], [1000], [1259], [1260], [1518]; t.

- August 3: [929], [1870].

- A. O. 3: 1, F [62].

- A. P. 2: [721].

- C. A. 3: [640], [652].

- C. J. 3: [1440].

- C. P. 3: [413].

- Ernst 3: [223].

- E. G. 2: [452].

- Fr. 3: [1824]; [ 2:752 ].

- Georg 3: [170].

- G. A. 2: [260].

- Georg Alfred 3: [915].

- Jakob 3: [923].

- John 2: [923]; 3: [1849].

Nilsson, Jöns (arbetare) 3: [935].

- Jöns (folkskollärare) 3: [694].

- J. 3: [677], [1481], [1483].

- J. A. 3: [898].

- J. F. 3: [1470].

- Knut 2: [392]; 3: [1789]; [ 2:363 ].

- Kristian 3: [1734].

- L. F. 2: [340], [363], [871].

- Mårten 3: [926], [937].

- Nils 3: [299], [1431].

- N. E. 3: [1649].

- N. G. 3: [656], [706].

- Nils Hj 3: [685], [944].

- Per 3: [1328].

- Sven A:son 2: [914].

- f. Cederberg, Emma

Mathilda 2: [934].

Nilsson-Manby, C. J. - Se Manby.

Nisbetb, A. F. Hugo 2: [117], [340], [385], [410], [415], [424], [436], [594]; t.

- f. Andersson, Emmy Th. 2: [594].

Nissen, O. 3: [1049].

Nobel, f. Vettergrund, V. 3: [1333].

Nonnen, Edv. 3: [223].

- Emily 3: [270]; f.

Norberg, Alfred A. 2: [338], [475].

- Anders [216], [218], [231].

- C. F. 2: [735].

- Samuel 1: [86], [199].

Nordahl, O. 3: [89].

Nordau, Max 3: [223].

Nordberg 1: [70].

Nordell, A. 1: [303].

Nordeman, G. A. 2: [553].

Nordenadler, f. Wester, Ebba 2: [735].

Nordenborg, H. 3: [1535].

Nordenflycht, Hedv. Charlotta 186, 1: [235].

Nordenmark, N. V. E. 2: [890], [1040]; 3: [1730]; p.

Nordenskiöld, G. 2: [117].

- N. A. E. 3: [223]; fp.

Nordenskjöld, Aug. 1: [269].

- C. F. 1: [286].

Nordenson, E. J. 3: [1293].

- f. Kindebladh, Jenny 3: [716].

Nordenström, C. 2: [23].

Nordenståhl, K. G. 2: [340], [363]; 3: [41], [1087], [1342], [1343].

Nordensvan, G. G. 2: [117], [340], [394], [452], [666], [701], [822], [1040]; 3: [223], [1337], [1791];2:392 ]; tfp.

Nordforss, C. G. 2: [18].

- E. U. 1: [343].

Nordgren, Per 3: [1204], [1207].

Nordin. C. A. 3: [1220].

- C. G. 1: [16].

- C. R. 3: [640], [652].

- E. A. 3: [1626].

- Isidor 2: [363].

- J. G. 2: [353], [357], [402], [447].

- N. Persson 2: [264].

- P. Fr. S. 2: [624]; 3: [414].

Nordlander, Chr. 3: [431].

- Erik 3: [1772]; [ 2:71 ].

Nordlind, E. 3: [902].

Nordling, Joh. 2: [363], [392], [701], [735], [822], [972]; tfp.

Nordlund, Svante 2: [363].

- f. Gyllander, Sigrid Ch:a 2: [760], [1834]:2:822 ]; f.

Nordlöv, I. 2: [363].

Nordqvist, G. F. 3: [411].

- J. G. 2: [117].

Nordstedt, C. F. O. 2: [253]: 3: [835].

Nordström, A. E. K. 2: [745].

- E. I. F. 2: [368].

- M. 3: [502].

- O. H. 1: [376a].

- Simon, E. T. 2: [516], [665].

Nordwall, C. A. 3: [1637].

Noréen, A. G. 2: [614]; 3: [863], [1327], [1331], [1340], [1696]; tf.

Norelius, Ch. 3: [902].

- C. O. 3: [1511].

Norell, Sara Apollonia 3: [1210].

Norén, A. E. 2: [760]; 3: [763], [800]; p.

- F. A. 3: [1376].

- G. Rich. 2: [760]; f.

- J. 3: [742].

- J. Th. 3: [1376]; t.

- O. E. 2: [468], [594], [635], [657], [677], [735], [807]; 3: [161], [181], [353], [358], [359], [399], [400], [401]; t.

- V. E. 3: [1120]; f.

