Vanliga frågor om Swepub

Här hittar du frågor som ofta ställs om Swepub och svar till dem.

Allmänna frågor om Swepub

 • Swepub hämtar nya och ändrade poster från de organisationer som levererar data till Swepub varje natt. Dessa går igenom dataprocessering innan de visas upp i Swepubs tjänster. Vanligtvis sker detta dagen därpå i tjänsterna för Bibliometri, Databearbetning och Datastatus. I Swepubs söktjänst visas posterna vanligtvis efter två dagars fördröjning på grund av en nattlig omladdning som sker när dataprocesseringen är färdig. Vid större datahämtningar kan det dröja någon dag till innan posterna visas i tjänsterna. Datadumparna från Swepubs analystjänster genereras en gång i månaden och från söktjänsten dagligen.

 • API:er till Swepubs tjänster för bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering samt till listor över outputtyper, forskningsämneskategorier och de organisationer som levererar data till Swepub finns dokumenterade i Swagger Länk till annan webbplats.. XSearch lättviks-API Länk till annan webbplats. kan användas för Swepubs söktjänst.

 • Det finns eftersläpning i registreringen. Tumregeln för utvärderande bibliometri är att vänta till maj innan föregående års data används. Läs mer om när ett års publikationer är helt registrerade i Swepub.

 • Det går inte att redigera poster manuellt i Swepub. All hantering i Swepub sker maskinellt utifrån systemregler. Posterna hämtas från svenska universitet och högskolor, andra forskningsinstitut och museer. Om man vill påverka posten i Swepub, kan man undersöka om det går att åtgärda posten vid den organisation där posten har hämtats från.

 • Det går att se i datumstämpeln i Swepub MODS-posten när posten har hämtats. Det går dock inte att filtrera enligt datumstämpel i dagsläget. Observera att datumstämplet ändras varje gång när data hämtas på nytt till Swepub.

 • Swepubs kod finns öppet tillgänglig på GitHub Länk till annan webbplats..

 • Publikationstyper används i Swepubs söktjänst för att kategorisera forskningspublikationer enligt SVEP (Samordning av den
  Svenska högskolans Elektroniska Publicering) som var ett nationellt projekt 2003-2005 för att stödja och stärka arbetet med standardisering
  och utveckling av öppna vetenskapliga arkiv vid svenska lärosäten. För att kunna uttrycka forskningsresultat mer specifikt och stödja datauttag för nationella bibliometriska analyser har publikationstyper ersatts med outputtyper enligt Svensk indelning av forskningsoutput. Outputtyper används i Swepubs analystjänster. På sikt kommer publikationstyper att fasas ut. I tabellen finns indelningen av publikationstyper och deras definitioner.

  Publikationstyp

  Definition

  Tidskriftsartikel

  Artikel i en tidskrift

  Bok

  Monografisk publikation bestående av en eller flera fysiska delar, avsedd att utgöra en avslutad helhet

  Doktorsavhandling

  Godkänd avhandling för doktorsexamen

  Forskningsöversikt

  Review/survey i vetenskapliga tidskrifter

  Bokkapitel

  Självständig del av monografisk publikation, ofta samlingsverk. Ett antal fristående verk som utgivits tillsammans eventuellt under redaktionell styrning till ett visst tema

  Konstnärligt arbete

  Arbete eller rapport från ett konstnärligt forsknings- och/eller utvecklingsprojekt

  Konferensbidrag

  Bidrag som publicerats i officiell proceeding eller annan konferensskrift

  Licentiatavhandling

  Godkänd avhandling för licentiatexamen

  Patent

  Patenthandling

  Proceedings (redaktörskap)

  Redaktörskap för officiell konferensproceeding eller konferensmeddelande

  Rapport

  Publikation som till exempel ingår i en rapportserie

  Recension

  Bokrecension i tidskrift eller dagstidning

  Samlingsverk (redaktörskap)

  Publikation där ett antal var för sig fristående verk utgivits tillsammans

  Övrigt

  Avser publikationer där ingen annan av ovanstående publikationstyper är tillämplig, t.ex. poster (presentationer), evenemang, konserter, utställningar, teaterföreställningar eller textilier

Frågor Swepubs tjänster

Frågor om öppen tillgång i Swepub

 • Det går att avgränsa sökningar till publikationer med öppen tillgång i Swepubs tjänst för bibliometri. Däremot är det inte möjligt i Swepubs söktjänst i dagsläget.

 • Öppen tillgång i Swepubs bibliometritjänst avser uppgift i outputens metadata som berättar huruvida den är publicerad med öppen tillgång. Uppgiften i metadata har antingen kommit från organisationen som har levererat data till Swepub eller hämtats från de externa datakällorna Unpaywall och Directory of Open Access Books - DOAB. Om ett embargodatum är angivet i metadata så visas outputen som öppet tillgänglig i datauttagen från Swepubs bibliometritjänst efter ett passerat datum.

  Swepub gör inte skillnad på om den öppet tillgängliga outputen är publicerad i en helt öppen tidskrift, i en prenumerationsbaserad tidskrift eller i ett öppet arkiv. Uppgiften om publiceringskanalen för artikeln ingår i Directory of Open Access Journals - DOAJ finns dock angiven. I vissa fall anges även version av den öppna fulltexten. Dessa uppgifter hämtas från Unpaywall.

  Definitionen om öppen tillgång och andra termer i Swepub finns samlade i Ordlista för Swepub.

Frågor om beskrivning av forskningsoutput

Frågor om identifikatorer

Fick du inte svar på din fråga?

Mejla oss på Libris kundservice!

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?