Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Resor och utvandring

Hur mycket kontanter behöver jag ta med mig när jag utvandrar? Vilka ägodelar ska jag lämna kvar? Och hur ska jag egentligen klara språket? Det är frågor som emigranter i alla tider behövt fundera över.

Under åren 1840-1940 utvandrade ungefär en miljon svenskar till Amerika, och många skulle som bekant komma att stanna kvar för att bosätta sig i USA. Möjligheten att bygga sig ett bättre liv i ett land fritt från överheter och religiöst förtryck drev många svenskar att lämna sitt hemland.

 

I KB:s samling av vardagstryck hittar du flera tryck av enklare sort som vänder sig direkt till svenska migranter. I lockande, och i bland färgglada, foldrar kan du läsa om varför du som migrant ska välja just deras skepp för den farofyllda färden över Atlanten. Fartygslinjernas reklam spreds till exempel bland handelsbodar, på järnvägsstationer och mellan svenska gårdar.


Bland trycken hittar du också råd och tips i största allmänhet, så kallade emigrantråd. Inför din resa ska du bland annat gärna vara ung, frisk, stark, nykter och arbetsvillig. Annars kan det gå dig illa.

Hvita Stiern-linien, ”Svenskarnes mäst omtyckta favoritlinie”, är även det rederi som 1909 påbörjade bygget av det "osänkbara" skeppet Titanic.
År
1907
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
R.E. Jeanson
År
1885
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
"Vägledning för Svenska utvandrare till Amerika med Inman-liniens, Amerikan-liniens samt Beaver-liniens med guldmedalj prisbelönade ångare."
Upphov
Joachim Prahl
År
1892
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1889
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
I ett reklamblad erbjuder grosshandlare E. F Larsson resor till Amerika, Sydamerika, Australien, Afrika, Nya Zealand och Canada. Han utlovar det ovillkorligen billigaste biljettpriset, snabbaste resan, största bekvämligheterna och bästa behandlingen om man köper biljetten av honom. Bladet är från sent 1800-tal.
Upphov
E. F. Larsson
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
"Öppet bref till från Amerika återvändande svenskar med Amerikan-linien"
Upphov
Samuel Larsson
År
1899
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1901
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1911
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Hela titeln: Råd och upplysningar för dem som ämna resa till Union Pacific Railway Co's (stilla hafs-banans) landsträckor i staten Nebraska Förenta staterna, Nord-amerika
Upphov
Victor Rylander
År
1882
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Svenska Emigrant-föreningen
År
1869
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Alfred Malmströms reklamblad för sina resor till Amerika med Cunard-linien.
Upphov
Alfred Malmström
År
1871
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Herman Halls förlag
År
1869
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
S. Sörensen
År
1872
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Henderson Brothers
År
1871
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1873
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1872
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
J. Nilsson
År
1881
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Sammandrag af Amerikansk jernvägstariff E. utkommen i april 1882 och gällande vid biljettköp å alla första klassens ångbåtslinier
År
1882
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Bröderna Larsson & c:o
År
1882
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1868
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN