fullskärmsbild

Bibsamkonsortiet

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet.

Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

KB driver utvecklingen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licenser i förhandlingar med internationella vetenskapliga förlag strävar vi efter att:

  • Omdirigera betalningsströmmarna från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  • Åstadkomma transparens och överblick vad gäller de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering
  • Underlätta öppet tillgänglig publicering av vetenskapliga resultat

Villkor för öppen tillgång i Bibsamkonsortiets avtal

Bibsamkonsortiets handlingsplan 2022-2024

Forskningsintensiva organisationer med hög publicering ser stora prisökningar. Antalet vetenskapliga artiklar ökar från år till år, både globalt och i Sverige.

Den globala övergången till ett nytt publiceringssystem går relativt långsamt. Det resulterar i att svenska organisationer under flera år kommer att behöva finansiera både publicering av öppet tillgängliga artiklar och fortsatt åtkomst till innehåll bakom betalväggar.

Mot denna bakgrund har Bibsamkonsortiets styrgrupp antagit en handlingsplan i fyra punkter:

  1. Fortsätta teckna och följa upp läs- och publiceringsavtal för både hybrid- och öppet tillgängliga tidskrifter med en CC-BY-licens.
  2. Teckna fler publiceringsavtal för helt öppet tillgängliga tidskrifter.
  3. Utforska och stödja alternativa affärsmodeller och publiceringsvägar med lärda sällskap/små förlag.
  4. Se över upphovsrättsliga förutsättningar för att främja öppen tillgång och stödja nya vägar till öppen publicering, exempelvis omedelbar parallellpublicering.

Att delta i Bibsamkonsortiet

Bibsamkonsortiets deltagande organisationer väljer själva vilka avtal de vill ansluta sig till. Tillgången till respektive e-resurs gäller hela organisationen, men biblioteket/informationsavdelningen fungerar vanligtvis som kontaktpunkt för KB.

Vill du veta mer eller vill din organisation gå med i Bibsamkonsortiet? Ta del av vår guide.

För äldre årgångar, sök bland KB:s publikationer

Samarbetsavtal

När en organisation går med i Bibsamkonsortiet sluts ett samarbetsavtal mellan KB och organisationen. Samarbetsavtalet formaliserar KB:s och den deltagande organisationens åtaganden.

Fakta om Bibsamkonsortiet

49 Bibsamavtal

95 deltagande organisationer

550 miljoner i omsättning 2022

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?