Öppen till­gång i Bibsamavtalen

Öppet tillgänglig publicering är kostnadsfritt eller rabatterat i ett stort antal tidskrifter.

Istället finansieras publiceringskostnaderna centralt av de organisationer som deltar i Bibsamavtalen. Alla organisationer deltar inte i alla avtal och en del organisationer har dessutom tecknat egna förlagsavtal om öppet tillgänglig publicering. Utbudet av tidskrifter med – för författaren – kostnadsfri eller rabatterad publicering kan därför variera mellan olika organisationer.

Korresponderande författare och organisationstillhörighet

För att en artikel ska omfattas av avtal måste den författare som har rollen som korresponderande författare ("corresponding author") vara knuten till en organisation med avtal om öppet tillgänglig publicering med förlaget ifråga. Detta gäller för alla avtal, oavsett förlag eller tidskrift.

För dig som korresponderande författare innebär det att:

  • Du ska vara eller ha varit knuten till en organisation med avtal om öppet tillgänglig publicering när manuskriptet skickades in till tidskriften.
  • Den forskning som artikeln bygger på ska ha bedrivits vid organisationen ifråga.
  • Din affiliering ska tydligt framgå av såväl inskickat manuskript som den publicerade artikeln.
  • Många förlag identifierar artiklar både utifrån angiven affiliering och e-postdomän. Därför rekommenderar vi att du använder din organisations e-postadress när du skickar in ett manuskript.

Korresponderande författare (Corresponding author)

är den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.

Affiliering

är detsamma som författarens organisationstillhörighet och anges i artikeln och i förlagens manushanteringssystem.

Förlagsavtal

För mer information om ett specifikt avtal och öppet tillgänglig publicering vid din organisation, kontakta ditt bibliotek.
Mer information
Artikeltyper och extra avgifter

De flesta avtal täcker endast öppet tillgänglig publicering av forsknings- och översiktsartiklar. Andra typer av artiklar som till exempel letters, editorials eller book reviews, ingår vanligen inte. Eventuella avgifter för färgillustrationer och extra sidor täcks inte heller av avtalen.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?