Öppna API:er

På den här sidan finns information om hur du får tillgång till Kungliga bibliotekets API:er. Våra öppna API:er kan användas för att hämta och lämna data som är fritt tillgängliga.

KB tillhandahåller API:er så att myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner på ett enkelt sätt kan hämta och lämna information i egna applikationer. Med hjälp av öppna API:er och data kan man göra analyser, ta fram statistik och bygga digitala tjänster.

KB:s öppna API:er

 • Biblioteksdatabasen

  Biblioteksdatabasen innehåller information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via Libris tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställningar.

  API-beskrivning

  All data som finns i databasen är tillgänglig via API:et. Data om kontaktuppgifter kräver dock att man skickar med en API-nyckel som extra header i anropet.

  API dokumentation

  Biblioteksdatabasens API

  Livscykel

  För närvarande finns det inte planer att avveckla Biblioteksdatabasens API.

 • Biblioteksstatistik

  Biblioteksstatistiken Länk till annan webbplats. visar uppgifter om de offentligt finansierade bibliotekens verksamhet. Statistiken samlas in årligen.

  API-beskrivning

  Den officiella biblioteksstatistiken finns tillgänglig som öppen länkad data. Observera att API:et är en beta-version.

  API dokumentation

  Biblioteksstatistik Länk till annan webbplats.

  Livscykel

  API:et är inte fullt utvecklat och därmed inte stabilt. Livscykeln är inte definierad.

 • data.kb.se

  data.kb.se Länk till annan webbplats. publiceras information från Kungliga bibliotekets datakällor, från auktoritetsdata till Djävulsbibel. Materialet är i första hand till för den som vill göra större analyser, bearbetning eller utveckla egna tjänster. Det mesta av materialet går att ladda ner som rådata i öppna standarder.

  API-beskrivning

  • All data från data.kb.se är fritt tillgänglig för slutanvändare. Genom API:et går det att till exempel hämta ett helt dataset, göra sökningar, eller hämta en specifik materialtyp för bearbetningar och analyser.
  • Sök-API: Länk till annan webbplats. Möjliggör sökning bland digitala objekt. Det finns även en endpoint för IIIF Content Search API 2.
  • Objekt-API Länk till annan webbplats.: Möjliggör nedladdning av digitala objekt som är fritt tillgängliga.

  API dokumentation

  Livscykel

  API:et är i början av sin livscykel.

 • E-plikt

  Enligt Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material Länk till annan webbplats. ska myndigheter och vissa utgivare leverera elektroniskt material till KB. KB erbjuder olika alternativ för leverans över nätverk: webbuppladdning, RSS och FTP. Läs mer om e-plikt.

  API-beskrivning

  API:et kan användas för validering av XML-scheman vid leverans av e-plikt.

  API dokumentation

  Kungliga biblioteket e-plikt API:s Länk till annan webbplats.

  Livscykel

  För närvarande finns det inte planer på att avveckla API:et.

 • id.kb.se

  id.kb.se Länk till annan webbplats. är en tjänst som tillgängliggör de grundstenar Kungliga biblioteket använder för att publicera strukturerade, länkade data Länk till annan webbplats.. Tjänsten innehåller gemensamma definitioner och begrepp som hjälper till att samordna beskrivningar av material.

  API-beskrivning

  Libris XL läs-API Länk till annan webbplats. används för att hämta definitioner från id.kb.se.

  API dokumentation

  Fungerar identiskt med Libris XL läs-API Länk till annan webbplats. med https://id.kb.se/ som URI.

  Livscykel

  För närvarande finns det inga planer på avveckling av API:et.

 • Libris

  Libris Länk till annan webbplats. är Sveriges nationella bibliotekskatalog. Libris är ett samarbete mellan mer än 600 svenska bibliotek, som gemensamt bygger upp innehållet. Libris består av många olika system, bland annat av söktjänst, fjärrlån och katalogiseringsverktyg. Libris tekniska plattform kallas för Libris XL. Libris datalager är baserad på öppna, länkade data i formatet BIBFRAME/RDF och vokabulär KBV (Kungliga bibliotekets basvokabulär).

  Läs om användarvillkoren för Libris publika API:er.

