fullskärmsbild

Swepub

Swepub samlar metadata över forskningspublikationer från svenska lärosäten i form av vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar, konferensbidrag, bokkapitel, rapporter, konstnärliga arbeten med mera.

KB administrerar och förvaltar Swepub där ett fyrtiotal svenska universitet, högskolor, myndigheter och forskningsinstitutioner levererar data till tjänsten. Målet är att göra allt det som forskare i Sverige publicerar tillgängligt på en och samma plats.

Två ingångar

Söktjänsten Swepub

Den bibliografiska söktjänsten Swepublänk till annan webbplats erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten, forskande myndigheter och forskningsinstitut. 

Swepubs tjänster för bibliometri, databearbetning och ämnesklassificering

I tjänsterna för bibliometri, databearbetning och ämnesklassificeringlänk till annan webbplats finns dataunderlag till statistiska analyser och databearbetning samt hjälp för ämnesklassificering.

Nytt inom Swepub

Kontakt
E-post: libris@kb.se Telefon: 010-709 30 60 Fler kontaktuppgifter inom Swepub