Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Specialläsesalen

Specialläsesalen ligger en trappa upp från entréplan (plan 6).

Här hämtar du ut och läser böcker och tidskrifter tryckta före år 1830 samt material som av olika skäl bedöms vara för ömtåligt eller unikt för hantering i Stora läsesalen.

Hit hör bland annat tidningar tryckta före år 1850 samt material ur flera andra olika samlingar: handskrifter, vardagstryck, kartor, bilder, musiktryck samt material från ämbetsarkivet. Här finns även kataloger och referensbibliotek för handskrifter, kartor och bilder.

Besökare i specialläsesalen tittar på böcker på kuddar. Foto: Per & Per Fotograf AB

Om du bokat tid

Till Specialläsesalen går du om du har stämt träff med personal från KB:s enheter för Handskrifter, kartor och bilder eller Vardagstryck och affischer. Här finns även blanketter som du kan använda för att beställa på plats.

Hitta specialläsesalen

Karta KB plan 6. Illustration: Soya