fullskärmsbild

Deltagande organisationer

Bibsamkonsortiet består av cirka 85 deltagande organisationer. Bland dem finns såväl universitet och högskolor som statliga forskningsinstitut.