fullskärmsbild

Dataåtkomst

All data från Swepub är fritt tillgänglig. Läs här om hur du kan ta del av denna!

Data från Swepub finns tillgängligt för slutanvändare via Swepub söktjänstlänk till annan webbplats och Swepub för analys och bibliometrilänk till annan webbplats. Detta kan hämtas fritt via protokollen OAI-PMH och SRU. Det finns även ett lättvikts-API, Xsearch, som ger åtkomst till data via HTTP i en rad olika format. Data finns också tillgängligt som datadumpar.

Förteckning över dataleverantörerlänk till annan webbplats (svenska lärosäten och forskningsinstitutioner).

OAI-PMH

Originaldata så som Swepub hämtar det från dataleverantörerna utan vidare dataprocessering.

Om OAI-PMH: Open Archives Initiativelänk till annan webbplats

Metadataformat som stöds:

Bas-url: http://api.libris.kb.se/swepub/oaipmh/SWEPUBlänk till annan webbplats

Uppdateringsfrekvens: Varje natt. Några av dataleverantörerna stödjer selektiv höstning medan andra utför en total omladdning varje natt. Därmed varierar datumstämpel för den senaste uppdateringen av data.

SRU

SRU är ett XML-baserat protokoll för sökning.

Om SRU: Library of congress standardslänk till annan webbplats

Bas-url: http://api.libris.kb.se/sru/swepublänk till annan webbplats

Xsearch lättvikts-API

Xsearch är ett HTTP-baserat lättvikts-API för åtkomst av Swepub-data i en rad xml- och textformat. För närvarande finns stöd för MARC-XML, Dublin Core, JSON, RIS, MODS och RDF.

Om Xsearch: http://librishelp.libris.kb.se/help/xsearch_swe.jsp?redirected=true&language=selänk till annan webbplats

Bas-url: http://libris.kb.se/xsearch?database=swepublänk till annan webbplats

Datadumpar

För att underlätta återanvändandet av Swepub-data lägger vi upp databasdumpar. Datadumpar är tillgängliga via FTP från både söktjänsten Swepublänk till annan webbplats och Swepub för analys och bibliometrilänk till annan webbplats.

Datadumpar från söktjänsten Swepub

All data finns både tillgängligt i originalformat och i den deduplicerade variant som svarar mot det som är sökbart i swepub.kb.se. I listan nedan finns de datadumpar som är tillgängliga via FTP från söktjänsten Swepub.länk till annan webbplats

Uppdateringsfrekvens: Varje natt.

Datadumpar från Swepub för analys och bibliometri

I listan nedan finns de datadumpar som är tillgängliga via FTP från Swepub för analys och bibliometrilänk till annan webbplats. Dessa dumpar har sparats med syfte att behålla historiska data. Dumparna innehåller duplicerade data från leverantörerna med vissa berikningar för att kunna göra bibliometriska analyser och uppföljningar.

Uppdateringsfrekvens: Swepub-analysen har inte uppdaterats och indexerats sedan 2017.

Tillgängliga datadumpar

Söktjänsten Swepub

Datadumparna innehåller data i xml-format från den senaste nattliga uppdateringen. Dumparna är formaterade som OAI-PMH "ListRecords" -svar med Swepub-modifierade mods som metadataformat (se avsnitt OAI-PMH ovan). För de deduplicerade data används ett upprepningsbart icke-standardiserat element, <identifier2>, i OAI-PMH-record header för att lista identifikatorerna.

Dumpar av originaldata: ftp://ftp.libris.kb.se/pub/swepub/swepub_dump.xml

Dumpar av deduplicerade data: ftp://ftp.libris.kb.se/pub/swepub/swepub_dump_dedup.xml

Swepub för analys och bibliometri

FTP-adresserna nedan leder till en indexsida som innehåller flera datadumpar från Swepub för analys och bibliometri. Dumparna är baserade på ett fullständigt datauttag av alla data från alla år tillsammans med alla tillgängliga fält. Observera att data gällande en publikation nödvändigtvis inte är sammanhållna och att varje variabel har resulterat i ytterligare rader. Bortsett från en fil med fullständig datadump innehåller indexsidan även mindre filer uppdelade i år.