fullskärmsbild
  • Startsida
  • Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

KB samordnar omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

KB arbetar med att främja öppen tillgång till vetenskapliga resultat, open access. Det innebär att forskningsresultat ska finnas tillgängliga via internet och kunna läsas av alla utan kostnad. Materialet ska även vara fritt att återanvända.

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet.

Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licensavtal stärks omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

Dekorationsbild

Vill du veta mer om hur det fungerar med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer?

Är du en doktorand, undervisande bibliotekarie vid en högskola, arbetar med forskning och utveckling eller bara vill veta mer om Open Access? Då kan den här informationsfilmen om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer vara intressant för dig. Filmen har tagits fram av Kungliga biblioteket.

Nytt inom Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Kontakt
E-post: openaccess@kb.se bibsamkonsortiet@kb.se Fler kontaktuppgifter