Handskrifter

Försök tyda fornsvenskan i Äldre Västgötalagen eller följ med Marco Polo på hans resa till Ostindien. Det, och mycket mer, kan du göra bland KB:s handskrifter.

Grupp med människor som studerar två medeltida handskrifter.

En handskrift kan se ut på många olika sätt. Begreppet omfattar allt från böcker före boktryckarkonsten till maskinskrivna dokument. Det de har gemensamt är att de varken är tryckta eller tidigare utgivna.

Personliga tidsdokument

Handskrifterna är unika och värdefulla historiska dokument, både över sin tid och över de som skapat eller ägt dem. De personliga anknytningarna är många, och särskilt påtagliga när det gäller KB:s personarkiv.

Pergament, sälskinn och träspolar

I KB:s samling av handskrifter finns objekt av alla möjliga typer och materiaI. Medeltida böcker på pergament, liksom isländska predikningar inbundna i sälskinn. Här finns även Erik XIV:s astrologiska almanacka och en förgylld träspole med dikter av Carl Michael Bellman.

Gåvor och krigsbyten

Flera av KB:s mest kända handskrifter kom till Sverige som krigsbyte under trettioåriga kriget (1618–1648). Bland dem finns den världsberömda ”Djävulsbibeln”, Codex Gigas.

En stor del av KB:s medeltida handskrifter kom till oss när Antikvitetsarkivet lades ner 1780. Då fick KB ta över en stor mängd skrifter på nordiska språk, bland annat många laghandskrifter och handskrifter från Vadstena kloster.

Tre snabba om handskrifter

Äldst Papyrus graecus Holmiensis

KB:s äldsta handskrift är en grekisk skrift på papyrus från cirka 300 e. Kr. Skriften innehåller recept på kemiska processer och upptäcktes 1828 vid utgrävningar nära Thebe.

297 av 1400

Siebenhirters tidebok är en av de 297 handskrifter som överlevde slottsbranden 1697, då en stor del av KB:s gamla samlingar gick förlorade.

Störst Codex Gigas

Den så kallade Djävulsbibeln lär vara världens största bevarade medeltida handskrift. Den väger 75 kilo och består av 310 pergamentblad.

Hitta och beställ handskrifter

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?