Deltagande organisationer

I Swepub deltar offentligt finansierade svenska forskningsorganisationer. Deltagandet är frivilligt och baseras på dataleveranser från organisationens publikationssystem.

Nedan listas deltagande organisationer i Swepub inklusive uppgifter om bästa täckningsår, organisationskod och affiliering. Organisationskoden används i Swepub för identifiering av den organisation som har levererat data. Affiliering består av domännamn som URI (Uniform Resource Identifier). Den används för identifiering av organisationen som upphovspersonen tillhör.

Deltagande organisationer i Swepub inklusive uppgifter om bästa täckningsår, organisationskod och affiliering. ‌

Organisation

Bästa täckningsår

Kod

Affiliering

Blekinge Tekniska Högskola Länk till annan webbplats.

2007-

bth

bth.se

Chalmers tekniska högskola Länk till annan webbplats.

2004-

cth

chalmers.se

Enskilda Högskolan Stockholm Länk till annan webbplats.
(tidigare Teologiska Högskolan Stockholm)


ths

ths.se

Försvarshögskolan Länk till annan webbplats.

2008-

fhs

fhs.se

Gymnastik- och idrottshögskolan Länk till annan webbplats.

2011-

gih

gih.se

Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

2004-

gu

gu.se

Handelshögskolan i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


hhs

hhs.se

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.


havochvatten

havochvatten.se

Högskolan Dalarna Länk till annan webbplats.

2003-

du

du.se

Högskolan i Borås Länk till annan webbplats.

2007-

hb

hb.se

Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats.

2004-

hig

hig.se

Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats.

2007-

hh

hh.se

Högskolan i Skövde Länk till annan webbplats.

2005-

his

his.se

Högskolan Kristianstad Länk till annan webbplats.

2007-

hkr

hkr.se

Högskolan Väst Länk till annan webbplats.

2006-

hv

hv.se

Institutet för språk och folkminnen Länk till annan webbplats.


sprakochfolkminnen

sprakochfolkminnen.se

IVL Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


ivl

ivl.se

Jönköping University Länk till annan webbplats.
(Högskolan i Jönköping)

2004-

hj

hj.se

Karlstads universitet Länk till annan webbplats.

2005-

kau

kau.se

Karolinska institutet Länk till annan webbplats.

2005-

ki

ki.se

Konstfack Länk till annan webbplats.

1995-

konstfack

konstfack.se

Kungl. Konsthögskolan Länk till annan webbplats.


kkh

kkh.se

Kungl. Musikhögskolan Länk till annan webbplats.

2011-

kmh

kmh.se

Kungl. Tekniska högskolan Länk till annan webbplats.

2004-

kth

kth.se

Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

2000-

liu

liu.se

Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats.
(inkl. tidigare Högskolan i Kalmar och Växjö universitet)

2006-

lnu

lnu.se

Luleå tekniska universitet Länk till annan webbplats.

2003-

ltu

ltu.se

Lunds universitet Länk till annan webbplats.

2002-

lu

lu.se

Malmö universitet Länk till annan webbplats.
(tidigare Malmö högskolan)

2007-

mau

mau.se

Marie Cederschiöld högskola Länk till annan webbplats.

(tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola)

2006-

esh

esh.se

Mälardalens universitet Länk till annan webbplats.

(tidigare Mälardalens högskola)

2006-

mdh

mdh.se

Mittuniversitetet Länk till annan webbplats.

2003-

miun

miun.se

Nationalmuseum Länk till annan webbplats.

1998-

nationalmuseum

nationalmuseum.se

Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

2010-

nrm

nrm.se

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

2003-

naturvardsverket

naturvardsverket.se

Nordiska Afrikainstitutet Länk till annan webbplats.

2007-

nai

nai.se

Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.


raa

raa.se

RISE Research Institutes of Sweden Länk till annan webbplats.


ri

ri.se

Röda Korsets Högskola Länk till annan webbplats.

2007-

rkh

rkh.se

Sophiahemmet Högskola Länk till annan webbplats.

2008-

shh

shh.se

Statens väg- och transportforskningsinstitut Länk till annan webbplats.

1988-

vti

vti.se

Stockholms konstnärliga högskola Länk till annan webbplats.


uniarts

uniarts.se

Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

2007-

su

su.se

Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

2009-

slu

slu.se

Södertörns högskola Länk till annan webbplats.

2000-

sh

sh.se

Umeå universitet Länk till annan webbplats.

2004-

umu

umu.se

Uppsala universitet Länk till annan webbplats.
(inkl. tidigare Högskolan på Gotland)

1995-

uu

uu.se

Örebro universitet Länk till annan webbplats.

2007-

oru

oru.se

Intresserad av att delta i Swepub?

Mejla oss på Swepub.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?