Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild
  • Startsida
  • Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

KB samordnar omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

KB arbetar med att främja öppen tillgång till vetenskapliga resultat, open access. Det innebär att forskningsresultat ska finnas tillgängliga via internet och kunna läsas av alla utan kostnad. Materialet ska även vara fritt att återanvända.

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet.

Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licensavtal stärks omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

Dekorationsbild

Anmälan öppen till IFFIS 2019

Nu kan du anmäla dig till IFFIS 2019 - Infrastruktur för forskningsinformation i ett öppet vetenskapssystem! IFFIS är konferensen för dig som arbetar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur inom FoU-sektorn, och som vill uppdatera dig om vad som händer inom öppen vetenskap.

Nytt inom Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Kontakt
E-post: openaccess@kb.se bibsamkonsortiet@kb.se Fler kontaktuppgifter