fullskärmsbild

Vardagstryck

Vardagstryck är tryckt material med aktualitet för dagen. Här kan du finna stort och smått, från ICA:s lokala veckoblad till information från kommuner och myndigheter.

KB:s samling av vardagstryck innehåller bland annat informations- och reklammaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar. Här hittar du publikationer och tryck med lokal spridning, tidskrifter och medlemsblad. Dessutom har vi mängder av publikationer som producerats för intern spridning inom företag, organisationer och myndigheter.

Vardagstrycket speglar sin samtid och kan ge oss inblickar i olika tidsepoker. Sådant vi tycker saknar värde idag, kan vara intressant material för framtida forskare.

Det här kan du hitta i samlingen

Samlingen av vardagstryck är mycket omfattande. Här finns allt från tunna blad till tjocka kataloger. Några exempel:

 • auktionskataloger
 • förlagskataloger
 • lokala tidskrifter
 • matreklam
 • produktkataloger
 • skolkataloger
 • teaterprogram
 • telefonkataloger
 • tidtabeller
 • turistbroschyrer
 • utställningskataloger
 • årsredovisningar
Samlingen har tidigare kallats för Småtrycksamlingen och Okatalogiserad samling.

Av upphovsrättsliga skäl visar vi endast vardagstryck som är fritt. I samlingen finns trycksaker från 1700-talet, men det mesta är från senare tid.

Vardagstrycksamlingen i siffror

13 600
hyllmeter
Om allt vardagstryck ställdes på en enda hylla skulle den behöva vara 13 600 meter lång.
14
miljoner tryck
Så många objekt finns i samlingen.
110 000
nya tryck varje år
Vardagstrycket strömmar in och samlingen att växer med över hundratusen tryck per år.

Hitta och beställ vardagstryck

digitalisering
Ett utsnitt av en illustration i digitaliserad broschyr som säljer verktyg. Foto: KB

Affärstryck från 1800-talet

KB digitaliserar material som företag har tagit fram för att göra reklam för sina produkter. Hittills är drygt 2 000 tryck digitaliserade.

Läs affärstrycket i Libris
Digital kollektion

Resor och utvandring

Kring förra sekelskiftet utvandrade cirka en miljon svenskar till Amerika. I vardagstryckssamlingen finns tryck som vänder sig direkt till svenska emigranter.

Till kollektionen Resor och utvandring