fullskärmsbild

Publi­ce­ra – platt­form för öppet till­gäng­li­ga tidskrif­ter

KB har i uppdrag att ta fram en plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Målet är att synliggöra tidskrifterna och stödja övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Öppet tillgänglig publicering

Den nationella plattformen gör det möjligt för svenska tidskrifter att ställa om till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. I plattformen samlas, synliggörs och tillgängliggörs svenska vetenskapliga tidskrifter. Samtidigt garanteras att tidskrifterna lever upp till krav som ställs av forskningsfinansiärer, internationella organisationer, databaser och standarder för vetenskaplig publicering.

"Publicera" – ett gemensamt gränssnitt

Plattformen har fått namnet "Publicera" och består av ett gemensamt gränssnitt där tidskrifternas redaktioner hanterar och publicerar fulltextmaterial och metadata med omedelbar öppen tillgång. Detta inkluderar systemstöd för sakkunniggranskning (peer-review) och arkivering. Plattformen bygger på den öppet tillgängliga mjukvaran OJS (Open Journal System). Den används av tusentals tidskrifter i hela världen, men också för flera liknande plattformar som till exempel journal.fi Länk till annan webbplats. och tidsskrift.dk Länk till annan webbplats.. KB tar inte ut någon avgift av tidskrifterna som använder plattformen.

På plattformens webbsida finns mer information om vilka tjänster som ingår och vilka krav som tidskrifterna behöver uppfylla för att kunna använda sig av den.

Tidskrifterna

I nuläget är det fyra tidskrifter som använder sig av plattformen: Current Swedish Archaeology, Tidskrift för litteraturvetenskap, Kulturella Perspektiv och Släkthistoriska studier. Intresset för plattformen har varit stort och under den kommande tiden förväntas fler tidskrifter att ansluta sig.

KB:s roll

KB bygger upp och förvaltar den digitala plattformen samt erbjuder tekniskt stöd för användarna. KB ger också hjälp vid frågor som relaterar till vetenskaplig publicering, såsom hantering av öppna licenser och god publiceringssed. KB agerar däremot inte som ett förlag för tidskrifterna. Det är viktigt att det redaktionella ansvaret fortsatt ligger helt hos redaktörer och utgivare.

Inrättandet av plattformen utgår från ett regeringsuppdrag som ger KB uppgiften att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Uppdraget bygger i sin tur på rekommendationer som togs fram i utredningen Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång.

Kontakt
E-post: publicera@kb.se
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?