Digitaliserade kortkataloger

I de digitaliserade kortkatalogerna kan du utforska delar av vårt äldre material, som inte finns representerat i andra söktjänster.

Om du inte hittar det du söker i våra moderna söktjänster kan det finnas i de äldre kortkatalogerna. Här hittar du bland annat äldre böcker och tidskrifter, skillingtryck, musiktryck, hyllningstexter, skivor och radioprogram.

Tjänsten samlar en rad kataloger som bygger på digitaliseringar av äldre tiders katalogkort. En del av dem är maskinskrivna, medan andra är skrivna för hand. I många fall måste du bläddra dig fram mellan de digitala korten, eftersom inte alla är sökbara.

Leta först i KB:s söktjänster

Använd i första hand Libris Länk till annan webbplats., Regina, Länk till annan webbplats. Svensk mediedatabas (SMBD) Länk till annan webbplats. och Arken Länk till annan webbplats. för att leta fram material. De digitaliserade katalogerna är ett komplement, som öppnar dörren till sådant som inte finns i våra moderna söktjänster.

Kataloger i tjänsten

Här kan du se en lista över samtliga digitaliserade kortkataloger i tjänsten.

Handskriftsamlingens nominalkatalog

Alfabetisk katalog över de äldre delarna av KB:s handskriftssamling.

Okatalogiserat tryck

Alfabetisk katalog över institutioner, organisationer och föreningar som finns i KB:s samling av vardagstryck.

Olof Liljesons skivsamling

Svenska och utländska inspelningar utgivna 1899–1952, samt skivsamlaren Olof Liljesons egna upptagningar på lackskivor av radioprogram och privat material 1938–1948.

Roggebiblioteket

Katalog över bland annat teologi, klassiska verk samt medicinsk och naturvetenskaplig litteratur. Materialet finns i Roggebiblioteket, Strängnäs.

Lilla Roggekatalogen

Roggebibliotekets mindre kortkatalog med bland annat skillingtryck, dissertationer, tillfällesdikter och förvärv 1982–1994. Materialet finns i Roggebiblioteket, Strängnäs.

Skillingtryckskatalogen

Katalog över skillingtryck (visor).

Musikkatalogen

Katalog över bland annat musiktryck.

Plåten

Material tryckt från 1501 till och med 1955. Stora delar av katalogen är överförd till Regina och Libris.

Porträttsamlingen

Alfabetisk katalog över personer som finns i KB:s porträttsamlingar.

Verser över enskilda

Hyllningar till personer i samband med begravningar, bröllop och andra händelser.

Beställning och kontakt

Direkt från varje katalogkort kan du beställa materialet eller kontakta KB med frågor. I katalogen Plåten använder du knappen "Beställ" och i övriga kataloger "Fråga om detta kort".

Katalogkorten är intressanta i sig. En del är handskrivna av äldre tiders bibliotekarier, och ger en bild av deras arbete. Ladda ner korten och använd som du vill!
Till Digitaliserade kortkataloger

Tjänsten innehåller

bilder, böcker, fotografier, handskrifter, musik, vardagstryck, tidskrifter

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?