Frågor och svar om Libris nya söktjänst

Här hittar du vanliga frågor och svar om den nya söktjänsten för Libris som KB tar fram.

 • Den nya söktjänsten är till för alla som använder Libris webbsök Länk till annan webbplats. idag. Med ett modernare utseende och en mer användarvänlig layout hoppas vi även kunna nå nya användare.

 • Du kan testa betaversionen av tjänsten här Länk till annan webbplats..

 • Vi vill ha en utvecklings- och förvaltningsbar plattform som möter dagens krav på säkerhets-, tillgänglighets- och användarperspektiv. Den söktjänst som finns idag är väldigt gammal och når inte upp till dessa krav, därför behöver den ersättas.

  Tjänsten baseras på länkad data (BIBFRAME) istället för MARC21 eftersom den har direkt koppling till Libris XL (katalogiseringsverktyget). Detta möjliggör uppdatering av metadata i realtid. Det betyder att vi nu kommer att kunna visa upp effekten av länkad data. Det kommer att vara enklare att hitta olika versioner och format av ett och samma verk i de fall det finns länkbara beskrivningar.

  Läs mer om BIBFRAME och MARC21 här.

 • Utvecklingen av den nya söktjänsten sker löpande, med mindre delar åt gången. Status på och nyheter om utvecklingen kommer att kommuniceras löpande via Nytt från KB om Libris.

  Utvecklingen är uppdelad i mindre delar och dessa kallas för ”betaversioner”. Fem betaversioner är planerade i relation till uppdelningen av kristiska funktioner i tjänsten. Det kan tillkomma fler betaversioner under arbetets gång.

  Beta 1 planeras vara klar under våren 2024 och är tänkt att innehålla den allra mest grundläggande sökfunktionaliteten. Därefter kommer bland annat mer avancerad sökfunktionalitet, lånestatus, användarinställningar och referenshantering att läggas till allteftersom utvecklingen fortgår.

 • För att kunna inkludera användare och arbeta med stegvis utveckling av den nya tjänsten ger vi tillgång till en testversion av den nya tjänsten. Idag finns en grund med basfunktionalitet, så den är inte klar eller fullödig men redo att användas för att samla in feedback. Vi kommer att släppa förbättringar och fler funktioner kontinuerligt och ser fram emot att utveckla den tillsammans mer er.

 • Utvecklingen av den nya söktjänsten hanteras inte som ett projekt, utan som en utvecklingsinsats inom ramen för det löpande utvecklingsarbetet på KB. Detta betyder att KB:s prioriteringar av utvecklingsbehov påverkar planering och utvecklingstakt. Vi kan alltså inte säga när arbetet blir klart. Status på utvecklingen kommer att kommuniceras löpande via Nytt från KB om Libris.

 • Libris webbsök släcks ner först då all kritisk funktionalitet finns i den nya söktjänsten. KB bygger den nya söktjänsten vid sidan av den befintliga Libris webbsök. Du som användare tappar alltså inget arbetsredskap bara för att KB släpper en ny betaversion.

 • Nej, fortsätt att använda den befintliga söktjänsten tills vårt arbete med den nya söktjänsten är klart. Den nya tjänsten saknar ännu mycket funktionalitet och använder enbart testdata. Bekanta dig gärna med den nya tjänsten och testa funktionaliteten allteftersom den byggs på. Möjligheter att lämna synpunkter på den nya tjänsten kommer hela tiden att kunna göras genom detta formulär Länk till annan webbplats..

 • Tjänsten baseras på behovsanalyser av olika användartyper och mycket material har redan samlats in. 2023 publicerades bland annat en enkät på Libris webbsök som besvarades av cirka 1400 användare. Sedan dess har många intervjuer med intressenter, bibliotekarier och slutanvändare gjorts och fler kommer att göras framöver medan arbetet pågår. En referensgrupp bestående av KB:s medarbetare från olika verksamhetsområden finns i dagsläget. Intressenter från andra organisationer kommer att knytas till arbetet då det finns något att testa eller då KB behöver input i någon fråga. Möjligheter att lämna synpunkter på den nya tjänsten kommer hela tiden att kunna göras genom detta formulär Länk till annan webbplats..

 • Tjänsten baseras på behovsanalyser av olika användartyper, av vilka biblioteken är en. Mycket material har redan samlats in. 2023 publicerades bland annat en enkät på Libris webbsök som besvarades av cirka 1400 användare och de flesta svar kom från bibliotek. Vi kommer att fortsätta hämta in synpunkter från bibliotekspersonal på olika sätt under arbetets gång. Under arbetets gång kan personal på biblioteken lämna synpunkter på den nya tjänsten genom detta formulär Länk till annan webbplats..

 • Vi lägger ut ny funktionalitet allteftersom det blir färdigt. Samtidigt som vi lägger till ny funktionalitet arbetar vi med att förbättra det befintliga utifrån de synpunkter vi får in. Bland annat kommer vi att arbeta vidare med innehåll och utformning av träfflista, avancerad sökfunktionalitet, lånestatus, användarinställningar, referenshantering och fjärrlån.

  Vi kan inte säga när ny funktionalitet kommer eller när arbetet blir klart. Status på utvecklingen kommer att kommuniceras löpande via Nytt från KB om Libris.

 • Den nya grafiska profilen och designen tar avstamp i ett värdegrundsarbete vilket mynnade ut i att tjänsten behövde utstråla att den är enkel, pålitlig och kraftfull. Initiativet identifierade att för att vara relevant och attraktiv för en bred målgrupp behövde tjänsten vara inkluderande, trovärdig, tillåtande, stabil, för alla och vara hela Sveriges bibliotekskatalog. Färgerna, formen och funktionerna är därefter viktade mot att uppnå detta. Målet med detta är att alla ska kunna känna sig välkommen att använda denna tjänst och att den står för vad den levererar.

  Utöver kärnvärden så har även tillgänglighet och funktionalitet varit styrande i att trots att det behöver vara en lättanvänd tjänst även erbjuda och stödja funktionalitet samt inte exkludera stöd för funktionsvariationer.

 • Den första betaversionen innehåller endast funktioner för sökning. Möjligheter att till exempel göra egna inställningar samt spara och exportera poster läggs till i ett senare skede.

 • Funktion för referenshantering kommer att läggas till i ett senare skede.

 • Ja, den nya söktjänsten kommer att möta dagens krav på tillgänglighet.

 • XSearch är idag beroende av dagens Libris webbsök, det betyder att XSearch kommer att behöva ersättas på sikt. Det finns ännu ingen tidsplan för det arbetet, men vi räknar med att det kan ske under våren 2025 som tidigast. Därför kan det vara bra att bekanta sig med Libris API för sökning (/find) Länk till annan webbplats. redan nu och undersöka hur den fungerar för dina behov. Vid behov av förtydligande av dokumentationen och förslag på vidareutveckling av API:et – kontakta oss gärna via Libris kundservice.

 • Nej, men framöver kommer det att finnas en länk till Libris katalogisering där man kan se posten som MARC21.

 • Synpunkter på Libris sök lämnar du via detta formulär Länk till annan webbplats.. Har du andra frågor kan du vända dig till Libris kundservice.

 • Har du frågor rörande Libris kan du alltid vända dig till Libris kundservice. Synpunkter på Libris sök lämnar du via detta formulär Länk till annan webbplats..

LIBRIS NYA SÖKTJÄNST

Testa betaversionen

Här kan du testa den senaste betaversionen av Libris nya söktjänst. Tjänsten saknar ännu mycket funktionalitet och använder enbart testdata.

Till betaversionen
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?