fullskärmsbild

Digitaliserade kortkataloger

I de digitaliserade kortkatalogerna kan du utforska delar av vårt äldre material, som inte finns representerat i andra söktjänster.

Om du inte hittar det du söker i våra moderna söktjänster kan det finnas i de äldre kortkatalogerna. Här hittar du bland annat äldre böcker och tidskrifter, skillingtryck, musiktryck, hyllningstexter, skivor och radioprogram.

Tjänsten samlar en rad kataloger som bygger på digitaliseringar av äldre tiders katalogkort. En del av dem är maskinskrivna, medan andra är skrivna för hand. I många fall måste du bläddra dig fram mellan de digitala korten, eftersom inte alla är sökbara.

Sök först i Libris, Regina och SMBD

Använd i första hand Libris Länk till annan webbplats., Regina Länk till annan webbplats. och Svensk mediedatabas Länk till annan webbplats. (SMDB) för att leta fram material. De digitaliserade katalogerna är ett komplement, som öppnar dörren till sådant som inte finns i våra moderna söktjänster.

Kataloger i tjänsten

Här kan du se en lista över samtliga digitaliserade kortkataloger i tjänsten.

Handskriftsamlingens nominalkatalog

Alfabetisk katalog över de äldre delarna av KB:s handskriftssamling.

Okatalogiserat tryck

Alfabetisk katalog över institutioner, organisationer och föreningar som finns i KB:s samling av vardagstryck.

Olof Liljesons skivsamling

Svenska och utländska inspelningar utgivna 1899–1952, samt skivsamlaren Olof Liljesons egna upptagningar på lackskivor av radioprogram och privat material 1938–1948.

Roggebiblioteket

Katalog över bland annat teologi, klassiska verk samt medicinsk och naturvetenskaplig litteratur.

Lilla Roggekatalogen

Roggebibliotekets mindre kortkatalog med bland annat skillingtryck, dissertationer, tillfällesdikter och förvärv 1982–1994.

Skillingtryckskatalogen

Katalog över skillingtryck (visor).

Musikkatalogen

Katalog över bland annat musiktryck.

Plåten

Material tryckt från 1501 till och med 1955. Stora delar av katalogen är överförd till Regina och Libris.

Porträttsamlingen

Alfabetisk katalog över personer som finns i KB:s porträttsamlingar.

Verser över enskilda

Hyllningar till personer i samband med begravningar, bröllop och andra händelser.

Använd korten!

Hur beskrev bibliotekarierna materialet de hanterade under 1800-talet? Hur såg deras handstil ut och vad tyckte de var värt att anteckna? De gamla katalogkorten är intressanta i sig. Du kan fritt ladda ner och använda dem hur du vill.

Till Digitaliserade kortkataloger

Tjänsten innehåller

bilder, böcker, fotografier, handskrifter, musik, vardagstryck, tidskrifter

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?