fullskärmsbild

Swepub Roadmap

Här kan du ta del av KB:s planer för vidareutveckling av Swepub. Roadmapen visar både planerade aktiviteter och vad vi vill uppnå.

Observera att planerade aktiviteter och tidsangivelser är preliminära och kan bli påverkade av ändrade prioriteringar.

Planerade releaser

 • Version

  Release 1.5. Produktionssatt den 14 januari 2021. Ta del av versionsinformationen.

  Mål

  Ökad funktionalitet för API:er och gränssnitten.

  Aktiviteter

  • Funktionshöjning och justering av API:er.
  • Justeringar i gränssnitten för Databearbetning.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad användning av API:er.
  • Förbättrad användarvänlighet.
 • Version

  Release 1.6.

  Mål

  Ökad förvaltningsbarhet genom effektivisering, rättning och rensning.

  Aktiviteter

  • Datarättning.
  • Process för rensning av datadumpar.
  • Effektivisering av valideringsflöden.
  • Statistik om användning.
  • Implementering av en uppdaterad version av Svenska listan från Vetenskapsrådet.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad stabilitet.
  • Snabbare dataflöden.
  • Ökat stöd för filtrering av sakkunniggranskade publikationer.
 • Version

  Release 1.7.

  Mål

  Ökat stöd för öppen tillgång.

  Aktiviteter

  • Berikning av data med DOAJ, DOAB & Unpaywall som källa.
  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Bibliometri.
  • Justeringar i Swepub BIBFRAME.
  • Effektivisering av systemadministration.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad användning av Swepub för uppföljning av publicering med öppen tillgång.
  • Uppdaterad informationsmodell.
  • Förbättrad systemadministration.
 • Version

  Release 1.8.

  Mål

  Skapa process och stöd för berikningar från externa datakällor.

  Aktiviteter

  • Berikning och uppmärkning av data med CrossRef & ISSN Portal som källa.
  • Berikning av ORCID.
  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.
  •  

  Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.
 • Version

  Release 1.9.

  Mål

  Förbättrad dubbletthantering och uppmärkning.

  Aktiviteter

  • Justeringar i identifiering och sammanslagning av dubbletter.
  • Vidare uppmärkningar av berikningar, motstridigheter, ofullständigheter.
  • Justeringar i gränssnittet och API:et för Databearbetning.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.
  • Tydligare återkoppling till de deltagande organisationerna kring datahantering.

*Preliminära tidsangivelser

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?