Norin, 0. A. 3: [732].

Noring, Alexis 2: [119].

- L. E. A. 3: [830].

Norlander, C. A. H. 2: [760].

- Emil A. 2: [938], [993]; 3: [1665], [1841]; 2:890 ]; tp.

Norlin, J. S. W. 2: [855], [889].

- Th. A. V. 2: [320]; 3: [1313]; f.

Norling, E. 2: [363].

- H. 2: [279], [340].

Norman, A. L. 2: [346], [356], [389], [412], [413], [417], F [66]; 3: [697].

- F. A. V. 2: [689].

- G. W. 1: [388].

- L. 2: [215], [333].

- P. E: 2: [198], [221], [234]; 3: [6], [8], [13], [86], [87], [642], [696], [1065], [1091].

Norrby, Carl J. 2: [760]; f.

- Ida, 2: [760].

- K. T. 3: [1466].

- Th. 1: [408]; 3: [1462].

Norrman, Axel 3: [1045], [1062].

- Fanny 3: [1645].

- J. T. 2: [712].

Norstedt, Carl 3: [617].

- Emil 2: [368].

- Fr. C. 1: [314].

Norström, B. 1: [402].

- Georg 1: [278].

- Isaac 1: [133].

- J. Vitalis A. 3: [223].

- O: H. 3: [667], [1231].

Northun, Edla Amanda 3: [1173].

Nougaret, M. 3: [223].

Nyberg, C. 2: [12].

- D. 3: [85], F 5.

- Jonas 1: [407].

- J. 2: [363]; 3: [1510].

- J. F. 3: [89], F 7.

- J. G. 2: [71]; 3: [998], [1140]; tp.

- J. O. 3: [504], [508], [1181], [1184].

- Johan Peter 3: [223], [529]. [1382], F [77].

- J. P. (i Sthlm) 2: [392].

- K. E. P. Thure 3: [45], [70], [71], [73], [74], [474], [551], [800], [873], [932], [936], [942], [1088], [1238], [1486]; t.

- K. J. 3: [1094].

- Sigfrid 2: [981]; 3: [223]; t.

Nyblæus, Gustaf 1: [206]; 2: [279], [340]; 3: [828], [888]; f.

- G. A. 2: [660].

- J. A. 2: [340]; f.

- Karl 3: [1508].

Nyblom, C. B. 2: [215], [340], [442], [516]; 3: [1331]; tf.

- Erik 3: [1544], [1791]; [ 2:392 ].

- f. Roed, H. A. 2: [215], [822]; f.

Nybom, Johan 2: [216], [648], [719]; 3: [1286], [1299], [1404]; f.

Nycander, Fr. 2: [363], [594]; 3: [1678]; tfp.

Nygren, Axel 3: [174], [175], [185]; t.

- Johan (redaktör) 3: [1214].

- J. (skrädderiarbetare) 2: [260].

- J, L. 3: [1097].

- Jacob Napoleon 3: [318], [334], [380], [398], [407]; p.

- W. R. 3: [1092].

Nyholm, C. G. A. 2: [833], F [90].

Nylén, G. O. 3: [107].

- N. R. 2: [908]; 3: [1595]; f.

Nyman, F. W. 3: 1; f.

- H. A. 3: [1645].

- J. N. I. K. 1: [206]; 2: [117], [340], [363], [451], [594], [666], [735], [763], [886], [890]; 3: [763], [888]; tp.

Nymansson, J. W. 1: [335].

- Per 2: [776]; 3: [473], [523], [650], [683], [779], [923]; t.

Nyqvist, J. (apotekare) 2: [345].

- J. I. (lektor) 1: [376a]; 3: F [44].

Nyrén, C. 1: [70], [73], [303].

Nyström, Anton K. 2: [392], [621], [625], [890], [909]; 3: [326]; tfp.

- Axel 2: [15].

- C. G. 3: [1857]; [ 2:996 ].

- Erik 2: [563], [609]; 3: [1847]; [ 2:918 ]

- Georg 3: [902].

- J. F. (lektor) 2: [760]; 3: [1696]; f.

- J. F. 3: [1860]; [ 2:1011 ].

- Klara Maria 2: [790].

- M. 2: [776].

- M. F. 2: [486], [917].

- N. J. 3: [1186].

Nyström, P. 2: [502].

- P. Jöransson 1: [34], [44].

- P. O. 3: [1473].

- Th. 2: [363].

- Torvald 3: [1678]; p.

- f. Stoopendal, Jenny 2: [939].

Nyvall, D. 2: [791].

- J. A. 2: [975]; 3: [552], [709].

Näsman, J. P. 3: [450], [451].

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_542_590_N.htm