Deltagande organisationer

Bibsamkonsortiet består av 95 deltagande organisationer. Bland dem finns såväl universitet och högskolor som statliga forskningsinstitut.

Universitet och högskolor

 1. Blekinge tekniska högskola Länk till annan webbplats.
 2. Chalmers tekniska högskola Länk till annan webbplats.
 3. Försvarshögskolan Länk till annan webbplats.
 4. Gymnastik- och idrottshögskolan Länk till annan webbplats.
 5. Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.
 6. Handelshögskolan i Stockholm Länk till annan webbplats.
 7. Högskolan Dalarna Länk till annan webbplats.
 8. Högskolan i Borås Länk till annan webbplats.
 9. Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats.
 10. Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats.
 11. Högskolan i Skövde Länk till annan webbplats.
 12. Högskolan Kristianstad Länk till annan webbplats.
 13. Högskolan Väst Länk till annan webbplats.
 14. Jönköping University Länk till annan webbplats.
 15. Karlstads universitet Länk till annan webbplats.
 16. Karolinska institutet Länk till annan webbplats.
 17. Konstfack Länk till annan webbplats.
 18. Kungliga Konsthögskolan Länk till annan webbplats.
 19. Kungliga tekniska högskolan, KTH Länk till annan webbplats.
 20. Linköpings universitet, LiU Länk till annan webbplats.
 21. Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats.
 22. Luleå universitet Länk till annan webbplats.
 23. Lunds universitet Länk till annan webbplats.
 24. Malmö universitet Länk till annan webbplats.
 25. Marie Cederschiöld högskola Länk till annan webbplats.
 26. Mittuniversitetet Länk till annan webbplats.
 27. Mälardalens universitet Länk till annan webbplats.
 28. Röda Korsets högskola Länk till annan webbplats.
 29. Sophiahemmet högskola Länk till annan webbplats.
 30. Stockholms konstnärliga högskola Länk till annan webbplats.
 31. Stockholms universitet Länk till annan webbplats.
 32. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Länk till annan webbplats.
 33. Södertörns högskola Länk till annan webbplats.
 34. Umeå universitet Länk till annan webbplats.
 35. Uppsala universitet Länk till annan webbplats.
 36. Örebro universitet Länk till annan webbplats.

Statliga myndigheter och forskningsinstitut

 1. Brottsförebyggande rådet, Brå Länk till annan webbplats.
 2. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Länk till annan webbplats.
 3. Diskrimineringsombudsmannen, DO Länk till annan webbplats.
 4. Energimyndigheten Länk till annan webbplats.
 5. Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.
 6. Formas Länk till annan webbplats.
 7. Forte Länk till annan webbplats.
 8. Försvarets materielverk, FMV Länk till annan webbplats.
 9. Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.
 10. Inspektionen för socialförsäkringen Länk till annan webbplats.
 11. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats.
 12. Institutet för framtidsstudier (IFFS) Länk till annan webbplats.
 13. Institutet för rymdfysik (IRF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 14. Institut Mittag-Leffler Länk till annan webbplats.
 15. Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
 16. Konstbiblioteket/Nationalmuseet och Moderna museet Länk till annan webbplats.
 17. Kungliga biblioteket Länk till annan webbplats.
 18. Lantmäteriet Länk till annan webbplats.
 19. Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.
 20. Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.
 21. Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats.
 22. Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.
 23. Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.
 24. Nordiska Afrikainstitutet Länk till annan webbplats.
 25. Nordiska museet Länk till annan webbplats.
 26. Patent- och registreringsverket, PRV Länk till annan webbplats.
 27. Regeringskansliet Länk till annan webbplats.
 28. RISE Research Institutes of Sweden Länk till annan webbplats.
 29. Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.
 30. Riksarkivet Länk till annan webbplats.
 31. Riksdagsförvaltningen Länk till annan webbplats.
 32. Rättsmedicinalverket Länk till annan webbplats.
 33. Sieps Länk till annan webbplats.
 34. SIPRI Stockholm International Peace Research Institute Länk till annan webbplats.
 35. Skolforskningsinstitutet Länk till annan webbplats.
 36. Skolverket Länk till annan webbplats.
 37. SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Länk till annan webbplats.
 38. Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.
 39. Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats.
 40. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Länk till annan webbplats.
 41. Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes Länk till annan webbplats.
 42. Statens geotekniska institut, SGI Länk till annan webbplats.
 43. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Länk till annan webbplats.
 44. Statistiska centralbyrån, SCB Länk till annan webbplats.
 45. Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.
 46. Svenska barnboksinstitutet, SBI Länk till annan webbplats.
 47. Svenska filminstitutet Länk till annan webbplats.
 48. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul Länk till annan webbplats.
 49. Svenska institutet i Rom Länk till annan webbplats.
 50. Sveriges geologiska undersökning, SGU Länk till annan webbplats.
 51. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV Länk till annan webbplats.
 52. Tekniska museet Länk till annan webbplats.
 53. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI Länk till annan webbplats.
 54. Trafikverket Länk till annan webbplats.
 55. Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.
 56. Universitetskanslersämbetet Länk till annan webbplats.
 57. Vetenskapsrådet Länk till annan webbplats.
 58. Vinnova Länk till annan webbplats.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?