fullskärmsbild

Öppen till­gång i Bibsamavtalen

Avtalen som finns listade på den här sidan ger deltagande organisationer sänkta publicerings- eller licensavgifter i samband med öppet tillgänglig publicering.

Förlagsavtal

 • Rabatt på licensavgift

  Rabatt på följande års licensavgift baserat på inbetalda publiceringsavgifter. Rabatten är densamma för alla kunder globalt, oberoende av vad var och en betalat i prenumerationsavgift. 2020 är rabatten per kund 84 USD.

  CC-licens

  Författaren kan välja mellan olika licenser. För mer information, läs Open Access Publication & ACM på ACM:s webbplatslänk till annan webbplats.

  Avtalsperiod

  2015-2020

  Mer information

  Instruktion till författarelänk till annan webbplats

  Logotyp med texten "ACM digitla library".
 • Publiceringsavgift

  Fri publicering för vissa organisationer och tidskrifter.

  CC-licens

  CC-BY 4.0

  Avtalsperiod

  2019-2021

  Mer information

  AIP:s webbplatslänk till annan webbplats

  AIP logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller 371 artiklar under 2020.

  CC-licens

  CC-BY eller CC-BY-NC-ND

  Avtalsperiod

  2020-2022

  Mer information

  American Chemical Societys webbplatslänk till annan webbplats

  Logotyp "ACM"
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar. Avtalet täcker samtliga tidskrifter utom "Reviews of Modern Physics".

  CC-licens

  CC BY 4.0

  Avtalsperiod

  2020

  Logotyp "ACM"
 • Publiceringsavgift

  25% rabatt vid medlemskap i BMJ. Bibsamavtalet ger 20% rabatt på medlemsavgiften.

  CC-licens

  CC-BY-NC eller i enighet med forskningsfinansiärens krav.
  Läs mer om licenser på BMJ:s webbplatslänk till annan webbplats.

  Avtalsperiod

  2017-2020

  Mer information

  BMJ:s webbplatslänk till annan webbplats

  BMJ logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND eller CC-BY-NC-SA.

  Läs mer om licenser på Cambridge Cores webblats.länk till annan webbplats

  Avtalsperiod

  2019-2021

  Mer information

  Cambridge Core Journals webbplatslänk till annan webbplats
  Instruktion till författarelänk till annan webbplats

  Cambridge Core logotyp
 • Publiceringsavgift

  90% rabatt på publiceringsavgift i De Gruyter Journals, hybridtidskrifter
  30% rabatt på publiceringsavgift i De Gruyter Open Journals, helt öppet tillgängliga tidskrifter

  CC-licens

  CC-BY och CC-BY-NC
  Läs mer om licenser på De Gruyters webbplats.länk till annan webbplats

  Avtalsperiod

  2018-2020

  Mer information

  De Gruyters webbplatslänk till annan webbplats
  Instruktion till författarelänk till annan webbplats

  De Gruyter logotyp
 • Publiceringsavgift

  10-20% rabatt på publiceringsavgift i De Gruyter Journals, hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter
  10-25% rabatt på publiceringsavgift i De Gruyter e-böcker

  CC-licens

  CC-BY och CC-BY-NC
  Läs mer om licenser på De Gruyters webbplats.länk till annan webbplats

  Avtalsperiod

  2019-2020

  Mer information

  De Gruyters webbplatslänk till annan webbplats

  De Gruyter logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  Endast artiklar som skickats in till förlaget efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet. Avgifter som har att göra med den tryckta tidskriften, t.ex. page charges eller color charges, omfattas inte av avtalet.

  CC-licens

  CC BY 4.0 eller CC BY-NC-ND 4.0

  Avtalstext

  Bibsam Elsevier Read and Publish 2020-2022PDF

  Avtalsperiod

  2020-2022

  Mer information

  Elseviers webbplatslänk till annan webbplats

  BMJ logotyp
 • Publiceringsavgift

  10% rabatt på samtliga publiceringsavgifter.

