Tidigare versioner

Beskrivning av forskningsoutput har vid olika tidpunkter utförts med stöd av olika versioner av format- och praxisdokument. Här listas äldre versioner som har ersatts av nya.

Praxis - nationella riktlinjer för registrering

Indelning av vetenskaplig output

Mappningstabell

Formatspecifikation för metadata

Lathund för databearbetning

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?