fullskärmsbild

Vanliga frågor om Swepub

Här hittar du frågor som ofta ställs om Swepub och svar till dem.

Allmänna frågor om Swepub

Frågor Swepubs tjänster

Frågor om öppen tillgång i Swepub

  • I dagsläget går det inte att avgränsa sökningar till publikationer med öppen tillgång. I Swepubs tjänst för bibliometri går det dock att välja parameter Öppen tillgång för att få med uppgiften i datauttag.

  • Öppen tillgång i Swepubs bibliometritjänst avser uppgift i outputens metadata som berättar huruvida den är publicerad med öppen tillgång. I dagsläget hämtas uppgiften från metadata i posterna från organisationerna som levererar data till Swepub. Om ett embargodatum är angivet i metadata så visas outputen som öppet tillgänglig i datauttagen från Swepubs bibliometritjänst efter ett passerat datum. Swepub gör inte skillnad på om outputen är publicerad i en helt öppen tidskrift, i en prenumerationsbaserad tidskrift eller i ett öppet arkiv. På sikt kan uppgiften verifieras mot andra datakällor, exempelvis Directory of Open Access Books och Unpaywall, och berikas med mer information om åtkomsten, exempelvis licensuppgift. Definitionen om öppen tillgång och andra termer i Swepub finns samlade i Ordlista för Swepub.

Frågor om beskrivning av forskningsoutput

Frågor om identifikatorer

Fick du inte svar på din fråga?

Mejla oss på Libris kundservice!

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?