fullskärmsbild

Dataåtkomst

All data från Swepub är fritt tillgänglig. Läs här om hur du kan ta del av denna!

Data från Swepub finns tillgängligt för slutanvändare. Datat kan hämtas fritt via protokollen OAI-PMH och SRU. Det finns även ett lättvikts-API, Xsearch, som ger åtkomst till data via HTTP i en rad olika format. Data finns också tillgängligt som datadumpar. Öppna API:er till tjänsterna för bibliometri, databearbetning och ämnesklassificering finns dokumenterade. Via API:er går det också att titta på fullständiga poster i Swepub MODS som XML och Swepub BIBFRAME som JSON.

Förteckning över dataleverantörerlänk till annan webbplats (svenska lärosäten och forskningsinstitutioner).

OAI-PMH

Originaldata så som Swepub hämtar det från dataleverantörerna utan vidare dataprocessering.

Om OAI-PMH: Open Archives Initiativelänk till annan webbplats

Metadataformat som stöds:

Bas-url: http://api.libris.kb.se/swepub/oaipmh/SWEPUB

Uppdateringsfrekvens: Varje natt. Några av dataleverantörerna stödjer selektiv höstning medan andra utför en total omladdning varje natt. Därmed varierar datumstämpel för den senaste uppdateringen av data.

SRU

SRU är ett XML-baserat protokoll för sökning.

Om SRU: Library of congress standardslänk till annan webbplats

Bas-url: http://api.libris.kb.se/sru/swepub

Xsearch lättvikts-API

Xsearch är ett HTTP-baserat lättvikts-API för åtkomst av Swepub-data i en rad xml- och textformat. För närvarande finns stöd för MARC-XML, Dublin Core, JSON, RIS, MODS och RDF.

Om Xsearch: http://librishelp.libris.kb.se/help/xsearch_swe.jsp?redirected=true&language=selänk till annan webbplats

Bas-url: http://libris.kb.se/xsearch?database=swepub

Datadumpar

För att underlätta återanvändandet av Swepubdata lägger vi upp databasdumpar. Datadumpar är tillgängliga via FTP från både Swepubs söktjänstlänk till annan webbplats och bibliometritjänstlänk till annan webbplats.

Datadumpar från Swepubs söktjänst

All data finns både tillgängligt i originalformat och i den deduplicerade variant som svarar mot det som är sökbart i swepub.kb.se. I listan nedan finns de datadumpar som är tillgängliga via FTP från Swepubs söktjänst.länk till annan webbplats

Uppdateringsfrekvens: Varje natt.

Datadumpar från Swepubs bibliometritjänst

I listan nedan finns de datadumpar som är tillgängliga via FTP från Swepubs bibliometritjänstlänk till annan webbplats. Dumparna innehåller duplicerade och deduplicerade data från leverantörerna med vissa berikningar för att kunna göra bibliometriska analyser och uppföljningar.

Uppdateringsfrekvens: En gång i månaden

Tillgängliga datadumpar

Söktjänsten Swepub

Datadumparna innehåller data i xml-format från den senaste nattliga uppdateringen. Dumparna är formaterade som OAI-PMH "ListRecords" -svar med Swepub-modifierade mods som metadataformat (se avsnitt OAI-PMH ovan). För de deduplicerade data används ett upprepningsbart icke-standardiserat element, <identifier2>, i OAI-PMH-record header för att lista identifikatorerna.

Dumpar av originaldata: ftp://ftp.libris.kb.se/pub/swepub/swepub_dump.xml

Dumpar av deduplicerade data: ftp://ftp.libris.kb.se/pub/swepub/swepub_dump_dedup.xml

Swepubs bibliometritjänst

FTP-adressen nedan leder till en indexsida som innehåller datadumpar i formatet JSON Lines från Swepubs bibliometritjänst. Dumparna är baserade på ett fullständigt datauttag av alla data från alla år tillsammans med alla tillgängliga fält. Dumparna finns både tillgängligt i duplicerad och deduplicerad variant. En del äldre dumpar har sparats med syfte att behålla historiska data. 

Dumpar av berikade duplicerade och deduplicerade data: ftp://ftp.libris.kb.se/pub/spa/

API:er till tjänsterna för bibliometri, databearbetning och ämnesklassificering

API:er som används för att hämta data från Swepubs datalager till tjänsterna bibliometri, databearbetning och ämnesklassificering finns dokumenterade och fritt tillgängliga för användare.

Swepubs öppna API:er: https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/apidocs/länk till annan webbplats


API:er till fullständiga Swepub poster

Duplicerade poster enligt Swepub MODS i XML-formatet innehåller originalposten från organisationen så som den har levererats till Swepub och konverterats till Swepub MODS.

Fullständiga poster enligt Swepub BIBFRAME i JSON-fomatet finns tillgängliga både som duplicerade och deduplicerade. Deduplicerad post innehåller posten som ligger till grund för den sammanslagna posten, berikad med uppgifter från de andra dubblettposterna. Båda innehåller Swepubs berikningar och normaliseringar.

MODS-post i Swepub: https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/process/publications/[recordID]/original

Duplicerad BIBFRAME-post i Swepub: https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/process/publications/[recordID]

Deduplicerad BIBFRAME-post i Swepub: https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/bibliometrics/publications/[recordID]

Ersätt [recordID] med postens identifikator från OAI-PMH.

Tips: Webbläsaren Firefox visar JSON-poster på ett överskådligt sätt.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?