Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling

Som myndighet främjar KB samverkan och utveckling inom en rad områden kopplade till biblioteksväsendet. Här finns kunskap och verktyg för dig som arbetar på bibliotek eller med biblioteksfrågor.

Under Samverkan och utveckling kan du ta del av frågor både på nationell nivå och av mer specifik karaktär. Ett tips är att följa de senaste uppdateringarna inom ditt intresseområde under Nytt från KB.

Nytt från KB

Kalendarium