Swepub Roadmap

Här kan du ta del av KB:s planer för vidareutveckling av Swepub. Roadmapen visar både planerade aktiviteter och vad vi vill uppnå.

Observera att planerade aktiviteter är preliminära och kan bli påverkade av ändrade prioriteringar.

Planerade releaser

 • Mål

  Uppdaterad datahantering som stödjer beskrivnings- och analysbehoven.

  Aktiviteter

  • Uppdatering av datahantering i Swepub utifrån reviderat överföringsformat.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Utökade möjligheter att använda Swepub-data för bibliometriska analyser.
  • Mer korrekt och länkade metadata.

  Målgrupp

  • Dataleverantörer
  • Användare av Swepub-data

  Senast justerad

  2023-11-14

 • Mål

  Förbättrad återkoppling av ofullständigheter och berikningar till dataleverantörerna.

  Aktiviteter

  • Justeringar i datahanteringen och API:et för Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Förbättrat stöd i kvalitetssäkringen av metadata om forskningspublikationer.

  Målgrupp

  • Dataleverantörer

  Senast justerad

  2023-11-14

 • Mål

  Utöka förutsättningar för en fullständigare datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer.

  Aktiviteter

  • Berikning och uppmärkning av data från externa datakällor.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad fullständighet för bibliometriska analyser.

  Målgrupp

  • Dataleverantörer
  • Användare av Swepub-data

  Senast justerad

  2023-11-14

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?