fullskärmsbild

Öppen till­gång i Bibsamavtalen

Öppet tillgänglig publicering är kostnadsfritt eller rabatterat i ett stort antal tidskrifter.

Istället finansieras publiceringskostnaderna centralt av de organisationer som deltar i Bibsamavtalen. Alla organisationer deltar inte i alla avtal och en del organisationer har dessutom tecknat egna förlagsavtal om öppet tillgänglig publicering. Utbudet av tidskrifter med – för författaren – kostnadsfri eller rabatterad publicering kan därför variera mellan olika organisationer.

Corresponding author och organisationstillhörighet

För att en artikel ska omfattas av avtal måste den författare som agerar corresponding author vara knuten till en organisation med avtal om öppet tillgänglig publicering med förlaget ifråga. Detta gäller för alla avtal, oavsett förlag eller tidskrift.

För dig som corresponding author innebär det att:

 • Du ska vara eller ha varit knuten till en organisation med avtal om öppet tillgänglig publicering när manuskriptet skickades in till tidskriften.
 • Den forskning som artikeln bygger på ska ha bedrivits vid organisationen ifråga.
 • Din affiliering ska tydligt framgå av såväl inskickat manuskript som den publicerade artikeln.
 • Många förlag identifierar artiklar både utifrån angiven affiliering och e-postdomän. Därför rekommenderar vi att du använder din organisations e-postadress när du skickar in ett manuskript.

Corresponding author

är den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.

Affiliering

är detsamma som författarens organisationstillhörighet och anges i artikeln och i förlagens manushanteringssystem.

Förlagsavtal

För mer information om avtal och öppet tillgänglig publicering vid din organisation, kontakta ditt bibliotek.
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång i vissa tidskrifter.

  CC-licens

  CC-BY

  Avtalsperiod

  2019-2021

  Mer information

  AIP:s webbplats Länk till annan webbplats.

  AIP logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller 402 artiklar under 2021.

  CC-licens

  CC-BY eller CC-BY-NC-ND

  Avtalsperiod

  2020-2022

  Mer information

  American Chemical Societys webbplats Länk till annan webbplats.

  Logotyp "ACM"
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar i förlagets hybridtidskrifter.

  CC-licens

  CC BY

  Avtalsperiod

  2021

  Logotyp "ACM"
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång.

  CC-licens

  CC-BY-NC eller i enighet med forskningsfinansiärens krav.
  Läs mer om licenser på BMJ:s webbplats Länk till annan webbplats..

  Avtalsperiod

  2021

  Mer information

  BMJ:s webbplats Länk till annan webbplats.

  BMJ logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC-BY

  Avtalsperiod

  2021-2023

  Mer information

  Brill:s webbplats Länk till annan webbplats.

 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND eller CC-BY-NC-SA.
  Läs mer om licenser på Cambridge Cores webbplats Länk till annan webbplats.

  Avtalsperiod

  2019-2021

  Mer information

  Cambridge Cores webbplats Länk till annan webbplats.

  Cambridge Core logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC-BY och CC-BY-NC

  Avtalsperiod

  2021-2023

  Mer information

  De Gruyters webbplats Länk till annan webbplats.


  De Gruyter logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  Endast artiklar som skickats in till förlaget efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet. Avgifter som har att göra med den tryckta tidskriften, t.ex. page charges eller color charges, omfattas inte av avtalet.

  CC-licens

  CC BY eller CC BY-NC-ND

  Avtalstext

  Bibsam Elsevier Read and Publish 2020-2022 Pdf, 6.4 MB.

  Avtalsperiod

  2020-2022

  Mer information

  Elseviers webbplats Länk till annan webbplats.

  BMJ logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC-BY

  Avtalsperiod

  2021-2023

  Mer information

  Emeralds webbplats Länk till annan webbplats.

 • Publiceringsavgift

  10% rabatt på samtliga publiceringsavgifter.

  CC-licens

  CC-BY (se 1.7 i avtalstexten)
  Läs mer på Frontiers webbplats. Länk till annan webbplats.

  Avtalstext

  Avtalsperiod

  2018-2021

  Frontiers logotyp
 • Publiceringsavgift

  20% rabatt på publiceringsavgifter

  CC-licens

  CC BY eller CC BY-NC-ND

  Avtalsperiod

  2018-2021

  Inderscience logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC-BY
  Läs mer om licenser på IOP:s webbplats. Länk till annan webbplats.

  Avtalsperiod

  2021-2023

  IOP Publishing logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC-BY

  Avtalsperiod

  2021-2023

  IOS Press logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC BY-NC. CC BY när det krävs
  Läs mer om licenser på Kargers webbplats. Länk till annan webbplats.

  Avtalsperiod

  2021

  Karger logotyp
 • Publiceringsavgift

  Obegränsad publicering av artiklar utan extra kostnad i de tidskrifter som stödjer publicering med öppen tillgång.

  CC-licens

  CC-BY

  Avtalsperiod

  2019-2021

  Mark Allen logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Genom avtalet förskottsbetalas en summa för publicering. Oxford University Press har olika publiceringsavgifter för olika tidskrifter och det går därmed inte exakt att förutsäga hur många publiceringar avtalet kommer att finansiera.

  Helt öppet tillgängliga tidskrifter ingår inte i avtalet.

  CC-licens

  CC-BY, CC-BY-NC eller CC-BY-NC-ND.

  Avtalstext

  Avtalsperiod

  2019-2021

  OUP logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC-BY

  Avtalsperiod

  2021

  Mer information

  The Royal Societys webbplats Länk till annan webbplats.

 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  Helt öppet tillgängliga tidskrifter ingår inte i avtalet.

  CC-licens

  CC BY eller CC BY NC
  Läs mer om licenser på RSC:s webbplats. Länk till annan webbplats.

  Avtalsperiod

  2018-2021

  RSC logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång i SAGE Premier, hybridtidskrifter.
  20% rabatt på publiceringsavgift i SAGEs helt öppet tillgängliga tidskrifter.

  CC-licens

  CC BY

  Avtalstext

  Avtalsperiod

  2020-2022

  Inderscience logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

  CC-licens

  CC BY

  Avtalsperiod

  2020-2022

  Inderscience logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller 1 685 artiklar under 2021.

  CC-licens

  CC-BY
  Läs mer om licenser på Springers webbplats. Länk till annan webbplats.

  Avtalstext

  Springer Compact 2019-2021 (pdf) Pdf, 5.2 MB.

  Avtalsperiod

  2019-2021

  Springer Nature logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång.

  CC-licens

  CC-BY

  Avtalstext

  Springer Nature Fully OA 2019-2021 (pdf) Pdf, 353 kB.

  Avtalsperiod

  2019-2021

  Springer Nature logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller 1 443 artiklar under 2021.

  CC-licens

  CC BY, CC BY-NC eller CC BY-NC-ND
  Läs mer om licenser på Taylor & Francis webbplats. Länk till annan webbplats.

  Avtalsperiod

  2018-2021

  Avtalstext

  Taylor Francis logotyp
 • Publiceringsavgift

  Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Genom avtalet förskottsbetalas en summa för publicering. Wiley har olika publiceringsavgifter för olika tidskrifter och det går därmed inte exakt att förutsäga hur många publiceringar avtalet kommer att finansiera.

  CC-licens

  CC-BY, CC-BY-NC eller CC-BY-NC-ND.
  Läs mer om licenser på Wileys webbplats. Länk till annan webbplats.

  Avtalstext

  Avtalsperiod

  2020-2022

  Wiley logotyp
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?