Avtalsinformation

Information om alla Bibsamkonsortiets avtal finns i ConsortiaManager. När det gäller tidskriftsavtalen finns information även i tjänsten GOKb (tidigare Knowledge Base+) och på GitHub.

Avtalen i ConsortiaManager

ConsortiaManager är en extern tjänst där KB:s handläggare lägger upp information om innehåll, villkor och priser för Bibsamkonsortiets avtal.

Alla avtal går att läsa och ladda ner i sin helhet. Deltagande organisationer får inloggning till tjänsten.

Avtalen i knowledgebases

För läsdelen av tidskriftsavtalen läggs information om innehållet upp i databasen GOKb (Global Open Knowledgebase). Där finns uppgifter om vilka tidskrifter och volymer som är tillgängliga enligt avtal.

Leverantörerna EBSCO och ExLibris importerar uppgifterna i GOKb till sina respektive knowledgebases. Oavsett vilken leverantör din organisation använder ska det gå att hitta de så kallade Bibsampaketen i er lokala knowledgebase.

Bibsampaketens olika namn

Paketen har ofta olika namn hos olika leverantörer. Använd den här tabellen (Excel) för att se vilka namn paketen har i olika knowledgebases:

Det är framför allt för paket som är unika för Bibsamkonsortiet som det är viktigt att använda informationen från GOKb.

För att se vilka Bibsamspecifika paket som finns i GOKb, gå till adressen https://gokb.org/gokb-ui/#/search-package Länk till annan webbplats.. Välj BIBSAM under Curatory Group och klicka på Search.

För att se vilka titlar som ingår i ett specifikt paket, klicka på önskat paket och välj punkt 4 Package Titles. Klicka på KBART DOWNLOAD för att exportera en titellista i KBART-format.

Läs mer om GOKb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återkoppla till oss

För återkoppling på innehållet i något av paketen, oavsett plattform, kontakta gärna Bibsamkonsortiet@kb.se. På så vis kan korrigeringar göras på samma sätt i alla plattformar.


Avtalen på GitHub

För publiceringsdelen av tidskriftsavtalen finns information om innehållet i Excel-filer tillgängliga på GitHub.

Excel-filerna är uppdelade per avtal/förlag och innehåller tidskrifter för öppet tillgänglig publicering, kompletterade med länkar, typ av tidskrift (hybrid eller helt öppen) samt vilka CC-licensalternativ som erbjuds.

Användningsstatistik och publiceringsdata

KB sammanställer användningsstatistik och publiceringsdata för Bibsamkonsortiets avtal. Årsrapporter över användning respektive publicerade artiklar per avtal läggs upp i ConsortiaManager.

Användningsstatistik för e-resurser

Bibsamkonsortiets deltagande organisationer rapporterar varje år in användningen av e-resurser till Sveriges officiella biblioteksstatistik. För Bibsamkonsortiets avtal kan sammanställningarna i ConsortiaManager användas vid inrapporteringen.

Läs mer om användningsstatistik för e-resurser

Publiceringsdata på GitHub

Utöver publiceringsrapporter per avtal i ConsortiaManager sammanställer KB även en årlig rapport över all publiceringsdata för Bibsamavtalen. Data finns tillgängligt som en csv-fil och en Excel-fil på Github. Länk till annan webbplats.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?