Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–18 Visa öppetider

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Person som håller i en Ipad Foto: KB Ann-Sofie Persson

Externa databaser

Utöver KB:s egna söktjänster för att hitta material, så erbjuder vi ett stort antal externa databaser med digitala artiklar, avhandlingar och annan information.

Besökare på Kungliga biblioteket har kostnadsfri tillgång till alla databaserna och kan söka i dem fritt. Vissa finns också tillgängliga utanför biblioteket, antingen helt fria eller via inloggning med KB:s lånekort. Vilka regler som gäller för vilka databaser framgår i databas-listorna.

Våra söktjänster
Libris på en surfplatta intill en gammal bok. Foto: Jens Gustavsson

Hitta bland KB:s material

Samlingarna på KB är stora. Så stora att de hittas via flera olika söktjänster.

Filtrera för att hitta rätt söktjänst