  CC-licens

  CC-BY (se 1.7 i avtalstexten)

  Läs mer på Frontiers webbplats.länk till annan webbplats

  Avtalstext

  Avtalsperiod

  2018-2020

  Frontiers logotyp
 • Publiceringsavgift

  20% rabatt på publiceringsavgifter

  CC-licens

  CC BY eller CC BY-NC-ND

  Avtalsperiod

  2018-2020

  Inderscience logotyp
 • Rabatt på licensavgift

  Deltagande organisationer får tillbaka en del av de publiceringsavgifter som betalats för betalande organisations forskare. Summan dras av från licensavgiften följande år.

  CC-licens

  CC-BY
  Läs mer om licenser på IOP:s webbplats.länk till annan webbplats

  Avtalsperiod

  2017-2020

  IOP Publishing logotyp
 • Publiceringsavgift

  Reducerat, fast pris (1200 EUR).

  CC-licens

  CC-BY

  Avtalsperiod

  2018-2020

  Mer information

  IOS press webbplatslänk till annan webbplats

  IOS Press logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC BY-NC-ND eller CC BY-NC-ND. CC BY när det krävs
  Läs mer om licenser på Kargers webbplats.länk till annan webbplats

  Avtalsperiod

  2017-2020

  Mer information

  Kargers webbplatslänk till annan webbplats

  Karger logotyp
 • Publiceringsavgift

  Obegränsad publicering av artiklar utan extra kostnad i de tidskrifter som stödjer publicering med öppen tillgång.

  CC-licens

  CC BY 4.0

  Avtalsperiod

  2019-2021

  Mark Allen logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång, upp till ett visst antal artiklar, se nedan.

  2019: Ca 65% av konsortiets totala förväntade publicering
  2020: Ca 75% av konsortiets totala förväntade publicering
  2021: Ca 85% av konsortiets totala förväntade publicering

  CC-licens

  CC BY

  Avtalstext

  Avtalsperiod

  2019-2021

  OUP logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  Helt öppet tillgängliga tidskrifter ingår inte i avtalet.

  CC-licens

  CC BY eller CC BY NC
  Läs mer om licenser på RSC:s webbplats.länk till annan webbplats

  Avtalsperiod

  2018-2020

  RSC logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång i SAGE Premier, hybridtidskrifter
  20% rabatt på publiceringsavgift i SAGEs helt öppet tillgängliga tidskrifter

  CC-licens

  CC BY

  Avtalstext

  Avtalsperiod

  2020-2022

  Inderscience logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC BY

  Avtalsperiod

  2020-2022

  Mer information

  SPIEs webbplatslänk till annan webbplats

  Inderscience logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller 1 635 artiklar under 2020.

  CC-licens

  CC-BY
  Läs mer om licenser på Springers webbplats.länk till annan webbplats

  Avtalstext

  Springer Compact 2019-2021 (pdf)PDF

  Avtalsperiod

  2019-2021

  Springer Nature logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång.

  CC-licens

  CC-BY

  Avtalstext

  Springer Nature Fully OA 2019-2021 (pdf)PDF

  Avtalsperiod

  2019-2021

  Springer Nature logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller 1 386 artiklar under 2020.

  CC-licens

  CC BY, CC BY-NC or CC BY-NC-ND

  Läs mer om licenser på Taylor & Francis webbplats.länk till annan webbplats

  Avtalsperiod

  2018-2020

  Avtalstext

  Taylor Francis logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Genom avtalet förskottsbetalas en summa för publicering. Wiley har olika publiceringsavgifter för olika tidskrifter och det går därmed inte exakt att förutsäga hur många publiceringar avtalet kommer att finansiera.

  CC-licens

  CC BY, CC BY-NC eller CC-BY-NC-ND.

  Läs mer om licenser på Wileys webbplats.länk till annan webbplats

  Avtalstext

  Avtalsperiod

  2020-2022

  Wiley logotyp
Mer information
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?