fullskärmsbild

Vanliga frågor om Swepub

Här hittar du frågor som ofta ställs om Swepub och svar till dem.

Allmänna frågor om Swepub

Frågor Swepubs tjänster

Frågor om öppen tillgång i Swepub

  • Det går att avgränsa sökningar till publikationer med öppen tillgång i Swepubs tjänst för bibliometri. Däremot är det inte möjligt i Swepubs söktjänst i dagsläget.

  • Öppen tillgång i Swepubs bibliometritjänst avser uppgift i outputens metadata som berättar huruvida den är publicerad med öppen tillgång. Uppgiften i metadata har antingen kommit från organisationen som har levererat data till Swepub eller hämtats från de externa datakällorna Unpaywall och Directory of Open Access Books - DOAB. Om ett embargodatum är angivet i metadata så visas outputen som öppet tillgänglig i datauttagen från Swepubs bibliometritjänst efter ett passerat datum.

    Swepub gör inte skillnad på om den öppet tillgängliga outputen är publicerad i en helt öppen tidskrift, i en prenumerationsbaserad tidskrift eller i ett öppet arkiv. Uppgiften om publiceringskanalen för artikeln ingår i Directory of Open Access Journals - DOAJ finns dock angiven. I vissa fall anges även version av den öppna fulltexten. Dessa uppgifter hämtas från Unpaywall.

    På sikt kan metadata i Swepub berikas med mer information om åtkomsten, exempelvis med licensuppgift. Definitionen om öppen tillgång och andra termer i Swepub finns samlade i Ordlista för Swepub.

Frågor om beskrivning av forskningsoutput

Frågor om identifikatorer

Fick du inte svar på din fråga?

Mejla oss på Libris kundservice!

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?