fullskärmsbild

Swepub Roadmap

Här kan du ta del av KB:s planer för vidareutveckling av Swepub. Roadmapen visar både planerade aktiviteter och vad vi vill uppnå.

Observera att planerade aktiviteter och tidsangivelser är preliminära och kan bli påverkade av ändrade prioriteringar.

Planerade releaser

 • Version

  Release 1.5. Produktionssatt den 14 januari 2021. Ta del av versionsinformationen.

  Mål

  Ökad funktionalitet för API:er och gränssnitten.

  Aktiviteter

  • Funktionshöjning och justering av API:er.
  • Justeringar i gränssnitten för Databearbetning.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad användning av API:er.
  • Förbättrad användarvänlighet.
 • Version

  Release 1.6. Produktionssatt den 15 april 2021. Ta del av versionsinformationen.

  Mål

  Ökad förvaltningsbarhet genom effektivisering, rättning och rensning.

  Aktiviteter

  • Datarättning.
  • Process för rensning av datadumpar.
  • Effektivisering av valideringsflöden.
  • Statistik om användning.
  • Implementering av en uppdaterad version av Svenska listan från Vetenskapsrådet.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad stabilitet.
  • Snabbare dataflöden.
  • Ökat stöd för filtrering av sakkunniggranskade publikationer.
 • Version

  Release 1.7.

  Mål

  Ökat stöd för öppen tillgång.

  Aktiviteter

  • Berikning av data med Unpaywall som källa.
  • Berikning av data med DOAB som källa.
  • Justeringar i API:et för Bibliometri.
  • Justeringar i Swepub BIBFRAME.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad användning av Swepub för uppföljning av publicering med öppen tillgång.
  • Uppdaterad informationsmodell.
 • Version

  Release 1.8.

  Mål

  Förbättrad dubbletthantering och administrering.

  Aktiviteter

  • Implementering av den årligen uppdaterade Svenska listan från Vetenskapsrådet.
  • Justeringar i identifiering och sammanslagning av dubbletter.
  • Justeringar i gränssnittet för Bibliometri och Databearbetning.
  • Effektivisering av datahantering och systemadministration.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.
  • Effektiv systemadministration.
  • Snabbare datahantering.
 • Version

  Release 1.9.

  Mål

  Skapa process och stöd för berikningar från externa datakällor.

  Aktiviteter

  • Berikning och uppmärkning av data från externa datakällor.
  • Berikning av ORCID utifrån organisationsspecifikaperson ID.
  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Bibliometri och Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.

*Preliminära tidsangivelser

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?