Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Format och praxis

Här kan du ladda ner dokument för praxis, output och format. Dessa utgör ett stöd för beskrivning av forskningsresultat.

Praxis - nationella riktlinjer för registrering

(Gäller från och med 2015-09-10)

Nationella riktlinjer för beskrivning av vetenskaplig output utgör praxis för hur innehåll som levereras till Swepub ska förstås och utformas.

Indelning av vetenskaplig output

(Gäller från och med 2015-09-10)

Svensk indelning av vetenskaplig output är en nationell klassificering av forskningsresultat som omfattar såväl textbaserad som icke-textuell forskning och ersätter den gamla indelningen i publikationstyper.

Mappningstabell

Nedanstående tabell hanterar relationen mellan tidigare publikationstyper och nya outputtyper.

Formatspecifikation för metadata

Swepub MODS är en svensk profil av den internationella metadatastandarden MODSlänk till annan webbplats – Metadata Object Description Schema – utarbetad av Library of Congress.

Lathund för databearbetning

(Gäller från och med 2016-08-30)

Swepubs lathund för databearbetning ger stöd och tips för validering och arbetet med datakvalitetshöjande insatser enligt tjänsten Swepub för analys och bibliometri.