Utländsk litteratur

KB har en stor samling av utländsk forsknings­litteratur inom samhällsvetenskap och humaniora. Samlingen växer ständigt, främst genom att KB köper in ny litteratur.

Bokhyllor med böcker. Bredvid dessa står det skrivet på väggen: Böcker för hemlån.

I den utländska samlingen hittar du allt från uppslagsverk om första världskrigets fältslag till den senaste biografin över Gertrude Stein. Du kan även ta del av referenslitteratur som bibliografier, encyklopedier och lexikon.

Exempel på ämnen som finns i samlingen:

  • historia
  • konstvetenskap
  • litteraturvetenskap
En stor del av referenslitteraturen finns på öppna hyllor i läsesalarna och behöver därför inte beställas fram i förväg.

Lämna inköpsförslag

Har du förslag på utländsk litteratur som KB borde köpa in? Vi köper framför allt in litteratur med svensk anknytning och ett urval forskningslitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap.

I vår bedömning tar vi hänsyn till bland annat ämne, språk och budget för inköp. Om du lämnar många inköpsförslag kan vi komma att göra ett urval.

Litteratur till hemlån

Till skillnad från KB:s svenska samlingar går stora delar av vår utländska litteratur att låna hem. Undantag är tidskrifter och broschyrer, litteratur tryckt före 1900 och material som är extra ömtåligt eller värdefullt.

Litteratur till hemlån måste i de flesta fall beställas fram i förväg. Undantaget är den senaste årgången som står framme i katalogrummet samt på hyllan för nyförvärv.

Utländska tidskrifter

KB prenumererar på tusentals utländska tidskrifter. En del av dem står framme i biblioteket och kan läsas direkt på plats. Utöver de som finns i tryckt form har vi även en stor mängd e-tidskrifter.

Fakta om utländsk litteratur på KB

Tolka KB:s samlingar

Vi prioriterar att köpa in litteratur som på olika sätt stödjer studier i andra KB-samlingar.

2000 utländska böcker

Så många böcker köper KB in varje år.

Belysa Sverige

Den utländska litteraturen belyser Sveriges historia och kultur i relation till andra kulturer och influenser.

Fjärrlån

Om du inte hittar det du söker

Om du inte hittar det du söker i vår utländska samling kan vi hjälpa dig med fjärrlån från andra bibliotek.

Läs mer om fjärrlån
Andra samlingar

Utländskt och svenskt – samtidigt

KB samlar även in utländsk litteratur med svensk anknytning. Till exempel översättningar av svenska verk eller böcker som tar upp Sverige. Samlingen kallas Suecana.

Läs mer om Suecana
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?