fullskärmsbild

Öppen till­gång i Bibsamavtalen

Svenska lärosäten, myndigheter och forskningsinstitut tecknar tillsammans licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Vissa avtal ger deltagarna i samarbetet rabatt på publiceringsavgifter, eller sänkta licensavgifter i samband med öppet tillgänglig publicering.

Samarbetet kring licensavtalen kallas Bibsamkonsortiet och administreras av KB. I den här listan finner ni avtal som omfattar öppen tillgång. Det utgör 18 avtal av de totalt cirka 40 avtal som Bibsamkonsortiet har.

Läs mer om konsortiet här.

Avtal med rabatt eller sänkta avgifter

Mer information
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?