Librissamarbetet

Grunden i Libris är samarbetet mellan ett stort antal bibliotek. Gemensamt bygger de upp den nationella katalogen.

Innehållet i Libris består av den sammanlagda ansträngningen hos mer än 600 katalogiserande svenska bibliotek. Biblioteken bygger tillsammans innehållet, medan KB ansvarar för drift och utveckling av systemen. Principen är att varje verk katalogiseras endast en gång och posten är sedan fri för andra bibliotek att använda.

Librissamarbetet utgår från de deltagande biblioteken och deras användares behov. Innehåll och system i Libris ska utvecklas i samarbete med biblioteken och präglas av medinflytande och deltagande.

Librissamarbetet inleddes under 1970-talet. Redan från början handlade samarbetet om samverkan för effektivisering och resursdelning.

Ett samarbete – flera system

Librissystemen

Libris har tjänster för katalogisering och webbsök, men bland systemen finns även Biblioteksdatabasen och Libris fjärrlån.

Se hela listan
Bli del av Librissamarbetet

Att ansluta sig till Libris

Alla bibliotek kan bli del av Librissamarbetet, men för att ansluta sig behöver biblioteket uppfylla vissa krav.

Så går det till
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?