  API-beskrivning

  • LäsAPI: Användas för att hämta poster (bestånd, bibliografisk, auktoritet, verk etc ) från Libris XL.
  • SkrivAPI: Användas för att skapa, ändra eller radera poster (bestånd, bibliografisk, auktoritet, verk etc ) i Libris XL.
  • SökAPI: Användas för att söka fram poster (bestånd, bibliografisk, auktoritet, verk etc ) i Libris XL.
  • MARC Export API: Används för att hämta poster i MARC21-format från Libris XL.
  • OAI-PMH API: Används för att hämta enstaka poster samt hela dataset från Libris XL.
  • XSearch: Används för att hämta enstaka poster och träfflistor från Libris webbsök i rad olika metadataformat.
  • Z39.50: MARC21-baserat protokoll som används för att söka och hämta enstaka poster från Libris webbsök.
  • SRU: XML-baserat protokoll som används för att hämta enstaka poster från Libris webbsök.
  • Lånestatus: Används för att visa upp tillgängligheten av bibliotekens exemplar i Libris webbsök i realtid.
  • ILLER API för fjärrlån: Används för att hämta information om fjärrlånebeställningar från Libris fjärrlån till de lokala bibliotekssystemen.

  API dokumentation

  Livscykel

  I och med att det pågår utveckling av en ny söktjänst för Libris, kan det påverka livscykeln på XSearch, SRU, Z39.50, Lånestatus och Fjärrlån. För nya integrationer rekommenderas därmed API:erna för Libris XL.

 • Publicera

  Publicera Länk till annan webbplats. är en plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.

  API-beskrivning

  OAI-PMH används för att hämta dataset från valfria tidskrifter på publicera.kb.se.

  API dokumentation

  OAI-PMH Feed Länk till annan webbplats. (på engelska).

  Livscykel

  API:et är i början av sin livscykel.

 • Regina

  Regina Länk till annan webbplats. är är en samlad söktjänst för Kungliga bibliotekets tryckta material och en mängd externa databaser. I Regina finns både tryckt och digitaliserat material ur KB:s egna samlingar men även elektroniska resurser som KB prenumererar på eller som är öppet tillgängliga på internet.

  API-beskrivning

  OAI-PMH används för att hämta enstaka poster samt hela dataset från Regina.

  API dokumentation

  Se dokumentation om Protocol Requests and Responses Länk till annan webbplats.

  Exempel:

  • https://ask.kb.se/OAI?verb=Identify (info om oai-servern)
  • https://ask.kb.se/OAI?verb=ListSets (tillgängliga set)
  • https://ask.kb.se/OAI?verb=ListMetadataFormats (vi stödjer Marc21 och Dublin core)

  Lista alla identifierare i ett set

  • https://ask.kb.se/OAI?verb=ListIdentifiers&set=EOD2DIGI&metadataPrefix=marc21

  Lista alla poster i ett set

  • https://ask.kb.se/OAI?verb=ListRecords&set=EOD2DIGI&metadataPrefix=marc21

  Livscykel

  KB arbetar med att ersätta den nuvarande lösningen för Regina.

 • Swepub

  Swepub Länk till annan webbplats. samlar och tillgängliggör metadata om forskningspublikationer och andra resultat av forskning, till exempel konstnärlig forskning, patent och dataset, från forskare vid svenska lärosäten och andra forskningsorganisationer.

  API-beskrivning

  • API:er som används för att hämta data från Swepubs datalager till tjänsterna bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering. Ett informations-API för att hämta organisationskoder, outputtyper och forskningsämnen som används i Swepub. Observera att versioneringen utgår från Swepubs version. Detta innebär att vid varje ny version av Swepub kan även de enskilda API:erna ha ändrats. API:erna är bakåtkompatibla så länge version-numret av Swepubsystemet har samma helnummer (major).
  • API:er till fullständiga poster enligt Swepub MODS i XML som originaldata och enligt BIBFRAME i JSON som duplicerade och deduplicerade.
  • Xsearch: Används för att hämta enstaka poster och träfflistor från Libris webbsök, Swepubs söktjänst och Uppsök i rad olika metadataformat.
  • SRU: XML-baserat protokoll som används för att hämta enstaka poster från Swepubs söktjänst.
  • OAI-PMH API: Används för att hämta originaldata från Swepub.

  API dokumentation

  Livscykel

  I och med att det pågår utveckling av en ny söktjänst för Libris, kan det påverka livscykeln på XSearch och SRU. För nya integrationer rekommenderas därmed API:erna för Swepubs tjänster för Bibliometri, Databearbetning, Datastatus och Ämnesklassificering med beräknad längre livscykel.

 • Uppsök

  Uppsök Länk till annan webbplats. innehåller examensarbeten och uppsatser i fulltext.

  API-beskrivning

  För att hämta enstaka poster från Libris uppsök används SRU som är ett XML-baserat protokoll.

  API dokumentation

  Dokumentation om SRU finns på Libris postöverföring.

  Livscykel

  I och med att det pågår utveckling av en ny söktjänst för Libris, kan det påverka livscykeln på SRU.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?