Torsdagen den 23 maj klockan 19 genomförs ett systemunderhåll som kan påverka tillgängligheten till samtliga av KB:s tjänster.

Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Biblioteksutveckling

Vårt demokratiska samhälle är i ständig utveckling. En utveckling som biblioteken är en viktig del av. Som myndighet har KB nationell överblick och främjar samverkan inom biblioteksväsendet.

Mycket av bibliotekens verksamhet sker i samverkan med andra bibliotek och samhället i övrigt, både på kommunal, regional och nationell nivå. Det kan röra sig om allt från löpande verksamhet till projekt i mindre skala lokalt, till större nationella projekt. Utgångspunkten är bibliotekslagen.

Dekorationsbild

Nationella biblioteksstrategin

Nu är den överlämnad till regeringen – Sveriges första nationella biblioteksstrategi.

Nytt inom Biblioteksutveckling