Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild
  • Startsida
  • Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

KB samordnar omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

KB arbetar med att främja öppen tillgång till vetenskapliga resultat, open access. Det innebär att forskningsresultat ska finnas tillgängliga via internet och kunna läsas av alla utan kostnad. Materialet ska även vara fritt att återanvända.

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet.

Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licensavtal stärks omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

Slutrapport och utredningar om öppen tillgång.

16 rekom­men­da­tio­ner för Öppen till­gång

Forskningsfinansiärer och lärosäten bör ta delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader. Det är en av 16 rekommendationer för det fortsatta arbetet med öppet tillgängliga publikationer, som KB lämnade över till regeringen i våras.

Nytt inom Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

Kontakt
E-post: openaccess@kb.se bibsamkonsortiet@kb.se Fler kontaktuppgifter