Torsdagen den 23 maj klockan 19 genomförs ett systemunderhåll som kan påverka tillgängligheten till samtliga av KB:s tjänster.

Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Deltagande organisationer

Bibsamkonsortiet består av cirka 85 deltagande organisationer. Bland dem finns såväl universitet och högskolor som statliga forskningsinstitut.