Just nu är det hög belastning på tjänsten Svenska dagstidningar, vilket orsakar stora störningar.

Begränsat öppethållande med anledning av coronaviruset. / Limited opening times due to the coronavirus.

fullskärmsbild

Open Access and Bibsam Consor­ti­um (In English)

Here you find information about our work on advancing to promote open access to scholarly output. You will also find information on The Bibsam Consortium.