Avtalsinformation

Information om alla Bibsamkonsortiets avtal finns i ConsortiaManager. När det gäller tidskriftsavtalen finns information även i tjänsten Knowledge Base + och på GitHub.

Avtalen i ConsortiaManager

ConsortiaManager är en extern tjänst där KB:s handläggare lägger upp information om innehåll, villkor och priser för Bibsamkonsortiets avtal. Alla avtal går att läsa och ladda ner i sin helhet. Deltagande organisationer får inloggning till tjänsten.

Logga in i ConsortiaManager Länk till annan webbplats.

Avtalen i knowledgebases

För läsdelen av tidskriftsavtalen läggs information om innehållet upp i en knowledgebase (databas) som heter Knowledge Base+. Där finns uppgifter om vilka tidskrifter och volymer som är tillgängliga enligt avtal.

Leverantörerna EBSCO och ExLibris importerar uppgifterna från Knowledge Base+ till sina respektive knowledgebases. Oavsett vilken leverantör din organisation använder ska det gå att hitta de så kallade Bibsampaketen i er lokala knowledgebase.

Bibsampaketens olika namn

Paketen har ofta olika namn hos olika leverantörer. Använd den här tabellen (Excel) för att se vilka namn paketen har i olika knowledgebases:

Det är framför allt för paket som är unika för Bibsamkonsortiet som det är viktigt att använda informationen från KB+.

Läs mer om Knowledge Base+ på Jisc collections webbplats. Länk till annan webbplats.

Återkoppla till oss

För återkoppling på innehållet i något av paketen, oavsett plattform, kontakta gärna Bibsamkonsortiet@kb.se. På så vis kan korrigeringar göras på samma sätt i alla plattformar.

Avtalen på GitHub

För publiceringsdelen av tidskriftsavtalen finns information om innehållet i Excel-filer tillgängliga på GitHub.

Excel-filerna är uppdelade per avtal/förlag och innehåller tidskrifter för öppet tillgänglig publicering, kompletterade med länkar, typ av tidskrift (hybrid eller helt öppen) samt vilka CC-licensalternativ som erbjuds.

Användningsstatistik och publiceringsdata

KB sammanställer användningsstatistik och publiceringsdata för Bibsamkonsortiets avtal. Årsrapporter över användning respektive publicerade artiklar per avtal läggs upp i ConsortiaManager.

Användningsstatistik för e-resurser

Bibsamkonsortiets deltagande organisationer rapporterar varje år in användningen av e-resurser till Sveriges officiella biblioteksstatistik. För Bibsamkonsortiets avtal kan sammanställningarna i ConsortiaManager användas vid inrapporteringen.

Läs mer om användningsstatistik för e-resurser

Publiceringsdata på GitHub

Utöver publiceringsrapporter per avtal i ConsortiaManager sammanställer KB även en årlig rapport över all publiceringsdata för Bibsamavtalen. Data finns tillgängligt som en csv-fil och en Excel-fil på Github. Länk till annan webbplats.

Stöd och hjälp
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?