Andra källor

Andra källor är en samsökningstjänst för katalogisatörer. Tjänsten nås via Libris katalogisering.

Med hjälp av tjänsten kan du söka direkt i ett antal nationalbiblioteks kataloger, eller i andra större och särskilt intressanta databaser. Du kan även söka i ett antal olika samlingar av databaser.

Tjänsten bygger på programvaran Metaproxy.

Mer information om Andra källor

 • Den aktuella konfigurationen erbjuder många källor för sökning med ett stort antal databaser. För en enkel hantering har vi strukturerat dem på följande sätt.

  Allsök

  Allsök innehåller databaser från anglosaxiska områden:

  • Allsök 1: Anglosaxiska databaser från USA
  • Allsök 2: Anglosaxiska databaser från USA
  • Allsök 3: Anglosaxiska databaser från Kanada
  • Allsök 4: Anglosaxiska databaser från övriga världen

  Metasök

  Metasök erbjuder databaser utanför de engelskspråkiga områdena. De har för enkelhetens skull fått självförklarande namn:

  • Metasök Asien
  • Metasök Latin
  • Metasök Norden
  • Metasök Mellaneuropa

  Det finns också ett stort antal enskilda nationalbibliotek representerade i Andra källor. Dessa är listade under sina respektive namn.

 • Tjänsten Andra källor bygger på programvaran Metaproxy.

  Libris har sedan tidigare ett supportavtal med det danska företaget Indexdata som utvecklat programvaran. Tillsammans har vi identifierat vissa förbättringsområden för produkten och specialutveckling har gjort den till ett ännu bättre redskap för ”copy cataloguing”.

  Exempel på funktionalitet som finns i vår version av metaproxyn är:

  • Konfigurering av söksyntax på individuell databasnivå vilket innebär att många fler databaser kan samsökas.
  • Unimarc-konvertering möjliggör sökning i unimarc-databaser.
  • Förbättrad teckenkonvertering för databaser som inte har UTF-8 eller marc-8.
  • Rensning av lokala fält i samtliga databaser.
  • SRU-sökning, det vill säga sökning i Z3950-databaser via http.
  • Förbättrad felhantering vid sökning och visning i träfflistor.
 • Sökning

  Libris katalogisering har för närvarande bara en sökingång i form av valfria sökord. Men för bästa träff vid sökning bör man i första hand välja ISBN och andra unika identifierare.

  Eftersom Metaproxy sköter felhanteringen, innan posterna skickas till Libris katalogisering, kan samma sökfråga ge olika resultat vid olika tillfällen. Vid sökning hämtas ett begränsat antal poster från varje databas. Dessa presenteras i träfflistan och man väljer en lämplig post att bearbeta. Efter den nya konfigurationen finns möjlighet att se från vilken databas posten kommer. Fält 599 anger IP-adressen, parentesen som anger (Do not remove) är inskriven för att förtydliga hur viktigt det är att IP-adressen lämnas kvar vid import till Libris. Nyttan av informationen i fält 599 är att man enkelt med söktermen spec:imported kan söka upp samtliga från Metaproxy importerade poster i Libris webbsök. Det här ger en möjlighet att enkelt ta ut statistik.

  Felmeddelanden

  Samsökningstjänsten har en komplicerad struktur där flera olika programvaror interagerar med varandra. Det innebär bland annat att Libris katalogisering kan ha svårt att tolka resultaten från Metaproxy. Till exempel får man ibland felmeddelandet ”Inga träffar”, som är ett standardmeddelande i Libris katalogisering, men kan betyda flera olika saker.

  • Det kan ibland betyda ”Inga träffar”.
  • Det kan också betyda ”Något gick snett i sökningen”. Då kan man bara klicka på Search igen och förhoppningsvis få ett sökresultat.

