Att använda Librisdata

Data i Libris består både av data från externa källor och av data som Libriskollektivet själv producerar. Läs här om hur du kan ta del av Librisdata!

Källa till Librisdata

En stor del av data i Libris kommer in via automatiserade flöden från ett antal externa källor, exempelvis Bokinfo, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), e-plikt Länk till annan webbplats., länkservrar Länk till annan webbplats. och Libris förvärvsrutin Länk till annan webbplats..

Data i Libris består även av manuellt katalogiserade och uppdaterade poster av Libriskollektivet. I katalogiseringsklienten finns också möjlighet att manuellt importera poster via andra källor Länk till annan webbplats.. Genom denna funktion går det till exempel att söka i olika nationalbiblioteks kataloger och grupper av ett antal olika databaser från hela världen.

Export av data

Data exporteras från Libris till exempelvis lokala bibliotekssystem och Libris webbsök. Det här sker framför allt via batchexport, API:et för export i MARC21 och OAI-PMH. Data exporteras i konverterad MARC21 eller JSON-LD. Läs mer om postöverföring till lokala system Länk till annan webbplats.

API:er

API:er används för integration både inom och utanför Libris. Libris katalogiseringsklient kommunicerar med Libris via REST API. Organisationer kan använda Libris API:er för att både söka i, skriva in till och hämta data från Libris. Läs mer om Libris API:er Länk till annan webbplats..

Öppna data i Libris

Svensk nationalbibliografi och svenska auktoritetsposter är fritt tillgängliga utan restriktioner. Licensformen är Creative Commons nivå 0 Länk till annan webbplats.. De går att komma åt med hjälp av OAI-PMH Länk till annan webbplats..  Datat innehåller länkar till Wikipedia Länk till annan webbplats., DBPedia Länk till annan webbplats., LC Linked Data Service Länk till annan webbplats. (Authorities and Vocabularies och ämnesord) samt VIAF Länk till annan webbplats..

Utforska data i Libris

Genom Libris SPARQL Endpoint Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att göra specifika utsökningar i Libris data och hämta dataunderlag, till exempel för statistik. För att underlätta användningen av SPARQL finns det exempelsökfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framtagna som stöd.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?