Dubbletthantering

Här beskriver vi hur Swepub hanterar dubbletter om flera organisationer har skickat in metadata om samma forskningsresultat.

Så här fungerar dubbletthantering i Swepub

En viktig funktion i Swepub är att hantera dubbletter som levereras från de anslutna organisationerna. Bakgrunden är samarbetspublikationer som läggs in av flera lärosäten och andra forskningsorganisationer, eller att en forskare bytt lärosäte och lagt in sina publikationer i flera system. Ungefär tio procent av posterna i Swepub är sammanslagningar av två, tre eller upp till tio poster.

Identifiering och sammanslagning sker automatiskt, efter valideringar och berikningar i Swepub. Bara poster som med stor säkerhet pekar på samma publikation tolkas som dubbletter. Det betyder att det även efter dedupliceringen förekommer dubbletter i Swepub.

De organisationer som levererar data kan underlätta dubbletthanteringen genom att tillhandahålla så mycket metadata som möjligt om forskningsresultat. Speciellt viktigt är att tillhandahålla beständiga identifikatorer eftersom de används för både identifieringen och sammanslagningen av dubblettkandidater.

Deduplicerade data visas i sök- och bibliometritjänsten.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?