fullskärmsbild
Person som håller i en Ipad Foto: KB Ann-Sofie Persson

Exter­na data­ba­ser

Utöver KB:s egna söktjänster för att hitta material, så erbjuder vi ett stort antal externa databaser med digitala artiklar, avhandlingar och annan information.

Besökare på Kungliga biblioteket har kostnadsfri tillgång till alla databaserna och kan söka i dem fritt. Vissa finns också tillgängliga utanför biblioteket, antingen helt fria eller via inloggning med KB:s lånekort. Vilka regler som gäller för vilka databaser framgår i databas-listorna.

För att komma åt de licensierade databaserna måste du med ditt lånekort ansluta dig till vårt publika nätverk, KBpublik.

Våra söktjänster
Libris på en surfplatta intill en gammal bok. Foto: Jens Gustavsson

Hitta bland KB:s material

Samlingarna på KB är stora. Så stora att de hittas via flera olika söktjänster.

Filtrera för att hitta rätt söktjänst