fullskärmsbild

Biblioteksutveckling

Vårt demokratiska samhälle är i ständig utveckling – och biblioteken är en viktig del av den. Som myndighet har KB nationell överblick och främjar samverkan inom biblioteksväsendet.

Mycket av bibliotekens verksamhet sker i samverkan med andra bibliotek, men också med samhället i övrigt. Samverkan sker på både kommunal, regional och nationell nivå. Det handlar om löpande verksamhet och lokala projekt i mindre skala, såväl som större nationella projekt. Utgångspunkten är bibliotekslagen.

Dekorationsbild

Skicka in textidéer till vår kommande anto­lo­gi om bibli­o­te­ka­ri­ens olika roller

Nu påbörjar vi arbetet med den sista delen i trilogin över bibliotekariens olika roller. Temat den här gången är "bibliotekarien som utvecklare och producent". Är du en av skribenterna? 

Nytt inom Biblioteksutveckling