  Postbearbetning

  De framsökta marcposterna bearbetas innan de skickas till Libris katalogisering. Det är lite beroende på ur vilken databas den framsökta posten hämtas men generellt rensas posten från lokala fält och vissa indikatorer rättas. Detta möjliggör också import av poster från system som har andra marcformat än MARC21. Vid sökning i exempelvis UNIMARC-databaser konverteras posterna ”on-the-fly” till MARC21 innan de skickas till Libris katalogisering.

  Rensning av fält och formatkonvertering är ett pågående arbete med att förenkla arbetsflödet för katalogisatören, och att förbättra posternas kvalitet innan de visas i Libris katalogisering.

  Databaser i Andra källor

  De delmängder som ingår i samsökningstjänsten och som kan tillkomma är utvalda efter olika kriterier. De ska ha snabba svarstider, vara driftsmässigt pålitliga, innehålla många poster, täcka in olika språk- och ämnesområden och täcka in material för både folk- och forskningsbibliotek. De ska även täcka in andra materialtyper såsom cd, dvd och dataspel.

  Genom att markera flera metadatabaser kan delmängderna samsökas direkt i Libris katalogisering och då rensas även dubblettposter i träfflistan.

  Förslag på fler databaser

  Önskemål och förslag på andra bibliotekskataloger som bör göras sökbara via Andra källor kan skickas till Libris kundservice. Ange institutionens namn, adressen till Z-servern, port samt databasens namn. (Exempelvis: Library of Congress,  address: z3950.loc.gov, port 7090, databasnamn: Voyager.)

  Det är bara databaser som har ett Z39.50-gränssnitt eller ett SRU/SRW-gränssnitt tillgängligt som är möjliga att göras samsökningsbara via Andra källor.

 • Får du för många eller för få träffar när du söker i tjänsten? Vi har sammanställt några söktips för att få så relevanta träffar som möjligt.

  Tydlighet

  • Det är viktigt att sökfrågan alltid är så tydlig och unik som möjligt.
  • Försök att i så stor utsträckning som möjligt lägga till ett årtal när du söker på titel.
  • Gör sökfrågan så precis som möjligt. En stor sökfråga med för många träffar kan från värdserverns sida uppfattas som spam. Det kan i sin tur leda till att vi blir blockerade från värdservern vilket vi naturligtvis vill undvika.

  ISBN

  • Sök alltid på ISBN i första hand.
  • ISBN skrivs utan bindestreck.
  • Om du inte får träff kan du prova att skriva ISBN i fältet för Valfria sökord istället för i fältet för ISBN. Eftersom ISBN inte alltid ligger i 020-fältet kan en sökning i hela posten ge träff.

  Samsökdatabaserna

  • Välj den grupp av databaser som bäst passar din sökning. Om du till exempel söker en asiatisk källa, använd Metasök Asien.
  • En sökning i gruppen Metasök Mellaneuropa går tyvärr inte lika snabbt som de andra grupperna.

  Allmänt

  • Radera inte fält 599. Genom att fält 599 finns i posten går det i Libris webbsök att ange söktermen spec:imported och få fram vilka och hur många poster som importerats genom Metaproxy.
  • Kontrollera den importerade posten! Trots att Metaproxy rensar och rättar i större utsträckning än tidigare är det viktigt att se till att varje post är korrekt inför importen till Libris och det lokala systemet.

Delmängder i tjänsten

Samsökningsdatabaserna är indelade efter geografiska och/eller språkliga områden. De olika delmängderna innehåller nedanstående databaser.

