fullskärmsbild

Bibsamkonsortiet

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet.

90 olika organisationer deltar i minst ett av de 44 så kallade Bibsamavtal som omfattar ett 100-tal e-resurspaket.

Att delta i Bibsamkonsortiet

Bibsamkonsortiets deltagande organisationer väljer själva vilka avtal de vill ansluta sig till. Tillgången till respektive e-resurs gäller hela organisationen, men biblioteket/informationsavdelningen fungerar vanligtvis som kontaktpunkt för KB.

Vill du veta mer eller vill din organisation går med i Bibsamkonsortiet? Ta del av vår guide.

För äldre årgångar, sök bland KB:s publikationer

Samarbetsavtal

När en organisation går med i Bibsamkonsortiet sluts ett samarbetsavtal mellan KB och organisationen. Samarbetsavtalet formaliserar KB:s och den deltagande organisationens åtaganden.

Öppen tillgång

KB driver utvecklingen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licenser i förhandlingar med internationella vetenskapliga förlag strävar vi efter att:

  • Omdirigera betalningsströmmarna från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  • Åstadkomma transparens och överblick vad gäller de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering
  • Underlätta öppet tillgänglig publicering av vetenskapliga resultat

Villkor för öppen tillgång i Bibsamkonsortiets avtal

Fakta om Bibsamkonsortiet

49 Bibsamavtal

93 deltagande organisationer

484 miljoner i omsättning 2021

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?