fullskärmsbild

Dataåtkomst

All data från Swepub är fritt tillgänglig. Läs här om hur du kan ta del av denna!

Data från Swepub finns tillgängligt för slutanvändare. Datat kan hämtas fritt via protokollen OAI-PMH och SRU. Det finns även ett lättvikts-API, Xsearch, som ger åtkomst till data via HTTP i en rad olika format. Data finns också tillgängligt som datadumpar.

Förteckning över dataleverantörerlänk till annan webbplats (svenska lärosäten och forskningsinstitutioner).

OAI-PMH

Originaldata så som Swepub hämtar det från dataleverantörerna utan vidare dataprocessering.

Om OAI-PMH: Open Archives Initiativelänk till annan webbplats

Metadataformat som stöds:

Bas-url: http://api.libris.kb.se/swepub/oaipmh/SWEPUBlänk till annan webbplats

Uppdateringsfrekvens: Varje natt. Några av dataleverantörerna stödjer selektiv höstning medan andra utför en total omladdning varje natt. Därmed varierar datumstämpel för den senaste uppdateringen av data.

SRU

SRU är ett XML-baserat protokoll för sökning.

Om SRU: Library of congress standardslänk till annan webbplats

Bas-url: http://api.libris.kb.se/sru/swepublänk till annan webbplats

Xsearch lättvikts-API

Xsearch är ett HTTP-baserat lättvikts-API för åtkomst av Swepub-data i en rad xml- och textformat. För närvarande finns stöd för MARC-XML, Dublin Core, JSON, RIS, MODS och RDF.

Om Xsearch: http://librishelp.libris.kb.se/help/xsearch_swe.jsp?redirected=true&language=selänk till annan webbplats

Bas-url: http://libris.kb.se/xsearch?database=swepublänk till annan webbplats

Datadumpar

För att underlätta återanvändandet av Swepub-data lägger vi upp databasdumpar. Datadumpar är tillgängliga via FTP från både Swepubs söktjänstlänk till annan webbplats och bibliometritjänstlänk till annan webbplats.

Datadumpar från Swepubs söktjänst

All data finns både tillgängligt i originalformat och i den deduplicerade variant som svarar mot det som är sökbart i swepub.kb.se. I listan nedan finns de datadumpar som är tillgängliga via FTP från Swepubs söktjänst.länk till annan webbplats

Uppdateringsfrekvens: Varje natt.

Datadumpar från Swepubs bibliometritjänst

I listan nedan finns de datadumpar som är tillgängliga via FTP från Swepubs bibliometritjänstlänk till annan webbplats. Dumparna innehåller duplicerade och deduplicerade data från leverantörerna med vissa berikningar för att kunna göra bibliometriska analyser och uppföljningar.

Uppdateringsfrekvens: En gång i månaden

Tillgängliga datadumpar

Söktjänsten Swepub

Datadumparna innehåller data i xml-format från den senaste nattliga uppdateringen. Dumparna är formaterade som OAI-PMH "ListRecords" -svar med Swepub-modifierade mods som metadataformat (se avsnitt OAI-PMH ovan). För de deduplicerade data används ett upprepningsbart icke-standardiserat element, <identifier2>, i OAI-PMH-record header för att lista identifikatorerna.

Dumpar av originaldata: ftp://ftp.libris.kb.se/pub/swepub/swepub_dump.xml

Dumpar av deduplicerade data: ftp://ftp.libris.kb.se/pub/swepub/swepub_dump_dedup.xml

Swepubs bibliometritjänst

FTP-adressen nedan leder till en indexsida som innehåller datadumpar i formatet JSON Lines från Swepubs bibliometritjänst. Dumparna är baserade på ett fullständigt datauttag av alla data från alla år tillsammans med alla tillgängliga fält. Dumparna finns både tillgängligt i duplicerad och deduplicerad variant. En del äldre dumpar har sparats med syfte att behålla historiska data. 

Dumpar av berikade duplicerade och deduplicerade data: ftp://ftp.libris.kb.se/pub/spa/

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?