  • Abraham Baldwin Agriculture College
  • Albany State University
  • Armstrong State University
  • Atlanta Metropolitan State College
  • Augusta University
  • Bainbridge State College
  • Boston University
  • California State University Network (24 bibliotek)
  • Clayton State University
  • College of Coastal Georgia
  • Columbus State University
  • Cornell University
  • Dallas Theological Seminary
  • Dalton State College
  • East Georgia State College
  • Evergreen State College
  • Florida University Libraries
  • Fort Valley State University
  • Franklin: Penn Libraries Catalog, University of Pennsylvania
  • Georgia College & State University
  • Georgia Gwinnett College
  • Georgia Highlands College
  • Georgia Institute of Technology
  • Georgia Piedmond Technical College
  • Georgia Southern University
  • Georgia Southwestern State University
  • Georgia Southwestern State University James Earl Carter Library
  • Gordon State College
  • Georgia State University
  • Hayward City Library
  • Humboldt State University
  • Indiana University
  • Kennesaw State University
  • Library of Congress
  • The Metropolitan Museum of Art Library
  • Middle Georgia State University
  • More Libraries
  • Ocean State University
  • Ohio Link (Ohio Library and Information Network)
  • Oregon State University
  • San Diego State University
  • San José Library
  • Savannah State University
  • Seattle Public Library
  • Sonoma State University
  • South Georgia State College
  • Texas A&M University
  • University of Georgia
  • University of Houston
  • University of Maryland
  • University of Michigan
  • University of Minnesota
  • University of Nebraska-Lincoln
  • University of North Georgia
  • University of Oregon
  • University of Rochester
  • University of South Carolina
  • University of Texas - Arlington
   University of Texas Libraries
  • University of Washington
  • University of West Georgia
  • University of Wisconsin
  • University of Wisconsin-Madyson
  • USGS
  • Valdosta State University
  • Wake Forrest University
  • Washington State University
  • Wellesley Collage
  • Williams College Libraries
  • Yale University Library
  • Albany State University
  • Anouka County Library
  • Aurora Public Library
  • Ball State University
  • Berkeley Public Library
  • Boyden Library Catalogue
  • California State University
  • Catalogue of Samford Libraries
  • Charlston Southern University
  • Chesterfield County Public Library
  • Chinook University
  • Dallas Public Library
  • Folker Shakespeare Library
  • Grinell College
  • James Madison University
  • Johns Hopkins University
  • Lion Libraries
  • Louisiana State University
  • Louisiana State University, at Eunice
  • LSU Shravenport
  • LSUA Alexandria
  • Massachusetts Institute of Technology
  • Metropolitan Museum of Art
  • Michigan State University
  • New Jersey Institutet of Technology
  • New Jersey State Library
  • Princeton Theological University
  • Prospector
  • Red Deer Public Library
  • Rensselaer Polytechnic Institute
  • Sacramento Public Libraries Union Catalogue
  • San Francisco State University
  • SB Library Catalogue
  • Seattle Public Library
  • University of Alabama
  • University of Arkansas
  • University of California
  • University of Colorado, Boulder
  • University of Connecticut
  • University of Nevada, Reno
  • University of North Carolina
  • University of Northern Colorado
  • University of Pittsburg
  • University of Virginia
  • Upper Hudson Library system
  • Vassar College
  • Washington University Library
  • Wayne State University
  • Acadia University
  • Brock University
  • Carleton University
  • Canada Institute for Scientific and Technical Information (CISTI)
  • Concordia University (CONCU)
  • Dalhousie University
  • The Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)
  • Douglas College
  • École Polytechnique de Montréal Bibliothèque
  • Halifax Public Libraries
  • Kwantlen University College
  • Lakehead University
  • London Public Library
  • Mount Saint Vincent University
  • National Library of Medicine
  • Nova Scotia College of Art and Design
  • Novanet
  • NSCAD University
  • Okanagan College Library Catalogue
  • Queen's University
  • Simon Fraser University
  • St Francis Xavier University
  • St Marys university
  • Supreme Court of Canada
  • Toronto Public Library
