Prax­is kring Stra­te­gis­ka forsk­nings­om­rå­den i Swepub MODS

Nu finns förtydliganden i hur Swepub MODS bör tillämpas vid registrering av publikationer som är ett resultat av Strategiska forskningsområden (SFO). Syftet är att underlätta datauttag i samband med uppföljningar av SFO-publikationer.

SFO infördes 2010 som ett sätt att rikta statliga forskningsresurser till ett antal avgränsade områden som ansågs ha strategisk betydelse. Sedan 2015 har det inte gjorts någon större nationell utvärdering. Däremot kan det vara intressant att märka upp publikationer som rör SFO i Swepub för att kunna göra lokala och nationella uppföljningar.

Sedan 2020 har det varit möjligt att märka upp publikationer som är ett resultat av ett SFO i Swepub MODS. Det har dock efterfrågats tydligare praxis för hur anmärkningen ska tillämpas.

Få in informationen i Swepub

Vid intresse av att leverera metadata kring SFO till Swepub kan elementet relatedItem i Swepub MODS användas på följande sätt:

<relatedItem type="host">

<genre>initiative</genre>

<titleInfo>

<title>The Middle East in the Contemporary World (MECW)</title>

</titleInfo>

<note type=”sfo”>Political important geographical regions</note>

</relatedItem>

Som mods:genre rekommenderas värdet initiative. Som värde till mods:note type=”sfo” rekommenderas angivning av benämningen för SFO i sin fullständiga form utifrån utvärderingen Evaluation of the Strategic Research Area Initiative 2010–2014 Länk till annan webbplats. som Vetenskapsrådet framställde 2015.

Värden som bör anges som note type="sfo"

 • Cancer
 • Diabetes
 • Epidemiology
 • Neuroscience
 • Molecular biosciences
 • Stemcells and regenerative medicine
 • Health Care Research
 • e-Science
 • IT and mobile communications
 • Materialsscience
 • Nanoscience and nanotechnology
 • Production-technology
 • Transport-research
 • Impact on natural resources
 • Energy
 • Sustainable use of natural resources
 • Climate models
 • Marine environment research
 • Security and emergency preparedness
 • Political important geographical regions

Tabell över akronymer, titlar, värdelärosäten och SFO

Tabell där det framgår vilka akronymer och titlar borde mappas mot vilket SFO.

Akronym

Titel

Värd

SFO

CancerKi

Center for Integrated Cancer Studies at Karolinska Institutet (CICS-KI) - an environment for translational cancer research

Karolinska Institutet

Cancer

CancerLu

BioCARE - Biomarkers in Cancer Medicine Improving Health Care, Education and Innovation

Lunds universitet

Cancer

CancerUu

The U-Can Comprehensive Cancer Consortium

Uppsala universitet

Cancer

DiabetesKi

Translational Program in Diabetes Research, Education and Care

Karolinska Institutet

Diabetes

DiabetesLu

EXODIAB (Excellence of Diabetes Research in Sweden)

Lunds universitet

Diabetes

EpiKi

Epidemiology: from mechanism to prevention, from surveillance to safety

Karolinska Institutet

Epidemiology

EpiLu

Epidemiology for Health (EpiHealth): for Innovation and Excellence in Open-Access, Basic-Translational and Applied Epidemiological Research

Lunds universitet

Epidemiology

NeuroKi

Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan

Karolinska Institutet

Neuroscience

NeuroLu

Multidisciplinary research focused on Parkinson´s disease - MultiPark

Lunds universitet

Neuroscience

MolbioKth

Science for Life Laboratory - a national resource center for high-throughput molecular bioscience

Kungl. Tekniska högskolan

Molecular biosciences

MolbioUu

Center for genomic and proteomic medicine

Uppsala universitet

Molecular biosciences

StamKi

Center for Regenerativ Medicine

Karolinska Institutet

Stemcells and regenerative medicine

StamLu

National initiative on Stem Cells for Regenerativ Therapy

Lunds universitet

Stemcells and regenerative medicine

VårdGu

Toward Person-Centered Care in Long-term Illness: A Research Core Center

Göteborgs universitet

Health Care Research

VårdKi

Bridging Research and practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre

Karolinska Institutet

Health Care Research

VårdUu

U-CARE Better Psychosocial Care at a Lower Cost? Evidence-based assessment and Psychosocial Care Via Internet, a Swedish Example

Uppsala universitet

Health Care Research

EvetKth

Swedish e-Science Research Centre

Kungl. Tekniska högskolan

e-Science

EvetUu

eSSENCE - An eScience Collaboration

Uppsala universitet

e-Science

ITKKth

ICT - The Next Generation

Kungl. Tekniska högskolan

IT and mobile communication

ITKLiu

eLLIIT - The Linköping - Lund Initiative on IT and Mobile Communication

Linköpings universitet

IT and mobile communication

MatCth

Strategic Initiative - Materials Science

Chalmers tekniska högskola

Materialsscience

MatLiu

International Interdisciplinary Materials Science Laboratory for Advanced Functional Materials (AFM)

Linköpings universitet

Materialsscience

NanoCth

Chalmers Nano-initiative

Chalmers tekniska högskola

Nanoscience and nanotechnology

NanoLu

The nanometer Structure Consortium at Lund University

Lunds universitet

Nanoscience and nanotechnology

ProdCth

Sustainable Production Initiative

Chalmers tekniska högskola

Production-technology

ProdKth

XPRESS - Initiative for excellence in production research

Kungl. Tekniska högskolan

Production-technology

TransCth

Chalmers Sustainable Transport Initiative

Chalmers tekniska högskola

Transport-research

TransKth

TRENoP, Transport Research Environment with Novel Perspectives

Kungl. Tekniska högskolan

Transport-research

EffnatSu

A multiscale, cross-disciplinary approach to the study of climate change effects on ecosystem and biodiversity services

Stockholms universitet

Impact on natural resources

EffnatLu

Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate - BECC

Lunds universitet

Impact on natural resources

EnergiCth

Chalmers Energy Initiative

Chalmers tekniska högskola

Energy

EnergiUmu

Bio4Energy

Umeå universitet

Energy

EnergiUu

StandUp

Uppsala universitet

Energy

HållLtu

Sustainable use of mineral resources - securing the future

Luleå tekniska universitet

Sustainable use of natural resources

HållSlu

Forests and other plants

Sveriges lantbruksuniversitet

Sustainable use of natural resources

KlimLu

ModElling the Regional and Global Earth system (MERGE)

Lunds universitet

Climate models

KlimSu

Modelling initiative of the Bert Bolin Centre for Climate Change

Stockholms universitet

Climate models

HavSu

Ecosystem Approach to the Baltic Sea

Stockholms universitet

Marine environment research

HavUmu

Ecosystem dynamics in the Baltic Sea in a changing climate perspective - ECOCHANGE

Umeå universitet

Marine environment research

SäkLiu

Security Link

Linköpings universitet

Security and emergency preparedness

SäkUu

Natural-Disaster Science

Uppsala universitet

Security and emergency preparedness

PolregLu

The Middle East in the Contemporary World (MECW)

Lunds universitet

Political important geographical regions

PolregUu

Uppsala Russian Research Center (URRC)

Uppsala universitet

Political important geographical regions

En version av mappningen finns att hämta i CSV i DiVA:s wikisidor Länk till annan webbplats..