Öppen tillgång i siffror

Här samlas den statistik som KB regelbundet tar fram inom ramen för sitt samordningsuppdrag. Statistiken visar utvecklingen för öppet tillgängliga vetenskapliga artiklar i Sverige.

Vetenskapliga artiklar

Här redovisas utvecklingen för öppet tillgängliga sakkunniggranskade artiklar, publicerade vid svenska forskande organisationer som levererar data till Swepub. Data hämtas från Swepub och kombineras med data från Unpaywall Länk till annan webbplats., en global tjänst som tillhandahåller information om öppen tillgång för artiklar.

Statistiken gäller artiklar publicerade 2018 till 2022. Utöver den totala andelen artiklar som är öppet tillgängliga redovisas också tre aktuella sätt för hur tillgängliggörandet uppnås:

  • guld – artiklarna publiceras i tidskrifter som i sin helhet är öppet tillgängliga
  • hybrid – en enskild artikel blir omedelbart vid publicering öppet tillgänglig i en prenumerationstidskrift
  • grön – en version av artikeln laddas upp till ett ämnes- eller lärosätesrepositorium och blir vanligtvis öppet tillgänglig först 6 till 36 månader efter publicering

Läs mer om de olika varianterna här.

Mellan 2018 och 2022 har mellan 30 000 till 40 000 artiklar per publiceringsår levererats till Swepub. Trenden är ökande. Regeringens målbild är att artiklarna ska finnas omedelbart öppet tillgängliga efter publicering. Under perioden har andelen artiklar som uppfyller målbilden (guld + hybrid) ökat från 39 procent till 70 procent. Hybridartiklar har ökat mest, de har mer än fördubblats under perioden.

Under 2022 publicerades 70 procent av alla svenska sakkunniggranskade artiklar omedelbart öppet tillgängligt.

Forskningsämnesområden

Publikationerna i Swepub är indelade i forskningsämnesområden enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄs) indelning Länk till annan webbplats.. Här redovisas hur stor andel av artiklarna publicerade under 2022 inom de sex övergripande forskningsämnesområdena som är öppet tillgängliga. Publiceringsmönstren ser olika ut inom de olika forskningsämnesområdena. Inom vissa områden, som medicin och naturvetenskap, publiceras i huvudsak artiklar. Andra områden, som humaniora, publicerar betydande delar av sin forskning i form av böcker eller kapitel i antologier.

Universitet och högskolor

Nästan alla svenska universitet och högskolor levererar data till Swepub. I diagrammet nedan redovisas andelen öppet tillgängliga artiklar publicerade under 2022 för dessa lärosäten.

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?