Just nu är det hög belastning på tjänsten Svenska dagstidningar, vilket orsakar stora störningar.

Begränsat öppethållande med anledning av coronaviruset. / Limited opening times due to the coronavirus.

fullskärmsbild

Resor och utvandring

Hur mycket kontanter behöver jag ta med mig när jag utvandrar? Vilka ägodelar ska jag lämna kvar? Och hur ska jag egentligen klara språket? Det är frågor som emigranter i alla tider behövt fundera över.

Under åren 1840-1940 utvandrade ungefär en miljon svenskar till Amerika, och många skulle som bekant komma att stanna kvar för att bosätta sig i USA. Möjligheten att bygga sig ett bättre liv i ett land fritt från överheter och religiöst förtryck drev många svenskar att lämna sitt hemland.

 

I KB:s samling av vardagstryck hittar du flera tryck av enklare sort som vänder sig direkt till svenska migranter. I lockande, och i bland färgglada, foldrar kan du läsa om varför du som migrant ska välja just deras skepp för den farofyllda färden över Atlanten. Fartygslinjernas reklam spreds till exempel bland handelsbodar, på järnvägsstationer och mellan svenska gårdar.


Bland trycken hittar du också råd och tips i största allmänhet, så kallade emigrantråd. Inför din resa ska du bland annat gärna vara ung, frisk, stark, nykter och arbetsvillig. Annars kan det gå dig illa.

Hvita Stiern-linien, ”Svenskarnes mäst omtyckta favoritlinie”, är även det rederi som 1909 påbörjade bygget av det "osänkbara" skeppet Titanic.
År
1907.0
Signum
Vardagstryck politisk ekonomi utvandring 8:o
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
R.E. Jeanson
År
1885.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
"Vägledning för Svenska utvandrare till Amerika med Inman-liniens, Amerikan-liniens samt Beaver-liniens med guldmedalj prisbelönade ångare."
Upphov
Joachim Prahl
År
1892.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1889.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
I ett reklamblad erbjuder grosshandlare E. F Larsson resor till Amerika, Sydamerika, Australien, Afrika, Nya Zealand och Canada. Han utlovar det ovillkorligen billigaste biljettpriset, snabbaste resan, största bekvämligheterna och bästa behandlingen om man köper biljetten av honom. Bladet är från sent 1800-tal.
Upphov
E. F. Larsson
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
"Öppet bref till från Amerika återvändande svenskar med Amerikan-linien"
Upphov
Samuel Larsson
År
1899.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1901.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1911.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Hela titeln: Råd och upplysningar för dem som ämna resa till Union Pacific Railway Co's (stilla hafs-banans) landsträckor i staten Nebraska Förenta staterna, Nord-amerika
Upphov
Victor Rylander
År
1882.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Svenska Emigrant-föreningen
År
1869.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Alfred Malmströms reklamblad för sina resor till Amerika med Cunard-linien.
Upphov
Alfred Malmström
År
1871.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Herman Halls förlag
År
1869.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
S. Sörensen
År
1872.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Henderson Brothers
År
1871.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1873.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1872.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
J. Nilsson
År
1881.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Sammandrag af Amerikansk jernvägstariff E. utkommen i april 1882 och gällande vid biljettköp å alla första klassens ångbåtslinier
År
1882.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Bröderna Larsson & c:o
År
1882.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1868.0
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitaliserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN
Reklamblad för 'Hvita Srjernlinien'. Ett ångfartyg av sekelskiftesmodell far fram över havet.
Omslag för en almanacka för emigranter 1885 med text och teckning av kontorsbyggnader.
Blekt lila omslag till häftet Vägledning för Svenska utvandrare till Amerika. Text och avbildade medaljer.
Äldre tryck på gulnat papper. Reklam för Guion-linjen med tidtabell.
Gulnat tryck med text. Avskavda kanter.
Äldre tryck på rött papper med tryckt text och blyertsanteckning i ena hörnet.
Äldre tryck med svartvit teckning av fartyg, omgärdad av text.
Äldre bokomslag med text och teckning av fartyg.
Äldre tryck med teckning av kontorsbyggnad samt text omgärdad av bård.
Bokomslag med text och teckning av Sveas emigrant house.
Teckning av skepp samt reklamtext och information om resmål.
Äldre tryck med text på gult papper.
Äldre tryck med text och teckning av fartyg.
Äldre tryck med teckning av fartyg samt text.
Bokomslag med text och teckning av ångtåg som åker över stenbro.
Text i flera typsnitt omgärdat av bård, på gult papper.
Text i flera typsnitt omgärdat av bård, på gult papper.
Text på gulnat papper.
Äldre tryck med text samt teckning.
Text och teckning av fartyg på gulnat papper.