Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild
Delar ur Astrid Lindgrens arkiv som finns på KB. Foto: KB

Arken

Fördjupa dig i KB:s personarkiv och enskilda arkiv över släkter, föreningar och organisationer.

Arken samlar arkiv efter kända personer som har haft betydelse för svenskt kulturliv och kulturhistoria. Här hittar du brev, fotografier och anteckningar såväl som manuskript och ljudupptagningar. Dessutom innehåller tjänsten handlingar från företag, organisationer och föreningar som är eller har varit verksamma på den kulturella scenen. 

Så söker du

Du kan fritextsöka utifrån arkivbeskrivningar, namn, institution, ämnesord, geografisk plats och handlingstyp. Dessutom är det möjligt att bläddra sig fram till arkiven utifrån samma kriterier. Alla arkiv har en inledande översikt som sammanfattar vilken sorts dokument de innehåller.

Ladda ner Strindbergs manuskript

Om du vill studera arkivmaterialet måste du göra det på plats i KB:s lokaler. Men en del av dokumenten finns i digital form och är fria att ladda ner direkt från Arken. Det digitaliserade materialet kommer successivt att öka.

Till Arken

Tjänsten innehåller

handskrifter, personarkiv

Fakta
Fakta om tjänsten