Open APC Sweden

Open APC Sweden är ett nationellt system för att samla in kostnader för författaravgifter, så kallade Article Processing Charges (APC).

I ett öppet publiceringssystem faktureras ofta forskarna själva för att publicera sina artiklar öppet tillgängligt (open access). Dessa kostnader finansieras till största del av bidrag från forskningsfinansiärer eller lärosätenas fakultetsmedel.

Betydelsen av överblick och kontroll av publiceringskostnader har uppmärksammats och behovet av nationellt och internationellt samarbete är stort.

Mer information om Open APC Sweden finns på KB:s Github-sida External link., där även data finns att ladda ned.

Open APC Sweden startades 2016

I samarbete mellan OpenAccess.se, Swepub och svenska lärosäten inledde KB 2016 en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att etablera Open APC Sweden – ett nationellt system för kostnader för författaravgifter, så kallade Article Processing Charges (APC).

En rapport om det pågående arbetet och resultat från den första workshopen finns publicerad på svenska och på engelska.

Data från Open APC Sweden integreras kontinuerligt i det internationella Open APC initiative. External link.

Rekommendationer från SUHF

I maj 2017 antog Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) styrelse en rekommendation gällande redovisning av kostnader för öppen tillgång.

Mer information
Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?