Du är här: Biblioteket
Gå till:
Samverkan och utveckling
Beskrivning
Affisch som gör reklam för det 18:e allmänna lantbruksmötet som ägde rum i Malmö 1896. Det första lantbruksmötet hölls i Stockholm 1846. Syftet med mötena var bland annat att avhandla lantbruksangelägenheter och via utställningar uppvisa nya redskap och hjälpmedel för lantbrukare. Det sista rikslantbruksmötet i Sverige ägde rum 1959.
Foto
KB
År
1896
Signum
Placering: Utställning
Hitta i KB:s samlingar
KB:s affischer
Film från lantbruksmöte i Umeå 1944
Vägledning för besökande vid utställningarna i Malmö 1896
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda

Sveri­ges
natio­nal­bib­li­otek
Samhäl­lets
minne

Ta del av vårt material

Hitta i samlingarna

Samlingarna på KB är så stora att de hittas via flera olika söktjänster. Ta hjälp av vår guide för att komma vidare till rätt söktjänst.

Så här hittar du i samlingarna
Samverkan och utveckling

För bibliotekssektorn

KB har i uppdrag att främja samverkan mellan Sveriges bibliotek. Besök våra sidor om biblioteksfrågor, vetenskap och forskningssamverkan.

KB:s sajt om samverkan
Besök oss hemifrån

Digital tillgång

I fler av KB:s tjänster finns material som alla kommer åt var som helst utan lånekort. Upptäck Filmarkivet.se, gamla handskrifter och mycket mer.

Utforska fritt digitiserat material
Inspiration

Digitala kollektioner

I våra digitala kollektioner hittar du ett axplock av KB:s digitaliserade material. Inspireras av allt från cirkusaffischer till Dag Hammarskjölds egna fotografier.

Se smakprov ur KB:s samlingar