  • Université de Montréal
  • Université du Québec à Montréal
  • Université Laval
  • Université McGill
  • University of Alberta
  • University of British Columbia Library (UBC)
  • University of Calgary
  • University of Northern British Columbia
  • University of Rochester
  • University of Sherbrooke
  • University of Toronto
  • University of Victoria
  • University of Western Ontario
  • York University
  • Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS)
  • Australian National University
  • Bangor University Library
  • Bond University
  • Cardiff University
  • Coventry University
  • Curtin University
  • Dublin Institute of Technology
  • Edinburgh University Library Catalogue
  • Imperial College London
  • James Cook University
  • Leeds Metropolitan University
  • Leeds University
  • Library of Natural History Museum, London
  • London Business School
  • London South Bank University
  • Macquari University
  • Monash University – Australia
  • Monash University – South Africa
  • National Library of Australia
  • National Library of New Zealand
  • National Library of Wales
  • Nottingham Trent University
  • Open University
  • Queen Mary University of London
  • Queensland University of Technology
  • RMIT - Australian university of technology and design
  • Royal Welsh College of Music and Drama
  • Senate House Library, University of London
  • Sheffield Hallam University
  • State Library of New South Wales
  • State Library of Queensland
  • Strathclyde University
  • Swansea University
  • University College Cork
  • University of Abartay Dundee
  • University of Adelaide
  • University of Dundee
  • University of Exeter
  • University of Hertfordshire
  • University of Leicester
  • University of Newcastle
  • University of Ontago
  • University of Queensland
  • University of Reading
  • University of South Wales
  • University of Technology Sydney
  • University of the West of England
  • University of Wellington
  • University of Wellongong
  • University of Western Australia
  • UNSW
  • The World Bank Group and International Monetary Fund
  • Academia Sinica
  • ADA University
  • American Libraries in India
  • American University of Kuwait
  • Chung Yuan Christian University
  • Fondation du Roi Abdul-Aziz Casablanca
  • Hong Kong Shue Yan University
  • India International Center
  • Indiana University
  • Kadir Has Üniversitesi
  • King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
  • Lahore University of Management Sciences
  • Lingnan University Digital Library
  • United Arab Emirates Higher Education Library Consortium (LIWA)
  • Medical University of Southern Africa
  • Mehran University of Engineering and Technology
  • Monash University Malaysia
  • National Kaohsing First University of Science and Technology
  • National University of Kyiv-Mohyla Academy Libraries
  • National University of Singapore
  • Okayama University Library
  • Penn University Libraries
  • Ramkhamhaeng University
  • Russian National Public Library for Science and technology
  • Sabanci University
  • Sapporo Gakuin University Library
  • Scientific Library of Moscow M.V.Lomonosov State University
  • Singapore Polytechnic University
  • Southeast Academic Libraries System
  • Sripathum University
  • Taiwan University Library
  • Tshwane Institute of Technology
  • University of British Colombia
  • University of Macao
  • University of Texas at Austin
  • University of Wisconsin
  • Vietnam National University
  • Zayed University
  • ABES
  • Accademia Della Crusca
  • Aladí (Municipal Libraries Network, Barcelona)
  • Associazione IRIS
  • Aten University of Economics and Business Biblioteca ENEA di Bologna
  • Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes
  • Biblioteca Popular República Argentina Biblioteca Universitária João Paulo II (BUJP)
  • Biblitoeka de Arte, Portugal
  • Biblioteca Nacional de Uruguay
  • Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Judiciales españolas
  • Catalogo delle Biblioteche Liguri
  • Colegio Americano de Quito (Ecuador)
  • Colegio Nueva Grenada (Colombia)
   Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
  • CEDINCI
  • CSIC (Spanish National Research Council) Library Network
  • Greek Research And Technology Network
  • Harokopioa University
  • Inria
  • Instituto de Estudios Superiores de Administracion (Venezuela)
