fullskärmsbild

KB:s uppdrag

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Vårt uppdrag är att samla in, bevara och tillgängliggöra allt som ges ut i Sverige. KB ansvarar också för att ha nationell överblick över den svenska bibliotekssektorn.

KB ska främja samverkan och utveckling inom en rad olika områden som är kopplade till bibliotek. Vi ansvarar för Sveriges officiella biblioteksstatistik och samlar varje år in och sammanställer statistik som rör bibliotek i hela landet.

Bild från magasinet, med VHS:er och tidskriftssamlare. Foto: Per & Per Fotograf AB

55 miljo­ner till KB-rela­te­ra­de pro­jekt om kultur­arv

Fyra forskningsprojekt med utgångspunkt i KB:s samlingar har fått bidrag från Vetenskapsrådet. Syftet är att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar.

Nytt inom KB:s uppdrag

Kontakt
Kontakta KB E-post: info@kb.se Telefon: 010-709 30 00 Fler kontaktuppgifter