Du är här: Biblioteket
Gå till:
Samverkan och utveckling
Beskrivning
Bilden kommer från den franska modetidskriften Gazette du bon ton. Tidskriften var rikt illustrerad med hjälp av dåtidens framstående konstnärer och ger en inblick i de priviligierade kretsarnas bekymmersfria och flärdfulla livsstil. Illustrationen är gjord av Andre Eduard Marty.
Foto
KB
År
1913
Hitta i KB:s samlingar
Fler modebilder
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda

Sveri­ges
natio­nal­bib­li­otek
Samhäl­lets
minne

Ta del av vårt material

Hitta i samlingarna

Samlingarna på KB är så stora att de hittas via flera olika söktjänster. Ta hjälp av vår guide för att komma vidare till rätt söktjänst.

Så här hittar du i samlingarna
Samverkan och utveckling

För bibliotekssektorn

KB har i uppdrag att främja samverkan mellan Sveriges bibliotek. Besök våra sidor om biblioteksfrågor, vetenskap och forskningssamverkan.

KB:s sajt om samverkan
Besök oss hemifrån

Digital tillgång

I fler av KB:s tjänster finns material som alla kommer åt var som helst utan lånekort. Upptäck Filmarkivet.se, gamla handskrifter och mycket mer.

Utforska fritt digitiserat material
Inspiration

Digitala kollektioner

I våra digitala kollektioner hittar du ett axplock av KB:s digitaliserade material. Inspireras av allt från cirkusaffischer till Dag Hammarskjölds egna fotografier.

Se smakprov ur KB:s samlingar