Bibliografisk miniminivå

För att ett verk ska kunna hanteras av Swepub behövs en viss nivå av bibliografiska metadata. Det är med andra ord de allra nödvändigaste uppgifterna om ett verk.

Dessa element och värden behöver vara uppfyllda enligt systemdefinierade regler för att en post ska kunna mottas av Swepub:

 • Proveniens saknas

  Definition:

  Organisationen som levererar data identifierar sig genom organisationskod definierad av KB.

  Valideringsregel:

  Record content source violation
  Elementen recordInfo och recordContentSource måste finnas.

  Element i MODS 3.0:

  Record information (avsnitt 3)
  recordInfo/
  recordContentSource

 • Upphov felaktigt

  Definition:

  Minst ett namn på den person eller organisation som är upphov till resursen enligt rollerna aut, cre, edt, pbl (även org på äldre poster) måste anges.

  Valideringsregel:

  Name violation
  Minst ett name-element måste finnas med rollerna aut, cre, edt för personer alternativt aut, cre, edt eller pbl  (org på äldre poster) för organisationer tillsammans med attributen roleTerm type="code" och authority="marcrelator" för definition av vilken värdelista som har använts.

  Element i MODS 3.0:

  Names and affiliations (avsnitt 13)
  name@type = 'personal' eller 'corporate' och role/roleTerm@type = 'code' och @authority = 'marcrelator' och 'aut' eller 'edt' eller 'cre' (även 'pbl' och 'org' för 'corporate')

 • Titel saknas

  Definition:

  Resursens titel måste anges.

  Valideringsregel:

  Title violation
  Elementen title och titleInfo måste finnas.

  Element i MODS 3.0:

  Title and subtitle (avsnitt 6)
  title/titleInfo 

 • Output/publikationstyp felaktig

  Definition:

  Outputtyp enligt Svensk indelning för forskningsoutput 2019 alternativt publikationstyp enligt SVEP-värdelistan måste anges.

  Valideringsregel:

  Publication or output type violation
  Elementet genre type="outputType" med authority="kb.se" eller genre type="publicationType" med authority="svep" måste finnas, med korrekt värde. För värdena se Svensk indelning för forskningsoutput 2019 och Swepub MODS 3.0, avsnitt 10. Resource type.

  Element i MODS 3.0:

  Resource type (avsnitt 10)
  genre@authority = 'kb.se' och @type = 'outputType' alternativt
  genre@authority = 'svep' och @type = 'publicationType'

 • Innehållsmärkning saknas

  Definition:

  För att identifiera nivån på kvalitetsgranskning samt målgrupp måste innehållsmärkning ref, vet eller pop anges för alla output/publikationstyper förutom konstnärlig output, immaterialrättslig output som patent, samt dataset och programvara.

  Valideringsregel:

  Content type violation
  Elementet genre type="content type" med authority="svep" måste finnas med värden ref, vet eller pop.

  Element i MODS 3.0:

  Content type (avsnitt 11)
  genre@authority = 'svep' och @type = 'contentType' = 'ref' eller = 'vet' eller = 'pop'

 • Utgivningsdatum saknas

  Definition:

  Utgivningsdatum måste anges om resursen inte har någon av följande publiceringsstatus: Submitted; Accepted; In press eller Epub ahead of print/Online first eller har outputtyp Preprint.

  Valideringsregel:

  Publication date violation
  Subelementet dateIssued i elementet originInfo måste finnas om note type="publicationStatus" inte är Submitted; Accepted; In press eller Epub ahead of print/Online first eller om outputtyp är annan än Preprint.

  Element i MODS 3.0:

  Publication date, publisher and edition (avsnitt 17)
  originInfo/dateIssued 
  om inte 
  note@type = 'publicationStatus' = 'Submitted' eller = 'Accepted' eller = 'In press' eller = 'Epub ahead of print/Online first' alternativt genre@authority = 'kb.se' och @type = 'outputType' = 'Preprint'

 • URI/Länk till post saknas

  Definition:

  En beständig identifierare till resursen i den lokala publikationsdatabasen måste anges.

  Valideringsregel:

  Uri violation
  Elementet identifier type="uri" måste finnas.

  Element i MODS 3.0:

  Record identifiers (avsnitt 4)
  identifier@type = 'uri'

 • Språk saknas

  Definition:

  Resursens språk enligt ISO 639-2b eller 639-3 måste anges.

  Valideringsregel:

  Language violation
  Minst ett language/languageTerm-element med värde enligt ISO 639-2b eller ISO 639-3 måste finnas.

  Element i MODS 3.0:

  Language (avsnitt 9)
  language/languageTerm@type = 'code' och  @authority = 'iso639-2b' eller @authority = 'iso639-3' 

 • Publiceringskanal saknas

  Definition:

  Publiceringskanal/värdpublikation måste anges om resursen är del av ett omgivande verk

  Valideringsregel:

  Related item type missing
  Elementet relatedItem type="host" måste finnas om resursen har output/publikationstyp kapitel i samlingsverk, kapitel i rapport, artikel i tidskrift, inledande text eller special/temanummer i tidskrift

  Element i MODS 3.0:

  Source (avsnitt 18)
  relatedItem type = 'host' och genre@authority = 'kb.se' och @type = 'outputType' = 'publication/book-chapter’ eller = ’publication/report-chapter’ eller = ’publication/journal-article’ eller = ’publication/editorial-letter’ eller = ’publication/magazine-article’ eller = ’publication/newspaper-article’ eller = ’publication/journal-issue’ eller = ’publication/book-review’ eller = ’publication/review-article’ eller = ’publication/foreword-afterword' 

  alternativt
  relatedItem type = 'host' och genre@authority = 'svep' och @type = 'publicationType' = 'art' eller = 'for' eller = 'kap' eller = 'rec'

 • Värdpublikation felaktig

  Definition:

  Värdpublikation kan inte anges för bok, samlingsverk, rapport, doktorsavhandling, licentiatavhandling, och patent, då dessa inte kan ingå i en bok

  Valideringsregel:

  Related item type violation
  Elementet relatedItem type="host" får inte finnas om resursen har output/publikationstyp bok, samlingsverk, rapport, doktorsavhandling, licentiatavhandling, patent eller programvara.

  Element i MODS 3.0:

  Source (avsnitt 18)
  relatedItem type = 'host' och genre@authority = 'kb.se' och @type = 'outputType' = 'publication/book' eller = 'publication/edited-book' eller = 'publication/report' eller = 'publication/doctoral-thesis' eller = 'publication/licentiate-thesis' eller = 'artistic-work/artistic-thesis' eller  = 'conference/proceeding' eller = 'intellectual-property/patent' eller = 'other/software'

  alternativt
  relatedItem type = 'host' och genre@authority = 'svep' och @type = 'publicationType' = 'bok' eller = 'sam' eller = 'dok' eller = 'lic' eller = 'pat' eller = 'pro' eller = 'rap'

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?