fullskärmsbild

Biblioteksutveckling

Vårt demokratiska samhälle är i ständig utveckling – och biblioteken är en viktig del av den. Som myndighet har KB nationell överblick och främjar samverkan inom biblioteksväsendet.

Mycket av bibliotekens verksamhet sker i samverkan med andra bibliotek, men också med samhället i övrigt. Samverkan sker på både kommunal, regional och nationell nivå. Det handlar om löpande verksamhet och lokala projekt i mindre skala, såväl som större nationella projekt. Utgångspunkten är bibliotekslagen.

E-böcker på romani chib och samiska

Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på romani chib och samiska. Den är helt kostnadsfri för alla som vill ta del av litteraturen. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla böcker på finska, jiddisch och meänkieli.

Nytt inom Biblioteksutveckling