KB-labb

KB-labb är en nationell infrastruktur för forskning med utgångspunkt i KB:s samlingar. Sedan starten 2019 ger KB-labb forskare möjlighet att bedriva storskalig kvantitativ forskning på KB:s digitala samlingar av text, ljud, bild och video.

Rapport om KB-labbs samhällsnytta

Intresset för KB-labbs språkmodeller är stort, och modellerna har visat sig särskilt värdefulla för större statliga myndigheter. Det framgår av rapporten "De samhällsekonomiska effekterna kopplat till Kungliga bibliotekets AI-baserade språkmodeller". Omfattande vinster finns att göra om modellerna börjar användas på bred front.

Nytt inom KB-labb

Kontakt
E-post: kblabb@kb.se