fullskärmsbild

Att använda Librisdata

Data i Libris består både av data från externa källor och av data som Libriskollektivet själv producerar. Läs här om hur du kan ta del av Librisdata!

Källa till Librisdata

En stor del av data i Libris kommer in via automatiserade flöden från ett antal externa källor, exempelvis Bokinfo, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), e-pliktlänk till annan webbplats, länkservrarlänk till annan webbplats och Libris förvärvsrutinlänk till annan webbplats.

Data i Libris består även av manuellt katalogiserade och uppdaterade poster av Libriskollektivet. I katalogiseringsklienten finns också möjlighet att manuellt importera poster via andra källorlänk till annan webbplats. Genom denna funktion går det till exempel att söka i olika nationalbiblioteks kataloger och grupper av ett antal olika databaser från hela världen.

Export av data

Data exporteras från Libris till exempelvis lokala bibliotekssystem och Libris webbsök. Det här sker framför allt via batchexport, API:et för export i MARC21 och OAI-PMH. Data exporteras i konverterad MARC21 eller JSON-LD. Läs mer om postöverföring till lokala systemlänk till annan webbplats

API:er

API:er används för integration både inom och utanför Libris. Libris katalogiseringsklient kommunicerar med Libris via REST API. Organisationer kan använda Libris API:er för att både söka i, skriva in till och hämta data från Libris. Läs mer om Libris API:erlänk till annan webbplats.

Öppna data i Libris

Svensk nationalbibliografi och svenska auktoritetsposter är fritt tillgängliga utan restriktioner. Licensformen är Creative Commons nivå 0länk till annan webbplats. De går att komma åt med hjälp av OAI-PMHlänk till annan webbplats.  Datat innehåller länkar till Wikipedialänk till annan webbplats, DBPedialänk till annan webbplats, LC Linked Data Servicelänk till annan webbplats (Authorities and Vocabularies och ämnesord) samt VIAFlänk till annan webbplats.

Utforska data i Libris

Genom Libris SPARQL Endpointlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går det att göra specifika utsökningar i Libris data och hämta dataunderlag, till exempel för statistik. För att underlätta användningen av SPARQL finns det exempelsökfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster framtagna som stöd.

Schematisk illustration av Libris metadataflöde.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?