Arken

Fördjupa dig i personarkiv och enskilda arkiv över släkter, föreningar och organisationer. Ta även del av KB:s särskilda boksamlingar.

Arken samlar arkiv efter kända personer som har haft betydelse för svenskt kulturliv och kulturhistoria. Här hittar du brev, fotografier, anteckningar, manuskript och ljudupptagningar. Dessutom innehåller tjänsten handlingar från företag, organisationer och föreningar som är eller har varit verksamma på den kulturella scenen. 

Tjänsten har även en förteckning över KB:s särskilda boksamlingar. Här finns samlingar på olika teman och med olika proveniens, såväl som material från bokbinderier och tryckerier. Många av samlingarna innehåller rariteter – allt från trycksaker med unik typografi till särskilt praktfulla bokband.

Så söker du

Du kan fritextsöka utifrån arkivbeskrivningar, namn, institution, ämnesord, geografisk plats och handlingstyp. Dessutom är det möjligt att bläddra sig fram till arkiven och samlingarna utifrån samma kriterier. Alla beskrivningar har en inledande översikt som sammanfattar vilken sorts dokument de innehåller.

Digitaliserat material

Om du vill studera materialet måste du göra det på plats i KB:s lokaler. Men en del av dokumenten finns i digital form och är fria att ladda ner direkt från Arken. När du är på tjänstens startsida, klicka på "Digitala objekt" under rubriken "Bläddra på". Då får du upp en träfflista med allt digitalt material.

Dokument i Umeå

I Arken finns även objekt från Umeå universitetsbibliotek. Det gäller främst dokument efter kulturpersoner med norrländsk koppling, samt handlingar från avslutade forskningsprojekt vid universitetet. Detta material tar du del av på plats i Umeå universitetsbibliotek.

Till Arken

Tjänsten innehåller

böcker, handskrifter, personarkiv

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?