fullskärmsbild

Swepub

Swepub samlar metadata över forskningspublikationer från svenska lärosäten i form av vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar, konferensbidrag, bokkapitel, rapporter, konstnärliga arbeten med mera.

KB administrerar Swepub där ett fyrtiotal svenska universitet, högskolor och forskningsinstitutioner levererar data till tjänsten. Målet är att göra allt det som forskare i Sverige publicerar tillgängligt på en och samma plats.

Två ingångar

Söktjänsten Swepub

Den bibliografiska söktjänsten Swepublänk till annan webbplats erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten och forskande myndigheter. 

Swepub för analys och bibliometri

I tjänsten Swepub för analys och bibliometrilänk till annan webbplats finns dataunderlag till statistiska analyser och databearbetning. Observera att denna tjänst utvecklas för tillfället och därför inte uppdateras!

Nytt inom Swepub

Kontakt
E-post: libris@kb.se Telefon: 010-709 30 60 Fler kontaktuppgifter och telefontider