fullskärmsbild

Personarkiv

Astrid Lindgren, Dag Hammarskjöld, Vilgot Sjöman och Birgit Nilsson. I KB:s personarkiv möter du kända svenskars liv och verk på nära håll.

Person som håller i manuskriptet till August Strindbergs Röda rummet. Foto: Per & Per Fotograf AB

Genom personarkiven kan du följa processen i ett författar- eller konstnärskap. Ta del av manuskript eller brev från beundrare, meningsmotståndare och samarbetspartners. I arkiven finns allt från det formella till det personliga, från det väntade till det oväntade.

Författarna dominerar…

Författare och andra litterärt verksamma personer dominerar KB:s personarkiv. August Strindberg, Selma Lagerlöf, Ellen Key, Tomas Tranströmer och Kerstin Thorvall är bara några exempel.

… men det finns mycket mer

Listan över mer eller mindre kända svenskar i personarkiven är lång och fylls på i takt med att nya arkiv doneras till KB. Förutom författare finns här även konstnärer, musiker, filmmakare och politiker. 

KB har även enskilda arkiv efter släkter, föreningar och organisationer, samt arkiv som rör bland annat bokutgivning och tidskrifter.

Ett personarkiv – många materialtyper!

I personarkiven finns alla möjliga sorters material som förknippas med arkivbildaren. Här ser du några exempel.

 • Brev
 • Manuskript
 • Fotografier
 • Anteckningar
 • Teckningar
 • Dagböcker
 • Skissböcker
 • Kontrakt
 • Klippsamlingar
 • Trycksaker
 • Ljudupptagningar
 • Filmupptagningar
På KB finns två världsminnen – personarkiven efter Astrid Lindgren och Dag Hammarskjöld. Utmärkelsen ges av Unesco till arkiv, museer eller dokument som anses ha ett värde för hela mänskligheten.
Letar du digitaliserat material?

Av upphovsrättsliga skäl visar vi framför allt exempel som är fria, men i samlingen finns mycket mer.

Personarkiv i siffror

2
världsminnen
Två av KB:s personarkiv finns med på Unescos världsminneslista. Astrid Lindgrens sedan 2005, Dag Hammarskjölds sedan 2017.
7 av 8
svenska nobelpristagare i litteratur
KB har personarkiven efter 7 av 8 svenska litteraturpristagare. Den enda vi saknar är Harry Martinson, vars arkiv finns i Uppsala.
80
hyllmeter
Enbart Selma Lagerlöfs personarkiv omfattar ca 80 hyllmeter.

Hitta och beställ personarkiv