Swepub Roadmap

Här kan du ta del av KB:s planer för vidareutveckling av Swepub. Roadmapen visar både planerade aktiviteter och vad vi vill uppnå.

Observera att planerade aktiviteter och tidsangivelser är preliminära och kan bli påverkade av ändrade prioriteringar.

Planerade releaser

 • Version

  Release 1.10.

  Mål

  Skapa process och stöd för berikningar från externa datakällor.

  Förbättrad återkoppling av databearbetning i Swepub.

  Aktiviteter

  • Berikning och uppmärkning av data från externa datakällor.
  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.
  • Tydligare återkoppling till de deltagande organisationerna kring datahantering som i sin tur leder till ökad datakvalitet.
 • Version

  Release 1.11.

  Mål

  Mer användarvänligt gränssnitt för Bibliometritjänsten.

  Aktiviteter

  • Implementering av den årligen uppdaterade Svenska listan från Vetenskapsrådet.
  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Bibliometri.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Förbättrat stöd för datauttag från Swepub.
 • Version

  Release 1.12.

  Mål

  Mer användarvänligt gränssnitt för Databearbetningstjänsten.

  Aktiviteter

  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Förbättrat stöd i kvalitetssäkringen av metadata om forskningspublikationer.

*Preliminära tidsangivelser

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?