fullskärmsbild

Swepub Roadmap

Här kan du ta del av KB:s planer för vidareutveckling av Swepub. Roadmapen visar både planerade aktiviteter och vad vi vill uppnå.

Observera att planerade aktiviteter och tidsangivelser är preliminära och kan bli påverkade av ändrade prioriteringar.

Planerade releaser

 • Version

  Release 1.7.

  Mål

  Ökat stöd för öppen tillgång.

  Aktiviteter

  • Berikning av data med Unpaywall som källa.
  • Berikning av data med DOAB som källa.
  • Justeringar i API:et för Bibliometri.
  • Justeringar i Swepub BIBFRAME.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad användning av Swepub för uppföljning av publicering med öppen tillgång.
  • Uppdaterad informationsmodell.
 • Version

  Release 1.8.

  Mål

  Förbättrad dubbletthantering.

  Aktiviteter

  • Implementering av den årligen uppdaterade Svenska listan från Vetenskapsrådet.
  • Justeringar i identifiering och sammanslagning av dubbletter.
  • Justeringar i gränssnittet för Bibliometri och Databearbetning.
  • Effektivisering av datahantering.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.
  • Snabbare datahantering.
 • Version

  Release 1.9.

  Mål

  Skapa process och stöd för berikningar från externa datakällor.

  Aktiviteter

  • Berikning och uppmärkning av data från externa datakällor.
  • Berikning av ORCID utifrån organisationsspecifika personID.
  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Bibliometri och Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.

*Preliminära tidsangivelser

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?