fullskärmsbild

Biblioteksutveckling

Vårt demokratiska samhälle är i ständig utveckling – och biblioteken är en viktig del av den. Som myndighet har KB nationell överblick och främjar samverkan inom biblioteksväsendet.

Mycket av bibliotekens verksamhet sker i samverkan med andra bibliotek, men också med samhället i övrigt. Samverkan sker på både kommunal, regional och nationell nivå. Det handlar om löpande verksamhet och lokala projekt i mindre skala, såväl som större nationella projekt. Utgångspunkten är bibliotekslagen.

Dekorationsbild

Save the dates - Träffpunkt biblioteksplaner 2020

Under 2020 fortsätter vi med två Träffpunkt biblioteksplaner, en träff under våren och en under hösten. Boka in datumen redan nu!

Nytt inom Biblioteksutveckling