  • Ionian University
  • L’École normale supérieure (ENS)
  • Library and Archive of Galicia
  • Macris School (Honduras)
  • Main library in Kozani and Florina
  • National Library of Argentina
  • National Library of Colombia
  • National Technical University of Athens
  • Pedagogiska institutet
  • Polo SBN della Biblioteca Communale di Palermo
  • Ponificia Universidad Javeriana
  • ReBECA
  • REBIUN - samkatalog för spanska universitetsbibliotek
  • Red de Bibliotecas Medellín Área Metropolitana
  • Scuola Normale Superiore
  • Technical University of Crete
  • Technológico de Monterrey
  • Technological Educational Institute of Athens
  • Universidad de Alcalá
  • Universidad de Chile
  • Universidad de Coimbra
  • Universidad de Granada
  • Universidad de las Islas Baleares
  • Universidad de los Andes
  • Universidad del Pacifico
  • Universidad del Roasario
  • Universidad Nacional de Colombia
  • Universidad Nacional de Educación a Distancia
  • Universidad Santo Tomas
  • Universidade de São Paulo
  • Università degli studi di Firenze
  • Università degli studi di Milano Bicocca-Università degli studi dell'Insubria
  • Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
  • Università degli Studi di Napoli ”Federico II”
  • Università degli studi di Padova
  • Università degli Studi di Palermo
  • Università degli Studi di Perugia
  • Università degli Studi di Roma
  • Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
  • Università degli Studi di Sassari
  • Università degli Studi di Udine
  • Università degli Studi di Verona
  • Università di Genova
  • Università di Pisa
  • Università di Siena
  • Università luav di Venezia
  • Universitat de Barcelona, Biblioteca
  • Universitat de Girona Biblioteca
  • Universitat de Lleida, Biblioteca
  • Universitat Oberta de Catalunya, Biblioteca
  • Universitat Rovira i Virgili, Biblioteca
  • Université de Rennes
  • Université de Savoie
  • Universitéde Strasbourg
  • University of Aegean
  • Universitetet i Athen
  • Universitetet i Athen, Historiska Institutionen
  • University of Crete
  • University of Cyprus
  • University of Macedonia
  • University of Patras
  • University of the Aegean
  • University of Thessaly
  • Πανεπιστημίου Αθηνών, Universitetet i Athen
  • Bibliotek.dk
  • BIBSYS
  • DanBib
  • Det Kongelige bibliotek og Københavns Universitets Biblioteksservice
  • Eidfjord bibliotek
  • Fardanger bibliotek
  • Greveskogen bibliotek
  • Helmet
  • Kristiansand folkebibliotek
  • Lollande Folkebibliotek
  • Melsom bibliotek
  • Nasjonalbiblioteket, Norge - Norsk periodikafortegnelse (Norper)
  • Nasjonalbiblioteket, Norge - Norwegian and Nordic index to periodical articles (Norart)
  • National Library of Finland
  • Nesodden bibliotek
  • Nordisk/Baltisk samkatalog för periodika (NOSP)
  • Overby bibliotek
  • Porsanger bibliotek
  • Rakkestad bibliotek
  • Ringsted Folkebibliotek
  • Romskog bibliotek
  • Solør videregående skole
  • Stavanger folkebibliotek
  • Union Catalogue of Finnish Libraries
  • Valer bibliotek
  • Vallensbæk Folkebibliotek
  • Vejen Folkebibliotek
  • Alexandria Library Network
  • Biblioteka Nardowa
  • Comenius University
  • Das Hessische BibliotheksInformationsSystem HeBIS
  • Eesti Rahvusraamatukogu
  • Ege Üniversitesi
  • Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)
  • Hellenic Academic Libraries
  • IDS Basel Bern
  • Istanbul Bilgi University
  • Istanbul Technical University
  • Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg
  • Latvian Academic Union Catalog
  • LIBIS-net
  • Masaryk University, Czech Republic
  • Max-Planck-Gesellschaft
  • Moravian Library Brno
  • Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA)
  • National Library og Greece
  • National Library of Lithuania
  • National Library of Poland
  • National Széchényi Library
  • Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz (NEBIS)
  • Országos Széchényi Könyvtár
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
  • Sabancı Üniversitesi SKAT
  • Slovak National Library
  • Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet
  • Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
  • Université Libre de Bruxelles Universitein Gent
  • Universiteit Antwerpen
  • Universiteitsbiblioteheen Gent
  • Universität Wien
  • United Nations Office at Geneva (UNOG)
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?