Fotografier

Från en julafton i Västerås 1848 till en punkspelning i Halmstad 1977. På KB kan du se hur fotografiet har förändrats genom historien.

Person som håller i ett visitkortsfotografi ovanför ett par tryckta bilder.

I KB:s samlingar hittar du fotografier av alla möjliga slag, från tidiga fotografitekniker till digitala bildfiler.

Porträtt från vaggan till graven

KB:s samlingar innehåller bland annat fotografier av platser och händelser. Men en stor del av materialet är porträtt av både kända och okända människor. De syns på såväl strama ateljéporträtt som på uppsluppna familjebilder. Här finns barn, vuxna i karriären och människor på ålderns höst. Kanske till och med på dödsbädden. 

Dokumentärt och konstnärligt

De flesta bilderna är tagna av svenska fotografer. Här hittar du såväl kända ateljé- och pressfotografer som amatörer. Några av dem jobbade kanske mest för brödfödan medan andra var upphöjda pionjärer som betraktade fotografiet som en konstart.

Av upphovsrättsliga skäl visar vi framför allt fotografier som är fria, men det finns mycket mer i våra samlingar.

Fotografier i siffror

1848 KB:s äldsta fotografi

Det äldsta fotografiet i KB:s samlingar är en daguerreotyp (gammal fotografiteknik) av syskonen Törnblom, taget av en okänd fotograf i Västerås julaftonen 1848.

50 000 visitkortsfotografier

KB har cirka 50 000 visitkortsfotografier från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Många av dem är digitalt tillgängliga i Libris och Regina.

1020 album

KB har omkring 1020 porträttalbum. De innehåller uppskattningsvis 140 000 fotografier från ett tidsspann på cirka 140 år.

Hitta och beställ fotografier

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?