Format och praxis

Här kan du ladda ner dokument för praxis, output och format. Dessa utgör ett stöd för beskrivning av forskningsresultat.

Praxis - nationella riktlinjer för registrering

(Gäller från och med 2024-02-15)

Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput utgör praxis för hur innehåll som levereras till Swepub ska förstås och utformas.

Indelning av forskningsoutput

(Gäller från och med 2024-02-15)

Svensk indelning av forskningsoutput är en nationell klassificering av forskningsresultat. Den omfattar såväl textbaserad som icke-textuell forskning och ersätter den gamla indelningen i publikationstyper.

Formatspecifikation för metadata

(Gäller från och med 2024-02-15)

Swepub MODS är en svensk profil av den internationella metadatastandarden MODS Länk till annan webbplats. – Metadata Object Description Schema – utarbetad av Library of Congress.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?