fullskärmsbild

Anvisningar för dataleveranser

Deltagande i Swepub baseras på dataleveranser som uppfyller vissa krav. Här beskriver vi hur höstning av data (data harvesting) till Swepub sätts upp och administreras.

Leveranser steg för steg

Så här levererar du data till Swepub

Underhåll och uppdatera!
Inloggning

Servrar

Visar information om den eller de OAI-PMH-servrar som administratören har kopplade till sin inloggning.

 • namn: anger namn på lärosätet som OAI-PMH-servern tillhör.
 • bas-url: anger adressen till servern.
 • epost: anger den e-postadress som loggmeddelanden ska skickas till.
 • datumformat: är det format som administratörens OAI-PMH-server hanterar. (Rullista med två alternativ: YYYY-MM-DD samt YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.)
 • selektiv höstning: anger huruvida selektiv höstning med avseende på tidsintervall stödjs/önskas. Läge ”av” innebär att tidigare höstade poster tas bort ur Swepub varpå alla höstas på nytt. Läge ”på” innebär att enbart de poster som ligger inom ett visst tidsintervall höstas. Selektiv höstning kräver stöd för delete. (Se vidare under “Höstare” nedan.)
 • redigera: ger administratören möjlighet att ändra uppgifterna om denna server.
 • lägg till harvest: ger administratören möjlighet att lägga till en harvest för det eller de sets som ska höstas från denna server.
 • visa poster: ger en OAI-PMH-formaterad xml som listar alla poster som höstats från denna server.
 • rensa poster: tar bort alla poster som höstats från denna server.

Höstare

Visar information om den eller de harvests som ska användas vid höstningen samt vilken server de tillhör.

 • stylesheet: ger administratören möjlighet att lägga till ett stylesheet för att konvertera höstningen från ett lokalt format till Swepub-MODS. (Det finns inget stöd för fler än ett stylesheet.)
 • set: anger det set som ska höstas med denna harvest.
 • på/av: används för närvarande ej.
 • senaste höstning: anger datum för den senaste lyckade höstningen av denna harvest.
 • redigera: ger administratören möjlighet att ändra uppgifterna om denna harvest.
 • hösta: utför en ny höstning av posterna som hör till detta set (om inget set finns angivet höstas alla poster från tillhörande server).
 • Om selektiv höstning (se “Servrar” ovan) har valts ges i testsyfte en möjlighet att ange ett tidsintervall (en ruta där deta kan anges dyker upp när man klickar på “hösta”). Intervallet anges som två kommaseparerade datum, t.ex. 2008-10-31,2008-12-31. Man kan även ange endast ett startdatum, t.ex. 2008-10-31. Detta är valfritt och om inga datum anges kommer tiden för den senaste lyckade höstningen att användas som startdatum (med tomt slutdatum).
 • ta bort: tar bort höstaren.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?