fullskärmsbild

Open APC Sweden

Open APC Sweden är ett nationellt öppet repositorium med kostnader för författaravgifter, så kallade Article Processing Charges (APC).

I ett öppet publiceringssystem faktureras ofta forskarna själva för att publicera sina artiklar öppet tillgängligt (open access). Dessa kostnader finansieras till största del av bidrag från forskningsfinansiärer eller lärosätenas fakultetsmedel.

Idag saknas en samlad överblick över de totala kostnaderna för den vetenskapliga publiceringen där författaravgifter, så kallade APC:er, utgör en ökande andel. Betydelsen av överblick och kontroll av publiceringskostnader har uppmärksammats och behovet av nationellt och internationellt samarbete är stort.

Open APC Sweden startades 2016

I samarbete mellan OpenAccess.se, Swepub och svenska lärosäten inledde KB 2016 en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att etablera Open APC Sweden – ett nationellt öppet repositorium med kostnader för författaravgifter, så kallade Article Processing Charges (APC).

En rapport om det pågående arbetet och resultat från den första workshopen finns publicerad på svenska och på engelska.

Data från Open APC Sweden har även integrerats i det internationella Open APC initiativelänk till annan webbplats, som drivs och administreras inom ramen för det tyska projektet Intact – Transparent Infrastructure for Article Chargeslänk till annan webbplats.

Rekommendationer från SUHF

I maj 2017 antog Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) styrelse en rekommendation gällande redovisning av kostnader för öppen tillgång.

Mer information
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?